Hledá na vás druhý chyby? Ponižuje vás a obviňuje neprávem? Není mu nic dost dobré? Překrucuje skutečnosti, lže, vytrhuje vaše slova z kontextu a používá fakta tak, jak se mu hodí? Pak jste se ocitli ve spárách manipulátora a je možné, že se nejspíš trápíte, ztrácíte pocit vlastní hodnoty a hledáte u sebe chyby. Nebo se marně snažíte manipulátorovi zavděčit. Zbytečně. Manipulátor je toxický člověk, kterému jste úplně ukradení – jeho hlavní motivací je zničit vás, ublížit, prosadit vlastní názory a dosáhnout svých cílů.

Zdroj: Youtube

Mají pocit vlastní nadřazenosti

Podle webu Newton University nejčastěji stojí za manipulací pocit moci a naučený vzorec chování nebo strach ze selhání. A někoho to jednoduše baví. Manipulátoři prý manipulují, protože nemají přístup ke svým emocím. Jejich triky jsou různé, používají verbální i neverbální chování, jako je urážení, odbíhání od důležitého tématu, vytváření polopravd a lží nebo vyhýbání se odpovědím. Často jsou agresivní. Udělají téměř cokoliv, aby vás dovedli tam, kam potřebují. Hádat se s nimi nebo jít do protiútoku moc nemá smysl. Lepší je bránit se tak, že k jejich výtkám zaujmete neutrální a asertivní postoj.

„Stále myslete na to, že manipulátoři chtějí nabourat vaše hranice, testují, kam až mohou zajít. Chraňte se před nimi. Představte si třeba, že máte kolem sebe pomyslnou zeď, od které se jeho útoky odráží. Nikdy se nesmíte dát strhnout jeho útočením, agresivitou a jít s ním do konfrontace,“ radí uznávaná mediátorka, koučka a lektorka Školy mediace na Newton University Kateřina Bělková. Hlavní je tedy udržet si odstup, zůstat v klidu a nenechat se rozhodit.

Važte si sami sebe

Hlavní zbraní manipulátorů bývá citové vydírání. Proto manipulátoři mohou nejlépe působit tam, kde narazí na nízké sebevědomí. Jako příklad uvedu situaci své kamarádky Lenky, která žila s manipulátorem. Když jeho osobnost prokoukla a chtěla se s ním rozejít, přišel na ni s tím, že už pro ně koupil dovolenou. „Zaplatil jsem desítky tisíc a ty mi teď řekneš, že se mnou nepojedeš? To si vůbec nevážíš peněz a nemáš úctu k člověku, který tě miluje? Můžeš být ráda, že s tebou chci někam jet, podívej se na sebe, jak jsi přibrala. Mně to nevadí, ale jiného chlapa bys teď jen těžko hledala,“ atakoval Lenku její (bývalý) milý. Naštěstí se nenechala zlákat vidinou dovolené pod palmami, sbalila mu kufry a jednou provždy ho vymazala ze života. Následkem takového soužití ale bylo téměř roční docházení na terapii, protože Lenka ztratila úctu sama k sobě a její sebedůvěra se propadla k bodu mrazu. Důležité je tak věřit svojí intuici a svému úsudku a nenechat manipulátora, aby vás neustále zpochybňoval. Vaše hodnota není v tom, co si o vás myslí ostatní lidé nebo co se vám snaží podsouvat.

Pozor na tyto chyby

Podle osobní koučky Marty Němečkové z Brna je důležité vyvarovat se základních chyb při jednání s manipulativní osobou. Patří sem především hádky, výčitky a prosby, které jsou pokusem o změnu manipulátorova chování. Dále je to doufání, že manipulátor své chování sám změní, setrvávání v pocitu vlastní slabosti, bezmoci, nehodnoty, stěžování si svému okolí a také stavění se do role oběti, pasivní smíření se s těžkým osudem. To, zda si k vám manipulátor dovolí určité věci, můžete do jisté míry ovlivnit sami správným jednáním.

Místo toho, abyste se obhajovali, zkuste přenést pozornost na ně. Ptejte se například:

• Připadá ti to rozumné?

• Máš dojem, že to, co po mně chceš, je fér?

• Mám do toho podle tebe vůbec co mluvit?

• Prosíš mě o něco, nebo mi to přikazuješ?

• Co z toho podle tebe budu mít já?

• Opravdu ode mne očekáváš, že…?

Tahle taktika ale funguje pouze u lidí, kteří nejsou patologickými manipulátory, spíše se v některých situacích k manipulaci uchylují. Když jim nastavíte takovými otázkami zrcadlo, jsou schopni sebereflexe a vezmou pravděpodobně zpátečku. Jak tedy jednat s toxickým manipulátorem?

Nereagujte na něj

Účinnou taktikou, kterou můžete zvolit, je vaše klidné mlčení. To nemusí být vůbec jednoduché, zvlášť pokud vás dotyčný znejišťuje, když si na vás vylévá vztek. Manipulátor ale živí svoje ego tím, že vytváří dramatické scény, takže když zvládnete nereagovat, přestane ho to po čase bavit.

Stanovte si hranice

Buďte pevní v tom, co považujete za přijatelné chování, a stanovte si jasné hranice, které ho nenecháte překročit. Nenechte se zmást nebo přesvědčit, že něco musíte udělat jen proto, že to po vás manipulátor vyžaduje.

Ptejte se

Pokud máte podezření, že je něco nejasné nebo nepravdivé, nebojte se klást otázky. Manipulátoři často nemají rádi, když jsou vyzváni k vysvětlení, a mohou se cítit nepříjemně, když jsou pod tlakem.

Odmítněte manipulační taktiky

Typickým chováním manipulátora je metoda cukru a biče. Chvilku je na vás milý a zahrnuje vás lichotkami, aby pak otočil a svou taktikou se vás pokoušel emočně vydírat. Lichotky nepřijímejte a naopak dejte dotyčnému vědět, že o jeho taktikách víte, ale nefungují na vás.

Zůstaňte klidní

Manipulátoři často využívají vyhrocené reakce, aby dosáhli svých cílů. Například tím, že vytvářejí falešné problémy, doslova dělají z komára velblouda jen proto, aby vás zahnali do kouta. Pokuste se v takových situacích vždy udržet klid a myslet racionálně.

Nebuďte na to sami

Pokud máte podezření, že s vámi někdo manipuluje, poraďte se s někým, komu důvěřujete: s přáteli, rodinou, šéfem nebo profesionálním terapeutem.

Omezte interakci

Jestli je to trochu možné, omezte styky a komunikaci s manipulátorem na minimum. Čím méně bude mít příležitostí ovlivňovat vás, tím lépe. Když už se s manipulátorem setkáte, mluvte v krátkých větách, souhlaste se vším, s čím lze souhlasit, neobhajujte se. Hovořte stále zdvořile, vyhněte se agresivitě a usmívejte se, pokud to jde.

Zdroje:

https://www.rachelbicova.cz/se-vyporadat-manipulatorem/

https://www.newton.today/blog/pri-jednani-s-manipulatorem-nesmite-jit-do-protiutoku

https://vokacova.com/magdalena-vokacova/media/umeni-vztahu-serial-o-vztazich-v-psychologii-dnes/umeni-zachazet-s-manipulaci/

https://brnokoucink.cz/osobni-koucink/jak-si-poradit-s-manipulatorem/