Metabolický syndrom se vyvíjí v čase u jedinců s genetickou predispozicí při nevhodném životním stylu, tj. při nadměrném energetickém příjmu a nedostatečné pohybové aktivitě. Jedná se o soubor rizikových faktorů, které se často vyskytují společně a které vedou předčasně k rozvoji aterosklerózy a diabetu 2. typu. Tento syndrom byl nazýván různými synonymy, např. syndrom X, Reavenův syndrom, syndrom inzulinové rezistence apod.

Diagnostika metabolického syndromu není jednoduchá, má se však za to, základní triádu syndromu tvoří vyšší krevní tlak, vyšší hladina triacylglycerolů (hrozí tak kornatění tepen) a nižší HDL-cholesterol (to je „hodný cholesterolu který tělu pomáhá se zbavit „zlého LDL cholesterolu).

Zjednodušeně se dá říci, že metabolický syndrom je soubor onemocnění, která se vyskytují společně a zvyšují riziko srdečních onemocnění, mrtvice a cukrovky 2. typu. Mezi tyto stavy patří zvýšený krevní tlak, vysoká hladina cukru v krvi, nadbytek tělesného tuku kolem pasu a abnormální hladina cholesterolu nebo triglyceridů.

Jednou z příčin metabolického syndromu je i stres, kdy může v našem těle dojít poruše nervové soustavy a vzniká inzulinová resistence. Ta je jedním ze znaků metabolického syndromu. V naší populaci ve věku 24 – 65 let byl zjištěný metabolický syndrom 32 % u mužů a 24 % u žen. Tedy u téměř třetiny populace, což je alarmující číslo.

Zdroj: Youtube

Tvar těla jablko a hruška

Lidé, kteří trpí metabolickým syndromem, mají obvykle postavu ve tvaru jablka, což znamená, že mají větší pas a nesou velkou váhu kolem břicha. Předpokládá se, že mít hruškovitý tvar těla, tedy nést větší část váhy kolem boků a mít užší pas, nezvyšuje riziko cukrovky, srdečních onemocnění a dalších komplikací metabolického syndromu, vysvětluje server Mayo Clinic.

Většina poruch spojených s metabolickým syndromem nemá zjevné příznaky ani symptomy. Jedním z viditelných příznaků je velký obvod pasu. A pokud máte vysokou hladinu cukru v krvi, můžete si všimnout příznaků cukrovky – například zvýšené žízně a močení, únavy a rozmazaného vidění.

Jak probíhá léčba metabolického syndromu?

Metabolickým komplikacím lze do značné míry předcházet kombinací zdravé stravy (konzumované v přiměřeném množství) a zvýšené tělesné aktivity. Mezi nejdůležitější opatření pro prevenci metabolického syndromu se řadí:

Pokud se ukáže, že tato opatření nejsou k prevenci metabolického syndromu dostatečná, je třeba důsledně (již v mladém věku) léčit související rizikové faktory, zvláště pak vysoký krevní tlak nebo vysokou hladinu cholesterolu (hypercholesterolemii). Toho lze dosáhnout užíváním předepsaných léků na snižování krevního tlaku, hladiny cholesterolu nebo hladiny glukózy v krvi. Vždy je však lepší uvést metabolismus zpět do rovnováhy změnou stravy a pohybového režimu, tedy bez nutnosti užívání léků.

Na koho se můžete obrátit?

Prvním, na koho byste se měli obrátit, je váš praktický lékař. Ten provede vstupní vyšetření a v případě potřeby vás odešle ke specialistovi nebo do nemocnice. Jakmile je odhalena příčina metabolického syndromu, praktický lékař nebo specialista v příslušném oboru vám navrhne nejvhodnější způsob léčby.

Změnu jídelníčku by měl – pokud je to možné – navrhnout dietolog; následné sledování a vyhodnocování pak může probíhat ve spolupráci s nutričním terapeutem.

Zdroj: Český institut metabolického syndromu, Mayo Clinic, NZIP