Vědomá péče o pátou čakru tě podporuje na cestě sebepoznání ve tvé přirozenosti, vybízí tě k naslouchání a vyslyšení tvého vnitřního hlasu a k otevřené komunikaci se sebou sama i se světem. Poznáváš sebe sama.Pátá čakra vytváří důležité spojení, most, mezi čakrami těla a srdce a oblastí rozumu a intuice. Přes pátou čakru vyjadřujeme vše, co v nás žije, náš smích, pláč, naše pocity a emoce, úmysly, přání, myšlenky, názory, obavy a celkově naše vnímání světa.