Průlomový výzkum ukazuje, že jednoduchý krevní test může upozornit na příznaky Alzheimerovy choroby (AD) až 15 let předem, uvádí zpráva londýnského webu Times. Krevní test vypadá jako průlom v odhalování Alzheimerovy choroby.

Nynější metody detekce Alzheimera jsou poměrně složité, invazivní a drahé. Obnášejí například nákladné, a ne vždy dostupné měření obsahu některých látek v mozku pomocí pozitronové emisní tomografie. Používá se i lumbální punkce, která je náročná na vyškolený personál a nejde ji aplikovat v širším měřítku.

Nyní ale neurologové ze švédské univerzity v Göteborgu našli způsob, jak jednoduše testovat zbytky proteinu známého který je spojován s Alzheimerem. Krevní test nyní dokáže najít klíč k Alzheimerově chorobě s několikaletým předstihem. "Na těchto výsledcích bylo působivé to, že krevní test byl stejně přesný jako pokročilé testy, jako jsou testy mozkomíšního moku a skenování mozku, které ukazují patologii Alzheimerovy choroby v mozku," řekl CNN vedoucí autor Nicholas Ashton.

Jednou z pravděpodobných příčin nemoci je protein amyloid beta. Tato škodlivá látka napadá mozkové tkáně a hromadí se do takzvaných plaků. Ty mozek narušují v takové míře, že pacient začne trpět demencí. Stopy amyloidu beta kolují i v krvi. Až teď ale odborníci vyvinuli krevní test, jenž stopy dokáže rozpoznat.

Zákeřnost choroby spočívá hlavně v tom, že se škodlivé bílkoviny v těle nenápadně tvoří už několik let předtím, než se projeví první příznaky. Mezi ty patří hlavně ztráta paměti, dezorientace a problémy s řečí. V Česku jí trpí 150 tisíc lidí. Do roku 2050 to může být až 380 tisíc.

https://www.youtube.com/watch?v=46ejh0793Pw

Co je Alzheimer?

Alzheimerova nemoc je onemocnění mozku, při kterém ubývají mozkové buňky a ztrácí svou funkci. O Alzheimerově nemoci se často říká, že sama o sobě není smrtelná. Pacienti ale mohou umřít na průvodní problémy. Alzheimer je nevyléčitelným onemocněním, které je doprovázeno postupným zhoršováním zdravotního stavu člověka a výrazným selháváním imunity. Pacienti znatelně hubnou, často u nich dochází k infekcím hrtanu a plic. Pacienti s Alzheimerovou chorobou nejčastěji umírají právě na zápal plic.

Rozhodně nejde o onemocnění nakažlivé a podle odborníků je zřídkakdy dědičné. Z výzkumů vyplývá, že dědičnost hraje roli v pouhém 1 % případů. Nové výzkumy ukázaly, že když už dojde k dědičnému přenosu onemocnění, je to častěji od matky.

Jako prevence proti alzheimeru se doporučuje aktivní životní styl zahrnující pravidelný pohyb. Fyzická aktivita má jednoznačný vliv na lepší fungování mozku. Též je nástrojem proti vysokému krevnímu tlaku, je užitečná i pro kognitivní funkce (intelekt a paměť). Zaměřte se na vyváženou stravu a vyhýbejte se alkoholu a cigaretám.

Test na Alzheimerovu chorobu

Test číslo jedna:
Požádejte člověka, aby zpaměti odečítal číslo sedm od stovky v pěti krocích po sobě.

To znamená: 100 − 7 = 93, 93 − 7 = 86, 86 − 7 = 79, 79 − 7 = 72, 72 − 7 = 65.

Zdravý člověk by měl zcela bez problémů zvládnout minimálně dvě až tři úrovně odečtu.

Test číslo dva:
Dejte z dosahu ručičkové hodinky a požádejte dotyčného, aby do kruhu na papíře zaznamenal čas, jež mu říkáte. Tedy aby zakreslil polohu malé i velké ručičky. Obvykle se testuje zakreslení času 11 hodin a 10 minut.


Zdroj: Azheimer, Studie, CNN, TheTimes