Stejně jako vše hmotné ve vesmíru i naše tělo oživuje energie (prána). Je obsažená ve všem – ve slunečních paprscích, ve vzduchu, v potravě a i v energetické výměně s druhými lidmi a prostředím. Tělo pracuje s pránou uvnitř buněk prostřednictvím drah nazvaných nádí a čaker.

Čakra znamená kolo nebo vír. Přestože čakry neexistují ve fyzickém smyslu, říká se o nich, že mají své umístění. V energetickém sloupci (sušumná), který se rozpíná od konce páteře k vrcholku hlavy, se nachází sedm těchto vírů. Vedlejší čakry se nacházejí na rukách, chodidlech, konečcích prstů, ramenech.

Přeplnění vs. vyprázdnění

Má-li být čakra v rovnováze, musí být schopna přijímat energii zvenku, začlenit ji do komplexu těla a pak tuto energii vyjádřit nebo vybít. Přijímat více, než dokážeme integrovat, je jako sníst více, než můžeme strávit. Výsledkem je přeplněná čakra, která přestává dobře fungovat. Pokud naopak uvolňujeme či vyjadřujeme více energie, než přijímáme, vyčerpáváme se a čakra se vyprazdňuje. Tak například při vyprázdněné první čakře máme podváhu, jsme neuzemnění a trpíme pocity bezvýznamnosti. Nedostatek může vzniknout v kterékoli čakře, v důsledku neschopnosti přijímat nebo návyku příliš mnoho uvolňovat. Přílišná aktivita (přeplněná třetí čakra) nakonec způsobí pocit únavy a nedostatku energie. Neschopnost přijímat lásku vede k vyprázdnění srdeční čakry.

Vyprázdněná čakra je výsledkem strategie, kterou se snažíme vyhnout něčemu, čemu se nechceme postavit nebo na co nemáme vhodné nástroje. Přeplněná čakra zase souvisí s kompenzační strategií, kdy se snažíme nahradit něco, čeho se nám nedostává – jako bezpečí, potěšení, moc či lásku. Začneme na těchto věcech nadměrně ulpívat a upneme se na ně. Příliš vyživené i podvyživené čakry mají jedno společné – obě představují následky strategií nakládání se stresem, traumatem nebo nepříjemnými okolnostmi. A ve výsledku obě zabraňují toku energie systémem.

Jóga – cesta k celistvosti

Nevyrovnaná čakra ovlivňuje všechny ostatní čakry i zbytek vašeho energetického systému. Se špatným uzemněním můžete těžko uplatnit svoji sílu. S nedostatkem síly je obtížné se vyjádřit. Postupem času se objeví problémy – buď navenek v práci či ve vztazích, nebo ve vnitřním světě formou nemocí, omezených přesvědčení či tíživých emocí. Pomocí jógových ásan, dechových cvičení, meditace a vizualizace můžeme ovlivnit naše čakry, naše zdraví. Tím, že energii v nich probudíme a vyrovnáme.

Sedm center síly neboli čaker

Sedmá čakra Sahasrára „Lotos o tisících plátcích“ – více o ní zde

Šestá čakra Ádžňá „Podmíněné absolutno“ – více o ní zde

Pátá čakra Višuddhi „Očištěná“ – více o ní zde

Čtvrtá čakra Anáhata „Nezasažená“ – čistý zvuk stvoření – více o ní zde

Třetí čakra Manipúra „Město zářícího drahokamu“ – více o ní zde

Druhá čakra Svádhišthána „Čakra vlastního příbytku“ – více o ní zde

První čakra Múladhára „Základní poklad“ – více o ní zde

Zdroj:

https://www.databazeknih.cz/knihy/skryte-sily-v-cloveku-cakry-a-kundalini-95888