Co je artróza

Artróza nebo také osteoartróza je stav, kdy dochází k opotřebování kloubní chrupavky, které se rozvíjí postupně, až dojde k úplné ztrátě chrupavky. Je zpomalen nebo zcela narušen proces obnovy chrupavky. Onemocnění je primárně nezánětlivé, ale sekundárně k rozvoji zánětu dochází, a to z důvodu většího mechanického zatížení kloubu. Chrupavka se opotřebovává nerovnoměrně a v pozdějších stadiích vznikají v blízkosti kloubních ploch kostní výrůstky, které brání pohybu a vyvolávají velkou bolest. Artróza se může dostat až do takového stadia, že je nutné chrupavky nahradit umělým materiálem. Zákrok se označuje jako částečná nebo totální endoprotéza. Pokud by k náhradě nedošlo, tak by holé části kostí začaly navzájem prorůstat a původní kloub by se stal úplně nehybným. V případě klíčových kloubů by to bylo fatální pro celý pohybový aparát.

Jaká je funkce kloubních chrupavek

Kloubní nebo hyalinní chrupavka se nachází v kloubech, tedy v místech pohyblivého spojení kostí. Kryje konce kostí a zajišťuje jejich vzájemný skluz. Skluznost je navíc podpořena vylučováním synoviální (kloubní) tekutiny. Chrupavky si lze představit jako určitý polštář, který chrání konce kostí a umožňuje pohyb v kloubu. Opotřebovávání chrupavek je s věkem přirozený proces. Problém nastává tehdy, pokud k výraznějšímu opotřebovávání dochází v mladém věku. Na vině mohou být genetické predispozice, tzv. dysplazie, dále nadměrná zátěž – nejen ve smyslu sportovní, ale také ve smyslu tělesné hmotnosti –, dlouhodobě nevhodné nastavení těla, výživa a celková kondice organismu.

Diagnóza „artróza“ – konec pohybových aktivit?

Jakmile je diagnostikován pokročilý stupeň artrózy, tak to pro řadu lidí znamená minimálně výrazný útlum sportovních aktivit bez vidiny zlepšení. Mezi takzvané „zakázané“ sporty se řadí zejména ty, ve kterých dochází k otřesům, tedy např. běhání. Alespoň s takovou vizí odcházejí lidé z ordinací lékařů. Je třeba si uvědomit, že kloubní chrupavka je sice důležitou strukturou, ale svaly pracující kolem daného kloubu udávají to, jak moc bude chrupavka zatížena. V případě maximální svalové synergie je zatížení chrupavek mnohem menší, protože dojde k oddálení kloubních ploch. Je tedy opravdu vždy nutné sportovní aktivity úplně vyřadit? Za mě rozhodně ne, pokud se nám podaří dosáhnout funkčních kloubů.

Jaké jsou funkční postupy v terapii artrózy

Z předchozího odstavce nám vyplývá, že naším cílem je dosáhnout funkčního kloubu, což samozřejmě platí nejen pro artrotický kloub. Vždy je lepší prevence než řešení již vzniklého problému. Potřebujeme získat svalovou synergii, která nám zajistí oddálení kloubních ploch a maximální možnou stabilitu kloubu, aniž by došlo ke ztrátě mobility. Pak nebude docházet k takovému tření mezi kloubními chrupavkami a minimalizuje se jejich zatížení. Svalové synergie docílíme nastavením správných opor těla, které náš mozek analyzuje a vyhodnocuje jako potřebu tělo stabilizovat a napřímit. Pokud se nám podaří takového nastavení dosáhnout, tak ve většině případů lze provozovat veškeré aktivity i přes výrazné poškození kloubní chrupavky. Lze provozovat prakticky veškeré aktivity, a to v takové míře a v takové délce trvání, dokud je vlastník poškozených chrupavek schopen udržet všechny potřebné opory.