Základ Teorie typů vytvořil doktor Carl Gustav Jung již na začátku 20.století. „Tvrdil, že se všichni rodíme s jistou predispozicí přijímat informace a rozhodovat se určitými způsoby. Toto téma následně rozpracovávala řada jiných psychologů a já jsem při jeho zkoumání zjistila, že v něm nacházím ony příčiny, proč se lidé chovají nějakým způsobem,“ vysvětluje Šárka Miková.

Když známe sami sebe, rozumíme svým potřebám i slabým stránkám

Teorii typů prý praktikuje nejen u dětí a rodičů, ale také u dospělých, kteří o sobě mají pochyby a chtějí se dál rozvíjet. „Když pochopí, jaké je jejich vrozené nastavení mozku, najednou zjistí, pro co mají přirozené vlohy i co jsou jejich přirozené slabé stránky. Co se týče dětí, tam se snažím nacházet takovou cestu, aby se mohly děti stát samy sebou. Aby jejich rodiče vnímali, co jsou jejich přirozené potřeby a mohli je díky tomu podpořit v jejich silných stránkách a děti tak vyrůstaly se zdravou sebehodnotou,“ říká psycholožka a autorka knihy Milovat nestačí.

Pozorujte děti v různých situacích

Do Teorie typů můžeme proniknout prostřednictvím knih, seminářů či webinářů Šárky Mikové. Pokud se chtějí rodiče zaměřit na typ osobnosti svého dítěte, měli by nejdřív zjistit svůj typ osobnosti. „Většinou nám to nedochází, ale svět kolem nás vidíme optikou svého typu osobnosti. Máme například tendenci si všímat některého chování u dětí více v něm potomky podporovat, protože mu sami rozumíme, jenže někdy se nás jen děti snaží napodobovat či vyhovět našim očekáváním, a nejde o jejich přirozenost. Doporučuji dítě dlouho a pečlivě pozorovat v mnoha různých prostředích a postupně si skládat o nich obrázek.“

Čím se vyznačují různé typy osobností?

Typů osobnosti je celkem 16 a velmi se od sebe liší (dočíst se o nich můžete například v knize Milovat nestačí: Cesta k sebehodnotě s Teorií typů), nicméně existují 4 základní typy, které nám práci s dětmi mohou ulehčit.

Děti s vrozenými potřebami teď a tady, svoboda a okamžitý dopad.

Jsou to děti, které žijí aktuálním okamžikem, mají nutkavou potřebu něco dělat. Při vysvětlování nemají moc trpělivosti, všechno si chtějí sami hned vyzkoušet na vlastní pěst. Netrápí se předem nezdary, pro rodiče může být náročné naučit takové děti respektovat hranice a dodržovat pravidla Tyto děti mívají silnou energii a bývají hlučnější, potřebují hodně podnětů.

Děti s vrozenými potřebami stabilita, předvídatelnost a spolehlivost

Jde o děti, které nežijí v přítomnosti, ale minulostí. Neustále porovnávají to, co se děje teď se situací, která už nastala předtím, co už někdy zažily. V novém prostředí a s novými lidmi se cítí nesví, potřebují cítit jistotu v tom, že se věci budou dít tak, jak je znají a jak jsou zvyklé. Přirozeně tíhnou k pravidlům a režimu, který jim dodává pocit jistoty.

Děti s vrozenými potřebami rozumět a prověřovat, kompetentnost a zdokonalování

Tyto děti potřebují vědět proč se co děje a dostávat konzistentní odpovědi na otázky. Chtějí vědět, proč mají něco dělat a vyžadují k tomu logický důvod, což může být pro mnohé rodiče výzva. Zároveň jsou to děti, které chtějí být schopné věci samy zvládat, zejména v intelektuální oblasti. Vzhledem k tomu, že jsou na sebe velmi náročné, není dobré jim příliš pomáhat (vyložily by si to

tak, že nejsou dost schopné).

Děti s vrozenými potřebami hlubší smysl, jedinečnost a harmonie

Jsou to děti, které chtějí na jednu stranu žít v harmonii a souladu s druhými lidmi a být s každým za dobře (když jsme na ně napojení, je s nimi snadná domluva), na druhou stranu chtějí cítit, že jsou pro druhé něčím výjimeční (ne výkony, ale spíše na vztahové úrovni). Mívají velmi bohatou fantazii, ve které si odžívají neuvěřitelné příběhy, mívají jiné světy nebo imaginární kamarády. Realita jako taková je příliš neláká, tudíž někdy není lehké, aby dělaly něco „pořádného“.

Do jaké míry můžeme vrozené nastavení dětí ovlivnit? Jak pracovat s konkrétními typy dětí? A proč je důležité dětem nastavovat hranice? Tyto odpovědi, a ještě mnohem více informací, najdete v našem podcastu.

Zdroje:

https://www.teorietypu.cz/