Co je metabolický věk a bazální metabolismus

Zjednodušeně řečeno, metabolický věk říká, kolik let je našemu tělu. Metaforické konstatování, že jsme tak staří, jak se cítíme, nabývá s metabolickým věkem na pravdivosti. Vaše tělo se skutečně může cítit mnohem starší, než odpovídá kalendářnímu věku.

Zdroj: Youtube

Konkrétně tento ukazatel sděluje, v jaké kondici je náš bazální metabolismus. Bazální metabolismus je pojem, který reprezentuje množství energie, které tělo v každodenním režimu potřebuje na základní fungování. Tedy především na zajištění funkce životně důležitých orgánů, jako je srdce, plíce, játra, ledviny nebo nervový systém. Toto množství energie se určuje v kaloriích (energie v kcal/kJ).

Bazální metabolismus je individuální u každého jednotlivce. Platí ale, že u žen je obecně tato hodnota přibližně o 5 až 10 % nižší ve srovnání s muži.

V celkovém energetickém výdeji hraje bazální metabolismus zásadní roli. Reprezentuje dokonce přibližně 60 až 75 % energie, kterou denně vydáme. Zároveň si musíme uvědomit, že nevyhnutelně je ovlivněn i věkem, postupně se přirozeně zpomaluje. Už po 30. narozeninách klesá podíl svalů v těle zhruba o 5 až 10 % každých deset let.

Jaký by měl být metabolický věk a proč

Výsledky určení metabolického věku pak lze interpretovat takto: je-li vyšší než ten skutečný, bazální metabolismus je potřeba zvýšit. Nižší metabolický věk naopak znamená, že je daný jedinec aktivnější než další osoby jeho věkové kategorie. Vyznačuje se tedy vyšším podílem svalové hmoty a nižším podílem tuku.

Vhodné tak samozřejmě je, jestliže je metabolický věk vždy alespoň shodný s věkem kalendářním. Hodnota by ale v ideálním případě měla být nižší, a to čím výrazněji, tím lépe. V opačném případě se může metabolický věk dokonce lišit výrazně, může být vyšší i o několik desítek let ve srovnání s věkem skutečným. A to je samozřejmě problém.

Jak vypočítat metabolický věk

Výpočet bazálního metabolismu probíhá z množství tuku, svalů a vody v těle a jejich poměru. Je naprosto individuální a jeho hodnotu ovlivní věk, pohlaví, množství svalů, výška a váha, ale například i stresová zátěž, které jsme vystaveni, případně i různá onemocnění.

Z toho vyplývá následně i vyšší úroveň metabolického věku. Zpravidla je vyšší u osob, které již trpí nějakým onemocněním, případně jsou obézní.

Určit, jaká je úroveň tohoto ukazatele ve vašem případě, vám pomůže jednak kvalifikovaný výživový poradce, ale i váš ošetřující lékař. Metabolický věk určují i praktičtí lékaři. Zohledňují při něm faktory jako váha, výška, věk a také v některých případech i hodnoty krevního rozboru.

Spočítat si jej můžete orientačně také sami, a to podle následujícího vzorce:

pro muže: bazální metabolismus = 10 x váha v kg + 6,25 x výška v cm – 5 x věk v letech + 5
pro ženy: bazální metabolismus = 10 x váha v kg + 6,25 x výška v cm – 5 x věk v letech – 161

Proč je vysoký metabolický věk varující

Vysoký metabolický věk bychom měli brát jakožto důležitý varovný signál, který vypovídá o našem zdraví. Co nám konkrétně hrozí? Zásadní problém představuje především tzv. metabolický syndrom.

Jedna z definic tento stav popisuje jakožto soubor rizikových faktorů nebo nemocí, které se často vyskytují pohromadě a které současně vedou k předčasným komplikacím zdravotního stavu. Za jeho patofyziologický podklad je pokládán stav inzulínové rezistence.

Metabolický syndrom vede k rozvoji celé řady onemocnění. Primárně se jedná o diabetes 2. typu, ale i o předčasnou komplikací oběhového systému jako ateroskleróza, infarkt myokardu a mozková mrtvice.

Jak snížit metabolický věk

Není váš metabolický věk ideální? Můžete s tím stále ještě pracovat. Prioritou je hlavně zvýšená fyzická aktivita, která vám pomůže vybudovat větší podíl svalové tkáně v těle.

Tu byste měli doplnit také změnou jídelníčku. Hubnutí kráčí s metabolickým věkem prakticky ruku v ruce. Přičemž je stále důležité i při hubnutí zachovávat právě zmíněný dostatečný objem svalové hmoty. Stejně tak je na místě zavést další obecná opatření zdravého životního stylu. To znamená omezit přísun alkoholu, vynechat cigarety a také pokusit se odstranit stresové faktory.

V praxi můžeme dosáhnout snížení metabolického věku dokonce až o 15 let. To je ale samozřejmě spíše výjimečný stav. Reálné je pro většinu lidí metabolický věk snížit o několik let. Ani to ale nelze považovat za zcela opominutelné.

Podaří-li se nám skutečně metabolický věk snížit, povede to k všestrannému zlepšení našeho celkového stavu. Budeme se cítit méně unavení a zbavíme se všudypřítomných bolestí.

Opět by se ale mělo podobně jako v případě hubnutí nebo zvýšení fyzické kondice jednat o trvalou a udržitelnou změnu, kterou budeme schopni adaptovat jako svůj nový životní styl. Nárazové změny nelze považovat za funkční řešení.

Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Metabolick%C3%BD_syndrom

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1091498/

https://www.health.harvard.edu/blog/surprising-findings-about-metabolism-and-age-202110082613