Nejdřív začněme statistikou, podle které máme v Evropě jedno nezpochybnitelné prvenství. A to je spotřeba alkoholu na hlavu. V některých letech nás občas předběhne Litva nebo Estonsko, ale zdatně se držíme po dlouhé roky na předních příčkách. Někdo by na to mohl být dokonce hrdý, protože pití piva patří přeci k naší kultuře.

Možná vás z omylu, že se jedná o roztomilý rys našeho národa, vyvede další statistika, podle které má skoro 1.5 milionu Čechů nakročeno k alkoholismus. Na tom už není nic, proč bychom se měli bít hrdě v prsa.

Zdroj: Youtube

Kdy začíná alkoholismus ?

Možná to znáte, přijdete domů z práce a dáte skleničku nebo dvě, abyste ze sebe shodili stres a uvolnili se. O víkendu je to pár drinků navíc. Těžko by někdo řekl, že je to alkoholismus. Ten si představujeme tak, že člověk do sebe ráno kopne láhev vodky, aby vůbec mohl přežít další hodiny, je zanedbaný, bez práce a s rozpadlými vztahy. Opravdu?

Výše popsané už je poslední stadium alkoholismu, ale závislost vzniká postupně, jak se dále dočtete. A pokud se neumíte uvolnit jinak, než s pivem nebo vínem v ruce, dáváte si pravidelně drink, abyste v noci lépe spali, tak už to je závislost.

Oficiálně se má za to, že pokud pijete týdně vice jak 15 nápojů týdně (což znamená 2-3 piva denně v průměru), nebo 8 nápojů u žen, už jste alkoholici.

A není to jenom průběžné pití, ale i nárazové pití. To je definováno jako konzumace čtyř a více nápojů během jedné příležitosti u žen a pěti a více nápojů u mužů. Takže pokud se přes týden se sice držíte a víkendu pijete jako mužik a nemáte žádnou záklopku, tak opět spadáte mezi závislé.

Základní charakteristikou závislosti je silná touha užívat alkohol. Tělesná závislost se projevuje nárůstem tolerance k účinkům alkoholu, kdy k tomu, aby se člověk uvolnil nebo opil, je potřeba vyšších dávek alkoholu. Jestli si chcete sami na sobě vyzkoušet, jestli jste ještě v pohodě, a „ o nic nejde,“ zkuste vydržet bez alkoholu tři měsíce. Pokud to nezvládnete, nebo vás možná vůle podrží, ale budete mít chutě, víte jaká je realita.

Nadměrná konzumace alkoholu může vést k několika zdravotním komplikacím. Pravděpodobně nejzávažnější jsou možné nepříznivé účinky na srdce, včetně vysokého krevního tlaku, mrtvice, arytmie a kardiomyopatie. Alkohol může také způsobit nebo přispět ke steatóze jater (ztučnění jater), alkoholové hepatitidě, fibróze a cirhóze. Kromě toho je konzumace alkoholu spojována s rakovinou hlavy a krku, jícnu, jater, prsu a tlustého střeva. A konečně, zhoršený úsudek a utlumené motorické schopnosti způsobené intoxikací mohou často vést ke škodlivým nehodám, zejména při řízení.

4 schody k závislosti na alkoholu

1.POČÁTEČNÍ – alkohol zatím dává a nebere. Člověk ho užívá, aby si zlepšil náladu nebo se uvolnil. O víkendu se často opije, přes týden si dává 2-3 skleničky navečer. Žádný problém si nepřipouští, byť už je v ranku nadužívání.

2.VAROVNÁ –Opilost je tu znovu a znovu. Alkoholická okénka začínají být čím dál častější. Piják si dobře uvědomuje, že kdyby pil o samotě, byl by nápadný, hledá proto společníky, se kterými pije a které v budoucnu pravděpodobně označí jako „špatnou společnost“, která ho k pití přivedla. Ve skutečnosti je ale on tím, kdo ostatní „verbuje“ k pití, protože v tom nechce být sám.

3.ROZHODNÁ - ztráta kontroly, marnost kontrolovaného pití, výkyvy nálad, zúžení zájmů, konflikty na pracovišti, společenský sestup.
 Piják se stává alkoholikem, tolerance organismu na alkohol stále ještě stoupá. Jedinec přestává ovládat alkohol, alkohol ovládá jeho.  Má potřebu pít ráno i přes den – ranní a denní doušky.

4.KONEČNÁ - pití v kteroukoliv denní dobu, výrazné oslabení tělesného i duševního stavu, snížená tolerance, několikadenní tahy. Dotyčný vyhledává osoby pod svoji sociální úrovní k příležitosti požívání alkoholu.

Typy alkoholiků

Všichni alkoholici nepijí stejným způsobem. Někteří pijí pravidelně v menších dávkách, někteří pijí nárazově jednou za čas.

Nejvýznamnější je typ gama, což je tzv. anglosaský typ závislosti, který se vyskytuje v USA, Kanadě, Skandinávii, ale z největší části také u nás. Hlavními znaky tohoto typu je zvýšená přizpůsobivost organismu na alkohol, ztráta kontroly pití, naproti tomu však schopnost abstinovat / viz 3.fáze/. Tolerance zpočátku ještě stoupá, pak ve čtvrté fázi klesá. Patří sem většinou pijáci piva a destilátů.
    

Typ delta je charakterizován tím, že není ztráta kontroly, ale je neschopnost abstinovat. Při porušení přísunu alkoholu se objevují abstinenční příznaky daleko významněji než u typu gama.
 Jde o typ „nikdy opilý, ale také nikdy střízlivý“. Tento typ je rozšířen zejména ve Francii a zemích s větší konzumací vína např. na jižní Moravě. Potíže jsou především po zdravotní stránce, na rozdíl od typu gama, kde se objevují problémy hlavně společenského charakteru. Obojí se však často prolíná.
    

Typ epsilon zahrnuje kvartální pijáky, jde o periodické požívání alkoholických nápojů.
    

Dále se rozlišuje typ alfa – tito lidé pijí proto, aby si navodili euforii, odlehčili od svých životních potíží. Nedochází ke ztrátě kontroly a není plně rozvinuta závislost na alkoholu.
    

Typ beta – tito jedinci pijí příležitostně, ale pravidelně (odpovídá abúzu alkoholu, tj. nadměrnému požívání alkoholických nápojů, které vede k opilosti).      

Zdroj: Euronews, Vlada.gov, Worldpopulationreview, Pomocvzavislosti