Ortézy a bandáže

Kloubní ortézy a bandáže se používají nejčastěji v akutní fázi po úrazu na zafixování určitého segmentu těla, aby tato oblast měla prostor na zhojení. Setkáme se s nimi zejména u kotníků, kolenních kloubů, zápěstí atp. Slouží ke zpevnění natažených nebo natržených vazů a dalších měkkých tkání u pohmožděného nebo podvrtnutého kloubu. Délka fixace se odvíjí od míry poškození a většinou ji určuje ošetřující lékař. Déletrvající fixace je už ovšem na závadu. Omezuje totiž funkčnost svalů v okolí kloubu a daná oblast rychle ochabuje. V důsledku toho se zvyšuje riziko dalšího úrazu. Fixace se proto vždy volí na nejkratší možnou dobu a poté by hned měla následovat intenzivní rehabilitace. Pro krátkodobé zpevnění – např. po dobu náročného tréninku nebo zápasu – je vhodnější zvolit aplikaci kineziotapu, který podpoří svaly v jejich stabilizační funkci.

Korektory vbočeného palce

V dnešní době se setkáme s řadou korektorů na zázračné srovnání vbočeného palce. Korektory bývají dvou druhů. Jeden koriguje postavení palce z vnitřní strany chodidla, což určitě dává větší smysl. Pokud je totiž u druhého typu korektor vložen mezi palec a ukazováček, ve většině případů dojde k vychýlení ukazováčku a zbylých prstů, nikoli ke srovnání palce. Nicméně stále se v obou případech jedná o pasivní pomůcku. Z mého pohledu je pořízení těchto korektorů zbytečné, protože nikdy neodstraní příčinu toho, proč vbočený palec vznikl. Ke srovnání vbočeného palce potřebujeme posílit sval z vnitřní strany nohy, tzv. abduktor palce (m. abductor hallucis), který má za úkol držet palec v ose. Dále potřebujeme zlepšit oporu o bříško palce a srovnat postavení chodidla tak, aby váha spočívala také na jeho zevní hraně.

Vložky do bot

Další hojně doporučovanou a propagovanou pomůckou jsou vložky do bot ke zlepšení propadlé klenby nožní a jejích důsledků. V případě akutních obtíží, např. zánětu v oblasti plosky nohy, mohou být užitečné, ale pořád je třeba myslet na to, že se opět jedná o pasivní pomůcku. Jakmile tedy dojde k odeznění zánětu, je lepší vložky vyjmout a zaměřit se na aktivní přístup – stimulaci chodidel, posilování svalů klenby nožní, korekci držení těla a pohybových stereotypů. Je důležité obnovit fyziologickou funkci nohou. Pokud bychom se přece jen někdy potřebovali k vložkám uchýlit, tak musí být vždy zpracované na míru dané osobě a musí odpovídat přirozenému tvaru lidského chodidla, nikoli konvenční obuvi, která je vyrobena se zúženou oblastí přednoží!

Korektory držení těla

A na závěr bych ráda něco napsala ke korektorům držení těla, které slibují odstranění bolestí všeho druhu. Většinou jsou konstruovány ve formě pásů, které se přikládají na páteř, popřípadě popruhů kolem hrudníku, které způsobí pasivní srovnání ramen do osy. Chápu, že vidina rychlého odstranění bolestí je lákavá, ale bohužel žádná taková pomůcka to za vás samotné neudělá. Pokud vás srovná, tak opět pasivně, tudíž tělo stejně nedrží v ose a chybí tolik potřebné napřímení, které umí pouze svaly ve své přirozené celotělové souhře. Kromě toho řada těchto korektorů ještě navíc koriguje tělo do naprosto nežádoucího postavení.