Jako stres na tělo působí i negativní emoce a pocity jako – strach, nejistota, zmatek, panika, neklid, skleslost, úzkost, osamělost, hněv, rozzlobenost, bezradnost, apatie, zášť, ustaranost, vina, nervozita, frustrace... Pokud těmto pocitům podléháte většinu dne, vaše imunita je oslabena. Naopak pozitivní emoce a pocity, jako – spokojenost, optimismus, vděčnost, vřelost, laskavost, soucit, radost, solidarita, klid, volnění, hravost... naši imunitu posilují. A to je dobrá zpráva. Naše tělo má totiž obrovskou schopnost bojovat proti vetřelcům v podobě virů a bakterií a léčit se samo – stačí, když mu k tomu dáte prostor a otevřete se prožívání pozitivních emocí.

Naštěstí máme nástroje, jak vypínat negativní emoce. Stačí každý den alespoň na 10 minut přepnout z negativity do pozitivního módu. Ze stresu k léčení. Pozor nemluvíme zde o falešné pozitivitě, ale skutečných pozitivních pocitech a emocích. Ať už se vám to povede pomocí zhlédnutí oblíbené komedie, hry s dětmi, prací na zahrádce nebo lekcí jógy či meditace, to vše se počítá. Čím častěji ve dne dokážete přepnout k pozitivním pocitům a myšlenkám, tím pevnější imunitu získáte.

Cvičení: Pracujte s pocity a emocemi

Zvláště v krizových situacích, jako je tato, kdy jsme zavření doma s dětmi, partnery nebo celou rodinou a problémy, před kterými jsme byli zvyklí utíkat do práce, k nakupování, k našim koníčkům a zaběhlým stereotypům..., na povrch přirozeně vylézají rozličné negativní emoce, pocity a strachy, se kterými jsme se nebyli zvyklí za běžného chodu konfrontovat. Vezměte to jako výzvu a trénink plného vědomí neboli bdělosti a jako správní jogíni s nimi pracujte vědomě. Tady je v bodech návod, jak na to:

Pojmenujte emoci nebo pocit – je to vztek, frustrace, strach (čeho se bojíte), panika, úzkost nebo nervozita? Pocitů, které se mohu náhle vynořit, je mnoho. Když se to děje, je dobré si je pojmenovat a přijmout za své. Už jen tím, že pocit pojmenujete, zvědomíte, se vám uleví. Můžete si pro sebe nahlas říct: „To jsem ale vzteklá, hněvám se.“

Přijměte pocit - Neobviňujte z emocí a pocitů, které se vynořují, své okolí. Jsou jenom vaše. Důkazem toho je, že na stejný podnět dokážou různí lidé reagovat různě – někdo s ledovým klidem, jiný zuřivě a další s humorem. Tím že svůj pocit přijmete: „Je to můj hněv.“ Přestáváte dávat vládu nad svými emocemi do rukou druhých lidí a berete si svoji zodpovědnost i sílu nazpět. Navíc tím dáváte milost sami sobě – přijímáte sami sebe takoví, jací jste.

Položte si otázku: Jak pocit proměnit? Mám podobnou zkušenost z minulosti, která se mi teď opakuje? Obvykle jde o zážitek z raného dětství nebo silné emočních trauma, které jsme prodělali, a už si ho ani nemusíme pamatovat. Přesto si zkuste tuto otázku položit, třeba se vám odpověď právě vynoří z podvědomí.

Zkuste najít opačný pozitivní pocit nebo emoci. Na každou negativní emoci a pocit existuje opačná pozitivní. Tak třeba spokojenost – nespokojenost, odmítnutí – přijetí, apatie – aktivita, neklid – klid, ohrožení – bezpečí. Když stále dokola aktivujete negativní emoci nebo pocit, blokujete si v životě prožívat její pozitivní polaritu. Nalezením a zvědomením opačné pozitivní emoce se vám otevírá cesta k tomu ji znovu najít a prožívat v životě.

Autorka tipu: Veronika Veselá

Předchozí díl výzvy Další díl výzvy