Pro některé ženy strašák, pro jiné konec „mateřských povinností“ a začátek seberealizace. Menopauza neboli klimakterium je období, během kterého vyhasíná funkce vaječníků, které jsou odpovědné za tvorbu ženského hormonu estrogen. „Přechod“ je zpravidla završen ztrátou menstruačního cyklu, doprovází ho navíc nepříjemné fyzické i psychické příznaky.

Začátek klimakteria se u jednotlivých žen liší. U některých žen je nástup tohoto období velmi nenápadný, takže si ho téměř nevšimnou, případně si ho nevšimnou vůbec. Pro jiné ženy je nástup klimakteria nepřehlédnutelný, protože se projevuje zřetelnými tělesnými příznaky. Celkově období klimakteria (přechodu) trvá několik let.

Jak uvádí web Národního zdravotnického informačního portálu, lékaři někdy období klimakteria rozdělují do tří fází:

Premenopauza je přibližně období mezi 40. a 50. rokem života, které začíná v průměru čtyři roky před poslední menstruací. Během této doby vaječníky zpomalují svou činnost a produkce hormonů začíná klesat. Mohou se vyskytnout poruchy menstruačního cyklu, které se projeví nepravidelným a/nebo silným (či slabým) nebo dlouhotrvajícím (či velmi krátkým) menstruačním krvácením.

Perimenopauza nastává kolem 50. roku života. Žena při ní obvykle pozoruje výrazné nepravidelnosti menstruačního cyklu, až nakonec menstruace vymizí úplně. V době poslední menstruace je ženám v průměru 51 let. Přesný čas menopauzy lze určit až zpětně – poté, co se po dobu jednoho roku neobjevila další menstruace. Během perimenopauzy se mohou s různou intenzitou objevovat typické klimakterické příznaky, jako jsou návaly horka, pocení atd.

Postmenopauza začíná jeden rok po poslední menstruaci. Během tohoto období se tělo přizpůsobuje nové hormonální rovnováze a klimakterické potíže pozvolna ustupují. Konec postmenopauzy – a tedy i konec klimakteria – se u jednotlivých žen liší a závisí nejen na hormonálních změnách, ale i na subjektivním prožívání obtíží.

Zdroj: Youtube

Jak dlouho trvá menopauza?

Perimenopauza může začít až 10 let předtím, než vstoupíte do menopauzy. Často začíná po čtyřicítce, ale někteří lidé vstupují do perimenopauzy již po třicítce. Lékaři určí, že jste dosáhla menopauzy, když jste neměla menstruaci 12 po sobě jdoucích měsíců. Poté vstoupíte do postmenopauzální fáze. Po vstupu do postmenopauzální fáze mohou příznaky přetrvávat po dobu 4 až 5 let, ale obvykle se jejich frekvence a intenzita snižuje, uvádí server Health Line. Studie z roku 2012 zjistila, že jeden nejčastějších symptomů menopauzy – návaly horka- mohou trvat až 10 let.

Jak lépe zvládat menopauzu

Řada žen se vydává cestou hormonální terapie, ta by ale měla být podpořená a životním stylem. To vám pomůže  zmírnit příznaky menopauzy. Můžete se cítit lépe, pokud:

přestaňte kouřit, což může způsobit návaly horka

nepijte více než jeden alkoholický nápoj denně

udržujte svou tělesnou hmotnost na zdravé úrovni

budete jíst stravu prospěšnou pro srdce (ovoce, zelenina, ryby)

denně přijímat dostatek vápníku (1 200-1 500 miligramů) a vitaminu D (400 IU).

Podle studie může dostatečný příjem vápníku a vitamínu D nástup menopauzy oddálit.

Zdroj: NZIP, Heathline, Studie, Studie