Dnes se zaměříme na práci s pozorností poněkud obšírněji. Tím, že nastavíme svou mysl správným směrem, podpoříme realizaci svého záměru. Tedy velmi zefektivníme své vynaložené úsilí směrem k naplnění našeho snu i pracovního cíle.

Co je mindset

Mindset je zjednodušeně řečeno způsob přemýšlení s nastavením pozornosti konkrétním směrem. Je to právě náš mindset, který má ten potenciál klást největší odpor a fungovat coby sabotér veškerého našeho úsilí anebo naopak si z něj můžeme vytvořit velmi cenného spojence a parťáka.

Původní nastavení mindsetu

Na nastavení svého mindsetu jsme měli bohužel mizivý vliv. O veškerý jeho obsah se postaralo okolí během našeho útlého dětství v období do zhruba sedmi let. Mindset jsme nedobrovolně a nevědomě převzali coby epigenetické dědictví – tedy tendence k určitým způsobům přemýšlení, mluvení a chování – od svých rodičů, prarodičů a dalších osob v našem okolí. Možná až podezřele často na sobě pozorujeme tytéž projevy (verbální či neverbální), jako měli či mají naši rodiče a jiní blízcí. Ne vždy jsme na obsah tohoto epigenetického dědictví pyšní.

Skvělou zprávou však je, že to, co vyhodnotíme jako nevyhovující, včetně způsobů přemýšlení a tendencí v chování, můžeme přepsat. Ptáte se jak? Přece vědomou prací se svou myslí.

Pěstování polohy laskavého pozorovatele

Klíčovou podmínkou k vědomému přenastavení mindsetu je poloha pozorovatele. Na svět kolem sebe, včetně vnějších faktorů a vlastních reakcí na tyto vnější okolnosti, koukáme očima nezávislého laskavého pozorovatele. Nekritizujeme sebe ani okolí, jen nestranně pozorujeme a nacházíme to, co nám již nevyhovuje. Tímto způsobem při každodenní praxi dokážeme časem zaregistrovat a rozpoznat své emoční pohnutky, myšlenkové vzorce a názory, které nám buď škodí (jedná se o tzv. vnitřní sabotéry – vnitřní kritik, našeptávač strachu…), anebo nás podporují v našich záměrech.

Vědomá volba a proaktivita

Proaktivita a vědomá volba je dalším klíčovým faktorem v procesu přenastavování mindsetu. Jakmile vypozorujeme vnitřního sabotéra, je už naší zodpovědností ho vědomě propustit a nahradit něčím jiným. V procesu otužování jsem například potřebovala propustit starý a nefunkční myšlenkový vzorec: „Pozor, je zima, nastydneš a budeš nemocná!“ za nový myšlenkový vzorec: „Chlad je tvůj kámoš, zvyšuje tvou odolnost a sílu, pokud sama k sobě přistupuješ s respektem a ohleduplností.“

Staré nahraď novým

Při přenastavování mindsetu je vhodné na volné místo po něčem, co jsme propustili, přijmout nový funkční myšlenkový vzorec, který ten starý nahradí a nás podpoří. Pokud bychom si ponechali vakuum, mohli bychom mít tendenci se k tomu starému vracet. Když vakuum vyplníme novým myšlenkovým vzorcem a svou mysl zaměříme žádoucím směrem, lépe na této nové cestě udržíme pozornost a nebudeme svá rozhodnutí zpochybňovávat.

Nová mantra

Ze svého nového myšlenkové vzorce či přesvědčení si udělejte mantru, ke které se budete každé ráno hned po probuzení a každý večer před usnutím vracet. Opakujte si svou mantru ráno a večer a hladina alfa se již postará o to správné ukotvení vašeho nového postoje a funkční přenastavení mindsetu. Svou mantru si opakujte do té chvíle, než bude plně integrovaná ve vašich postojích.

Funkční mindset je skvělý parťák při naplňování vašich cílů ve všech směrech. Ať vám slouží podle vašich tužeb.

První díl seriálu věnovaném práci s myslí najdete ZDE.