Technika pro mírně pokročilé: SAVITRÍ PRÁNAJÁMA

Savitrí pránajáma je rytmický dech vycházející z plného jógového dechu. Navíc ovšem zahrnuje zádrže dechu, jak po nádechu, tak po výdechu, se kterými tvoří pravidelný rytmus.

Savitrí pránajámu doporučuje Dr. Svámí Gítánanda Gíri (který mimochodem úžasným způsobem propojil západní medicínu s jógovou praxí) pro celkovou harmonizaci, posílení těla i ducha, podporu mysli a její kapacity, pro rekonvalescenci i pro zdravý růst dětí.

Nácvik praxe

Savitrí pránajámu je možné provádět v jakékoli poloze s napřímenou páteří – tedy vsedě, vleže i vestoje.

Tato dechová praktika vychází ze základního rytmu 2 : 1 : 2 : 1. Rytmus na doby, tály – nádech : zádrž dechu po nádechu : výdech : zádrž dechu po výdechu.

Při pokračující praxi můžeme nádech a výdech prodlužovat na více dob, zádrže jsou vždy zhruba polovinou délky nádechu a výdechu. Tedy 4 : 2 : 4 : 2, dále 6 : 3 : 6 : 3 nebo 8 : 4 : 8 : 4 a více. Nácvik je třeba provádět pozvolna, s ohledem na své dovednosti, vědomou pozornost, všímavost a respekt k možnostem svého těla. Během dechové praxe jsme naprosto myslí přítomní a sledujeme, jaké procesy v těle i mysli probíhají coby reakce na vědomé dýchání obohacené o zádrže dechu.

Jak délka dechu ovlivňuje zdraví

Dr. Svámí Gítánanda zmiňuje, že základní dech v rytmu 4 : 2 : 4 : 2 je vhodný pro děti, neboť podporuje růst. Mládež a ženy s malým hrudníkem by měly dýchat v rytmu 6 : 3 : 6 : 3, tento dech podle Gítánandy podporuje vyrovnanost v oblasti emocí. Dále dýchání v rytmu 8 : 4 : 8 : 4 posiluje a stabilizuje tělo, dýchání 10 : 5 : 10 : 5 podporuje metabolismus a nervový systém, dýchání 12 : 6 : 12 : 6 podporuje prokrvování mozku, bdělost a čistotu smyslů, dýchání 14 : 7 : 14 : 7 navozuje vnitřní mír a čistotu. Dech v rytmu 16 : 8 : 16 : 8 je nazýván mistrovským a prý také omlazuje.

Vzhledem k délce zádrží dechu u vyšších tál se jedná o velmi pokročilé techniky a každý adept by si měl s trpělivostí projít jednotlivými úrovněmi v čase tak, aby jeho organismus přivykl narůstající zátěži, mohl se s ní vyrovnat a touto cestou sílit. Podle Gítánandy pouhých dvacet minut této dechové praxe nahradí celých osm hodin spánku.

Kontraindikace zádrží dechu

Zádrže dechu jako takové se nedoporučují jedincům s vysokým krevním tlakem, kardiovaskulárními nemocemi, se závratěmi, těhotným ženám a dětem. Důležitým kritériem je délka samotné zádrže.

Vyvarujte se chyb:

1. Dechový cyklus začínejte vždy výdechem – tedy nejprve vyprázdnit plíce a až teprve poté nadechovat.

2. Při dechu vědomě rozpínejte plíce (břicho, hruď do stran, dopředu i dozadu). Nezvedejte ramena.

Pránajáma jako cesta k mladistvosti a vitalitě

Plný dech, úplný výdech a vyživující nádech, v kombinaci s vědomou pozorností podporuje v našem těle nastolení vnitřní rovnováhy. Organismu vládnou moudré homeostatické procesy, které ho přirozeně vrací k energetickému středu, regeneraci, obnově sil a uzdravení ve směru zevnitř ven. Tím tělo podporuje zdraví na všech rovinách bytí. Harmonie a rovnováha se pak projevují ve všech oblastech našich životů – od zdraví fyzického těla přes klid mysli, emoční rovnováhu a harmonické vztahy až po hojnost v seberealizaci.

Vytrvejte…

Všechny výše uvedené praktiky mohou obohatit život a jeho kvalitu každého z vás, ať už jste začátečníky, či pokročilými adepty. Někdy stačí pár minut denně a dlouhodobě sledovat, kterým směrem se vaše cesta ubírá. Já vsázím na to, že obohacena o praxi pránajámy v jakékoli formě bude vědomější, radostnější a má i tu kapacitu dovést vás k vašim snům.

Zdroje:

GÍTÁNANDA: Jóga krok za krokem [učebnice pro učitele a žáky]. Olomouc: Dobra & Fontána, 1999.
KNAISLOVÁ, Ivana a KNAISL, Jan: Unijóga. Praha: Beta, 2007.