Jak vypadá vbočený palec

Hallux valgus (vbočený palec) je získaná deformita nohy. Označuje se tak stav, kdy dochází k vychýlení článků a deformaci kloubů palce na noze. Nacházíme valgózní postavení článků palce, varózní postavení tzv. I. metatarzální kosti (kost, na kterou posléze navazují již zmíněné články palce). V pozdějších stadiích dochází k deformitě kloubu mezi metatarzální kostí a prvním článkem palce, tvorbě kostního výrůstku z mediální (vnitřní) strany kloubu a mimo jiné také k deformaci ostatních prstů nohy, které se snaží „uhnout“ vbočenému palci. Na ostatních prstech nejčastěji nacházíme tzv. kladívkové postavení.

Jaké jsou příčiny vbočeného palce

Příčiny vbočeného palce bývají multifaktoriální. Roli mohou hrát genetické dispozice ve smyslu tvaru kostí nohy, pevnosti vaziva a motorických dovedností. Primárním problémem je propadlá především příčná klenba, enormní zatížení vnitřní hrany chodidla a absence opory palce ve stoji i v pohybu. Místo toho, aby váha těla byla rozprostřena mezi vnitřní a vnější hranu, je z největší části zatížena hrana vnitřní. K opoře palce dochází v místě kloubu mezi I. metatarzální kůstkou a prvním článkem palce. Prsty by ovšem měly mít oporu až na svém posledním článku. Je oslabený m. abductor hallucis (odtahovač palce), sval, který má za úkol udržovat palec v ose.

Negativní vliv má také volba obuvi. Většina obuvi je totiž stále vyráběna tak, že oblast přednoží je užší. Lidské přednoží ale není z vnitřní strany zúžené. Vlivem toho dochází k mechanickému odklonu palce z osy a zároveň se tím ztrácí nebo výrazně omezuje možnost dát palec do správné opory. K tomu můžeme přidat často vysokou a tvrdou podrážku, která znemožňuje získat informace z plosky nohy.

Důsledky vbočeného palce

Důsledky této poruchy jsou navíc dalekosáhlé. Zatížením vnitřní hrany chodidla dochází posléze k propadu kotníku dovnitř a do vnitřní rotace. Na to logicky musí navázat stejné postavení i dalších kloubů – kolena, kyčle. Dále na to navazuje nevhodné nastavení pánve a takto bychom mohli pokračovat po celém těle. Vedle bolestí palcového kloubu a celé nohy se můžeme setkat s bolestmi hlavy, blokádami krční páteře, oslabení napřimovacích a stabilizačních mechanismů atp. Je tedy se třeba na vbočený palec dívat komplexně.

Konzervativní možnosti nápravy

● Podpůrné pomůcky:

Z podpůrných pomůcek má největší smysl aplikace kineziotapingu, což jsou pružné bavlněné pásky, které svým tahem podporují funkce svalů. Je zapotřebí nastimulovat funkce svalů držících klenbu nohy a zmíněný odtahovač palce.

● Pohybová terapie:

Klíčová je ovšem pohybová terapie. Je zapotřebí upravit a správně nastavit opory na noze, aby došlo k aktivaci klenby nohy v celotělovém schématu, k posílení odtahovače palce a k nácviku opory palce ve statických pozicích a především v pohybu.