Nejspíš jste zaznamenali, že se herec a v posledních letech zejména ezoterik Jaroslav Dušek rozhodl, že národu vysvětlí, jak se to má s rakovinou. Lidé, kteří jí onemocní a zemřou na ni, se podle něj prostě rozhodli, že nechtějí žít. Dokonce, nechal se slyšet tenhle herecký bard, nenávidí život. Dušek si takhle pustil pusu na špacír v rozhovoru u Čestmíra Strakatého. Ukázku z něj moderátor zveřejnil i na svém Twitteru.

Zdroj: Youtube

Rakovina je druhou z nejčastějších příčin úmrtí. Odborníci se shodují na tom, že má mnoho původců, jako je dědičnost, stres, kouření, životní prostředí a další vnější vlivy. A až ze třetiny příčin považují nesprávné stravování. Existují přesvědčivé důkazy o tom, že nadváha a obezita zvyšují riziko vzniku mnoha typů rakoviny, mj. rakoviny tlustého střeva a prsu. Vyváženou stravou a pravidelným cvičením si udržujte zdravou hmotnost, výrazně tak snížíte své riziko.

A není to jen o životním stylu, ale také o preventivních kontrolách. Jak uvádí MUDr. Jana Katolická, Ph.D. „U nádorového onemocnění jednoznačně platí, že čím dříve je odhaleno, tím lépe. Zvyšuje se tím šance úplného vyléčení. Nápomocné v tomto ohledu jsou státem organizované screeningové programy, které jsou určeny populaci bez klinických projevů a potíží souvisejících s nádorovým onemocněním. V České republice se jich provádí hned několik let, dlouhodobě se jedná o karcinom prsu, karcinom děložního čípku a karcinom tlustého střeva.“

Rakovina tlustého střeva a konečníku

U většiny pacientů je přesná příčina vzniku kolorektálního karcinomu neznámá. Jsou však známy rizikové faktory, které možnost vzniku onemocnění zvyšují. Vzniku kolorektálního karcinomu lze předcházet primární a sekundární prevencí.

Primární prevence
Primární prevence si klade za cíl pokles výskytu zhoubných nádorů. Jde o snižování až eliminaci rizikových faktorů, které mají prokazatelný a přímý vliv na vznik zhoubných nádorů.

Udržujte si přiměřenou hmotnost.

Alespoň 30 minut denně se věnujte pohybovým aktivitám.

Jezte různé druhy zeleniny, ovoce, celozrnného pečiva a luštěnin (např. čočka nebo fazole).

Omezte spotřebu potravin, které obsahují velké množství tuků a sacharidů, ale málo vlákniny. Vyhýbejte se slazeným nápojům.

Omezte konzumaci červeného masa (např. hovězí, vepřové a skopové) a vyhýbejte se uzeninám.

Pokud pijete alkoholické nápoje, omezte jejich množství nejvýše na 2 skleničky denně (muži) nebo 1 skleničku denně (ženy).

Sekundární prevence
Sekundární prevence je zaměřena na záchyt zhoubných nádorů v časném, plně vyléčitelném stadiu. V případě rakoviny tlustého střeva a konečníku se jedná o kolorektální screening, který v České republice funguje již od roku 2009.

Důležité je také znát svou rodinnou anamnézu. Například u karcinomu prostaty je prokázaná možnost dědičnosti v případě, že byl takto nemocný otec nebo bratr léčeného muže. Zde je důležité, jak z hlediska léčebného, tak i pro další generaci mužů v rodině, genetické vyšetření. Například pokud máte jednoho přímého příbuzného (nejčastěji otce) s karcinomem prostaty, je riziko záchytu karcinomu prostaty 2x vyšší. V případě dvou a více příbuzných je toto riziko až 11x vyšší. Dědičný karcinom prostaty je spojen s nástupem nemoci o šest až sedm let dříve, ale agresivita a průběh nemoci se jiným způsobem neliší. Obecně by urologem preventivně měli být vyšetřeni muži nad 50 let. V případě výskytu karcinomu prostaty v rodině jsou to muži už nad 45 let.

Zdroj: Youtube

Rakovina plic

Můžete absolvovat screening karcinomu plic, který je hrazený pojišťovnou.

Ten je určen pro ty, kterým je mezi 55 až 74 lety a kouří dvacet a více let dvacet cigaret denně, případně po dobu deseti let čtyřicet cigaret denně. Mohou ho absolvovat i lidé, kteří přestali kouřit, ale mají za sebou výše popsanou míru aktivního kuřáctví. Cílem programu je zachytit časná stadia karcinomu plic a zlepšit tak prognózy nemocných. Přesnější informace o onkologickém screeningu zájemci najdou jak na stránkách České onkologické společnosti, tak u svého praktického lékaře, případně cestou zdravotní pojišťovny, kde je občan registrován.

Rakovina prsu

Screening karcinomu prsu je určen ženám od 45 let věku, kdy jsou jednou za dva roky vyšetřeny mamografií na předem akreditovaných pracovištích. Screening nádorů tlustého střeva a konečníku je prováděn prostřednictvím testu na okultní krvácení do stolice od 50 do 55 let jednou ročně a od 55 let jednou za dva roky, nebo pomocí screeningové kolonoskopie, opět na akreditovaných pracovištích, a to od 50 let věku jednou za deset let. Screening nádorů děložního hrdla je prováděn ženám od 15 let jednou ročně prostřednictvím cytologického vyšetření stěru z děložního hrdla.

Zdroj:nzip, fnusa, Studie, Twitter