Také s nostalgií vzpomínáte na svůj dětský věk, kdy jste žili ve světě pohádek a věřili jste na zázraky? Já ano. Vzpomínka na tento čas tak nějak zahřeje u srdce… Také jsem dospěla, jako ostatní, vystudovala školy, cestovala po „velkém“ světě a ten svůj dětský jsem pohřbila pod hromadou „důležitých a praktických“ informací a encyklopedických znalostí. Velení jsem přenechala svému ratiu, kterému jsem dala plnou důvěru. Očekávala jsem naplněný život… ALE!

Namísto vnitřního štěstí jsem čím dál tím intenzivněji pociťovala vnitřní neidentifikovatelný neklid. Do života mi přicházely podivné překážky, stále jsem po něčem toužila, ale uspokojení se nedostavovalo…

Až jednou jsem udělala velké rozhodnutí. Namísto rozhodování se dle pokynů hlavy jsem volbu nechala na svém srdci. A v tu chvíli se začaly dít skutečné zázraky. Současně si mě našla jóga a já se ponořila do jejího objevování zevnitř. Prožitkem. Studium jógy, časem podpořené studiem neurověd, epigenetiky a kvantové fyziky, mi přineslo úžasné poznání. A to, že zázraky skutečně existují…

Zázraky pohledem jógy vám představím v tomto článku, na vysvětlení „magie“ pohledem vědy si budete muset počkat na druhý díl…

Advent a Vánoce – ideální čas pro zastavení se a sebereflexi

Každý den bychom si ideálně měli najít chvíli pro zastavení a rozjímání nad sebou a životem. Období Vánoc k tomuto počinu však více než pobízí. Cyklus roku se chýlí ke svému konci, příroda se zpomaluje a my se noříme více do sebe, do svého nitra. Zamýšlíme se, naciťujeme, kontemplujeme. Zvýšená citlivost vůči sobě i světu ovlivněná právě tímto obdobím napomáhá propojení mezi JÁ a UNIVERZEM, VESMÍREM, BOŽSTVÍM. A právě toto propojení stojí za naplněním našich PŘÁNÍ a realizací SNŮ.

Sankalpa, krátké slovo s velkým přesahem

Sankalpa je sanskrtský termín. V praktickém smyslu slova znamená soustředěné rozhodnutí něco udělat nebo něčeho dosáhnout. Je to první důležitý a praktický krok, kterým se zvýší citlivost a odhodlání mysli.

Osobní přání

Sankalpa je modlitbou či osobní mantrou. Je to vaše nejniternější přání a týká se výhradně vás. Nezahrnuje tedy žádné další bytosti. Má být formulováno stručně, v přítomném čase a v kladné větě. Právě tak, jako by tento stav již nastal. Víme, že vesmír nezná NE. Sankalpa vychází z jogínské tradice. Jóga obohacuje naše životy již po tisíce let… Zub času tuto tradici prověřil a může nám být ku prospěchu dodnes.

Jak se sankalpou pracovat

Obvykle v jóga nidře, v hluboké meditaci, při které je naše vědomí v hladině alfa, sankalpou začínáme a končíme.

Vy se můžete ve svém nabitém dni se sankalpou probouzet a večer s ní uléhat do postele. Jsou to přesně ty okamžiky, kdy i bez meditace dosahujeme podobné hladiny vědomí. Hladina alfa je vstupní branou k práci s podvědomím, které ve velké míře ovlivňuje naše myšlenkové vzorce, slova a činy v bdělém stavu.

Proto ztište svou mysl, nalaďte se na sebe a zopakujte si svou sankalpu v duchu, těsně po probuzení a večer před usnutím. Když ji doprovodíte ještě bhávou, živou představou toho, po čem ze srdce toužíte, naplnění vašeho snu je nablízku. Pracujte s toutéž sankalpou až do té doby, než se vám vyplní. Teprve poté ji nahraďte novou. Po své meditaci se sankalpou vždy poděkujte.

Čtyři kroky kouzlení se sankalpou i pro úplné začátečníky:

Odstřihněte se od okolního světa. Ztište své tělo, mysl, uvědomte si svůj dech.
V duchu si řekněte svou sankalpu a doprovoďte ji odpovídající představou toho, jak se vám vaše přání naplňuje. Přijímejte plnými doušky veškeré emoce, které vás zaplavují při této představě.
Poděkujte.
Denně se vracejte ke své sankalpě, dokud se vám nevyplní.
Je povznášející, že se svět netočí jen kolem povinností, nabývání hmotných statků a všudypřítomného konzumu. Je krásné, že kouzlo naší existence jde pod povrch hmoty. A je velmi motivující, že svůj život máme ve vlastních rukou…

Přeji vám všem krásné Vánoce a návrat do kouzelného, nejen dětského světa naplněných přání…