Mechanické dráždění měkkých tkání chodidla

Pokud se nejprve zaměříme na nohy jako takové, tak propadem příčné klenby dochází k dráždění měkkých tkání a důležitých struktur, které procházejí chodidlem od paty směrem k prstům. Uprostřed přednoží vznikají otlaky a mozoly, které jsou jedním z možných diagnostických prvků propadlé klenby. Středem chodidla procházejí důležité cévy a nervy pro prsty. Jejich útlak se poté projevuje zhoršeným prokrvením prstů, bolestí a mravenčením prstů. Zmíněné mravenčení prstů se označuje jako metatarzalgie nebo také jako Mortonova neuralgie.

Deformity prstů

Vlivem propadlých kleneb vznikají známé deformity prstů. Lze jmenovat vbočený palec (hallux valgus), kladívkové a drápovité prsty. Na vznik těchto deformit se velkou měrou podílí také volba obuvi. Kladívkové a drápovité prsty jsou dílem propadlé příčné klenby s následným zkrácením šlach natahovačů prstů na hřbetě nohy, které svým nadměrným tahem způsobí danou deformitu. Vbočený palec je navíc podmíněný nadměrným zatížením palcové strany chodidla a špatně nastavenou oporou o palec. Opora není na bříšku palce, ale na jeho kloubu spojující první článek palce se zanártní kůstkou. V tomto místě se pak kloub zvětšuje, deformuje a může vzniknout také kostní výrůstek.

Plantární fasciitida a patní ostruha

Jako plantární fasciitidu označujeme zánět plantární fascie, což je široký a plochý vazivový útvar chodidla. Jde od paty směrem dopředu k prstům. Při propadu klenby je fascie ve velkém tahovém zatížení a vlivem toho může dojít k rozvoji zánětu mechanickým drážděním. Dlouhodobý tah za plantární fascii může dokonce přispět k rozvoji patní ostruhy (vznik kostního výrůstku) zespodu patní kosti – na toto místo se totiž plantární fascie upíná.

Oslabení stability a síly těla

S propadlými klenbami souvisí oslabení síly a stability celého těla. Od optimálně nastavených nohou se totiž odvíjí nastavení zbytku těla – kolenních, kyčelních kloubů, pánve a páteře. U propadlé klenby se setkáme s nevhodně rozloženou váhou těla. Váha je vyvíjena na MTP klouby (klouby spojující první články prstů se zanártními kůstkami), místo aby byla vyvíjena na bříška prstů. V bříškách prstů se nacházejí důležité receptory, které informují mozek, kdy je potřeba napřímit tělo. Bez napřímení je tělo slabší a hůře odolává zatížení. Navíc se tímto rozložením váhy dále prohlubuje oslabení klenby. Často také bývá více váhy těla na patě, čímž opět můžeme přispět k rozvoji patní ostruhy.

Otřesy přenášející se do celého těla

V neposlední řadě propadlé klenby nožní znemožňují noze plnit jednu z jejích nejdůležitějších funkcí, kterou je tlumení otřesů vznikajících při pohybu. Všechny vzniklé otřesy jsou pak přenášeny do výše uložených kloubů. S propadlou klenbou se tedy mohou pojit bolesti kolenních a kyčelních kloubů, svalové dysbalance v oblasti pánevního dna, opakované blokády páteřních kloubů nebo bolesti hlavy. A to jsou ty zmíněné obtíže, které si s propadlou klenbou dá do souvislosti jen málokdo.