Jaká jsou hlavní témata jednotlivých čaker a konkrétní oblasti života, které čakry ovlivňují?

1. čakra – čakra kořene, MULADHARA

 • První čakra se nachází v oblasti hráze, u kořene páteře.
 • Základní princip čakry: tělesná vůle být
 • Harmonizační barva: červená

První čakra představuje energetické propojení s matkou Zemí, je výživou hmoty těla. Podporuje zdraví buněk celého těla, všech tkání a orgánů. První čakra představuje pradůvěru v život, je bezpečným domovem, který poskytuje zázemí, podporu, dává stabilitu a vnitřní sílu. Tematicky souvisí první čakra s potřebou dostatku a hojnosti, bezpečným domovem a uspokojením základních fyziologických potřeb těla, jako je výživa a odpočinek.

Meditace videoportálu Kondice pro harmonizaci 1. čakry:

https://www.kondice.cz/meditace/meditace-na-prvni-cakru-20210722.html

2. čakra – sakrální, SVADHISTANA

 • Druhá čakra se nachází v oblasti podbřišku.
 • Základní princip čakry: tvoření a rozmnožování bytí
 • Harmonizační barva: oranžová

Druhá čakra podporuje a harmonizuje vše tekuté v těle – krevní a lymfatický oběh, trávicí šťávy a další tekutiny. Současně souvisí také se vším dalším, co teče a plyne, jako jsou právě emoce. Druhá čakra zkvalitňuje emoční prožitek, harmonizuje intimní život, podporuje sexualitu, posiluje inspiraci a celkovou tvořivost.

Meditace videoportálu Kondice pro harmonizaci 2. čakry:

https://www.kondice.cz/meditace/meditace-na-druhou-cakru-20210723.html

3. čakra – solar plexus, MANIPURA

 • Nachází se v oblasti solaru plexu.
 • Základní princip čakry: utváření bytí
 • Harmonizační barva: žlutá

Manipura souvisí se silou osobnosti, odvahou, sebedůvěrou, vnitřní stabilitou a egem. Vědomá péče o třetí čakru podporuje cestu za realizací životních záměrů. Třetí čakra je vnitřním ohněm, který posiluje, ale dokáže také nekompromisně spálit. Je zdrojem vnitřního světla.

Meditace videoportálu Kondice pro harmonizaci 3. čakry:

https://www.kondice.cz/meditace/meditace-na-treti-cakru-20210723.html

4. čakra – srdeční, ANAHATA

 • Nachází se v oblasti srdce.
 • Základní princip čakry: odevzdanost bytí
 • Harmonizační barva: zelená a růžová

Srdeční čakra souvisí se schopností vnímat a prožívat vřelost, laskavost, soucit, lásku. Jak směrem k sobě sama, tak ke svému okolí. Vědomá péče o čtvrtou čakru podporuje lásku k sobě sama i k okolí, otevírá srdce k přijímání života takového, jaký je, v jeho pestrosti a s důvěrou v celý proces vedený silami a energiemi, které jsou daleko za hranicemi poznání naší mysli.

Meditace videoportálu Kondice pro harmonizaci 4. čakry:

https://www.kondice.cz/meditace/cakra-srdce-otevirani-srdce-a-prijeti-vnitrniho-ditete-20211010.html

5. čakra – komunikační, VIŠUDDHI

 • Nachází se v oblasti hrdla.
 • Základní princip čakry: souznění s bytím
 • Harmonizační barva: blankytně modrá

Višuddhi je čakrou komunikace, souvisí se schopností komunikovat jak se sebou sama, tak se svým okolím. Vědomá péče o pátou čakru podporuje na jednu stranu sebepoznání v autenticitě a přirozenosti, vybízí k naslouchání a vyslyšení vnitřního hlasu a k otevřené komunikaci se sebou sama. Na stranu druhou harmonická funkce páté čakry podporuje upřímnou a otevřenou komunikaci s okolním světem. Přes oblast krku vyjadřujeme vše, co v nás žije: náš smích, pláč, naše pocity a emoce, úmysly, přání, myšlenky, názory, obavy a celkově naše vnímání světa.

Meditace videoportálu Kondice pro harmonizaci 5. čakry:

https://www.kondice.cz/meditace/meditace-cakra-komunikace-otevrene-komunikace-20211020.html

6. čakra – třetí oko, ADŽNA

 • Třetí oko se nachází v oblasti mezi obočím, uprostřed čela.
 • Základní princip čakry: poznání bytí
 • Harmonizační barva: indigová

Adžna je čakrou otevírání vnitřního zraku. Harmonizace šesté čakry podporuje důvěru v sebe sama a ve svou vnitřní moudrost a intuici. Někdy vnímáme a vidíme svět kolem sebe skrze omezený průhled dalekohledu. Zaměříme pozornost na jeden objekt, situaci, problém a vzájemná propojení a souvislosti nám unikají. Díky vědomé práci s šestou čakrou a její harmonizaci významně posilujeme svou schopnost intuice, sebevědomí v rozhodovacích procesech a vnitřní klid.

Meditace videoportálu Kondice pro harmonizaci 6. čakry:

https://www.kondice.cz/meditace/meditace-otevirani-mysli-a-porozumeni-souvislostem-sesta-cakra-20211026.html

7. čakra – korunní, SAHASRÁRA

 • Sedmou čakru si můžeme představit jako korunu či svatozář zářící zlatobílým světlem na temeni hlavy.
 • Základní princip čakry: čiré bytí
 • Harmonizační barva: zlatobílá

Sahasrára je čakrou spirituálního poznání. Poznání, jež se k nám dostává prostřednictvím sedmé, korunní čakry jde mnohem dále než vedení myslí či intuicí. Při otevření sedmé čakry přestáváme být odděleni od celku a vnímáme jednotu a vzájemnou propojenost se vším. Díky harmonizaci sedmé čakry harmonizujeme celý čakrový systém. Energii svého individuálního těla, mysli a ducha napojujeme na božský zdroj.

Meditace videoportálu Kondice pro harmonizaci 7. čakry:

https://www.kondice.cz/meditace/meditace-otevirani-brany-spiritualniho-poznani-20211101.html

Toužíte harmonizovat konkrétní oblasti svého života pomocí meditace na jednotlivé čakry? Meditujte…

Videoportál Kondice vám vychází vstříc. Naším záměrem je podpořit vaše zdraví, životní harmonii a prožitek štěstí. Při práci s meditacemi postupujte směrem od první čakry až k sedmé. U každé čakry se zastavte alespoň na týden, dopřejte si danou meditaci opakovaně a s bdělostí pozorujte změny, které se vám začnou v životě dít. Meditace jsou řízené, doprovázené laskavým slovem a něžnou hudbou španělské kytary na srdci ladící frekvenci 432 Hz.

Vědomou volbou začíná celý proces proměny. NAMASTE