Empatičtí lidé mají lepší sex

Empatičtí lidé mají lepší sex

Dobrý sex zdaleka není jen otázkou toho, jakou zvolíte polohu. Daleko větší vliv na jeho kvalitu má to, jak člověk přistupuje sám k sobě a nakolik se dokáže vcítit do svého partnera. Ukázala to nejnovější studie odborníků ze školy pro veřejné zdraví v americkém Baltimoru.

Autoři výzkumu oslovili celkem 3 200 mužů a žen ve věku mezi 18 a 26 lety, kteří mají minimálně čtvrt roku stálého partnera. Ti pak v dotaznících odpovídali na otázky týkající se jejich sebevědomí, samostatnosti, schopnosti empatie a spokojenosti v ložnici.

Muži nejsou sobci

Výsledky výzkumu vědce překvapily. Ukázaly totiž, že nejdůležitějším předpokladem pro to, aby to v posteli klapalo, je schopnost empatie. Empatičtí lidé totiž svému protějšku nejen rádi dopřejí rozkoš, ale zároveň to přináší uspokojení i jim samotným. Chuť na sex se tak u nich zvyšuje. „Zvlášť překvapivé to bylo u mužů. Velké množství z nich uvádělo, že jim dělá dobře, když své partnerce mohou dopřát orální sex. To boří představy o tom, že se muži soustředí hlavně na sebe,“ vysvětluje spoluautorka studie Adena Galinsky.

Sebevědomé ženy jsou v posteli spokojenější

U žen kromě empatie hraje v posteli důležitou roli i to, jaké mají sebevědomí a nakolik jsou zvyklé rozhodovat samy za sebe. Ty sebevědomější jsou v ložnici obvykle spokojenější. Nebojí se totiž partnerovi říct, co se jim líbí a co by chtěly.

„Ženy mívají v tomhle ohledu daleko větší zábrany než muži. Proto je pro ně zdravé sebevědomí tak důležité,“ vysvětluje Galinsky.

Výzkum také ukázal, že společenské postavení nebo stav bankovního konta hrají v ložnicích mladých párů jen podružnou roli. Stejné je to i s etnickým původem nebo s věkem.

Lenka Lysoňková

Zaujal Vás článek? Doporučte jej přátelům!

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, ani použita pro zasílání jakýchkoliv sdělení.