Manipulátor může být zpočátku okouzlující osobností s charismatem. Dovede vzbudit sympatie. Ostatní si získává dárečky, lichotkami. Že s ním máte tu čest, poznáte podle pocitu tíže, bezmoci, pocitu, že jste byli vmanévrování do určité situace, ani nevíte jak.

Nejčastěji s ostatními manipulují lidé, kteří si nevěří a především ti, kteří nevěří, že mají pro druhého dostatečnou hodnotu na to, aby si mohli dovolit riskovat vztah založený na důvěře. Tito lidé mají často strach z vlastního selhání nebo ze ztráty něčeho. Mnoho lidí ale také manipuluje z neznalosti, neboť zkrátka nezná efektivnější způsob jednání.

Jedinou obranou proti manipulátorovi je ze vztahu odejít

Odpoutat se od manipulátora je velmi těžké, zvlášť pokud jste s ním v těsném kontaktu. Čím užší vztah tím je to těžší. Přesto odborníci doporučují se od takového partnera odpoutat. Podívejme se na příběh Markéty.

Z partnera jsem byla zoufalá. Hodně pil, byl strašně nespolehlivý, hrubý. To samo o sobě stačilo, že jsem se s ním chtěla rozejít. A okolí mě v tom podporovalo. Vždycky jsem měla pocit, že tam je ještě něco. Pak jedna přítelkyně jen tak prohodila něco o jeho manipulativním chování, a když jsem si pak o manipulaci četla, nevěděla jsem, jestli se mám smát (jak to všechno sedělo), nebo brečet (jak jsem mohla být tak slepá a nechat si to líbit). To bylo ono, že byl především manipulativní osobnost.

Po několika letech soužití, kdy jsem pochopila, že partner je manipulátor, bylo mé sebevědomí v troskách, a přece se mi podařilo ze vztahu odejít. Nedovedu pochopit, proč mě bývalý partner terorizuje dál. Máme spolu dítě. Takže si nedokážete představit, jak z jednoduché věci, jako je domluva setkání s dítětem, dokáže bývalý udělat problém až horor.

Když nestihne setkání v domluvenou hodinu nebo nepřijde vůbec, tvrdí, že mu bráním ve styku s dítětem. Zcela absurdní! Souhlasil, že rozšíření styku s dítětem probereme na sociálce, a pak najednou vyhrožuje soudy, že prý se se mnou nedá domluvit! Když pípne od něj zpráva, stáhne se mi žaludek, je mi nevolno.

Ať napíšu, co napíšu, je hrubý, vše otáčí proti mně. I když vše formuluju jasně a srozumitelně, nenavážím se do něho, stále nedodržuje, co slíbí nebo na čem jsme se dohodli. Vymýšlí si problémy, vše překrucuje. I běžný dotaz ohledně setkání s dítětem obvykle zakončí navážením se do mě a uráží mě. Snažím se nedělat problémy. Kdy už to skončí?

Nelze čekat, že se manipulátorovo chování k vám změní. U většiny manipulátorů je jejich chování nevědomé. K reflexi vlastního jednání a náhledu na sebe jako manipulátora dochází zřídka, ještě vzácnější je snaha o vlastní nápravu a vědomá snaha zbavit se manipulativních vzorců jednání i myšlení.

Isabel Nazare‑Aga navrhuje, aby touha po normální komunikaci s manipulátorem byla regulérně odtruchlena. Nikdy totiž nenastane. Mnoho bývalých partnerů či partnerek doufá, že i když vztah skončil, „tak spolu budeme normálně komunikovat.“ nebo snad konečně pochopí, že se mnou nemusí bojovat, že přece bude lepší, když budeme od sebe, tak už by toho mohl či mohla nechat." Omyl. Manipulující osoba se tak snadno nevzdá.

Nezbývá než začít kde jinde než u sebe. Pracovat na změně svého jednání. Nečekat na změnu vnitřní, ale začít se ihned chovat, jako by nám bylo manipulátorovo chování lhostejné.

Jste ve vztahu s manipulátorem?

Chceme-li odhalit manipulaci, musíme se v první řadě soustředit na odhalení manipulativních technik. Užití těchto technik může mnohdy snadno prozradit mimika manipulátora, jeho gesta nebo hlas a také náš vlastní pocit nesvobody či nepohody během samotného aktu manipulace. Manipulátor má dvě zbraně. Vzbuzování pocitu viny a strachu, vysvětluje kouč Aleš Kalina.

Organizace Stop násilí uvádí 10 znaků toho, že jste ve vztahu s manipulátorem:

1.Je rozdíl mezi tím, co Váš partner říká a jak se chová. Manipulátoři bývají velcí moralisté, kteří s oblibou na všech (kromě sebe) vidí negativní vlastnosti, rádi poukazují na chyby nebo nesprávné jednání druhých. U sebe však špatné chování nevidí. Naopak je manipulátor klidně schopen pronést věty: „Nikdy bych ti neublížil…“, „Dělám to všechno pro tebe, pro nás…“, „Miluji tě…“.

2. Jste neustále obelhávaná. A nejen Vy. Váš partner lže všem – svým rodičům, přátelům, kolegům. Image Vašeho rodinného života je jedna velká lež. Vypadá to, že lhaní je velký koníček Vašeho partnera. Ve chvíli, kdy jeho lež odhalíte, nepřizná se, z celé situace svou pokřivenou argumentací vyjde bez úhony. Možná dokonce

3. Vy budete ta špatná. Nebo on bude ten chudák a oběť. V jeho lžích se časem začnete ztrácet…
Jste prezentována jako někdo jiný. Váš partner Vás okolí vykresluje tak, jak se mu to hodí. Svým okolím manipuluje tak, aby si o Vás lidé nemysleli nic hezkého.

4. Cokoliv milujete, je použito proti Vám. Váš partner ví, na čem Vám záleží a obratně z toho vytváří Vaše slabá místa, na která útočí. Ví o Vašich traumatech, mindrácích, špatných zkušenostech i slabých stránkách a po jeho útocích jste čím dál tím zranitelnější.

5. Za všechno můžete Vy. Váš partner nikdy nepřebírá zodpovědnost za své jednání. Je to další z rozporů v jeho chování. Na jednu stranu se tváří jako sebevědomý suverén, ale když dojde na „lámání chleba“, raději se prezentuje jako ten, kdo je vlastně vláčen jinými lidmi. V jeho logice on za nic nemůže, je do svého chování nucen… výchovou, okolnostmi, Vaším chováním. Jen málokdo se umí přiznat, že násilné chování je jeho vina, jeho zodpovědnost. Jen s takovým přístupem by se dalo pracovat i na změně.

6. Jste terčem jeho projekcí. Když o Vás partner mluví, popisuje „Vaši“ prolhanost, agresivitu, manipulativnost, zákeřné jednání, vulgární vyjadřování… popisuje svou povahu. Vy máte potřebu se hájit, ospravedlňovat, vysvětlovat.

7. Máte pocit, že jste sama. Váš partner lhaním, intrikami, manipulací a pletichařením dosáhne toho, že se Vám hroutí mezilidské vztahy a Vy se cítíte čím dál tím víc sama. On ve Vás ten pocit podporuje, opakuje Vám, že máte jen jeho, že ostatní lidé s Vámi nechtějí mít nic společného. Pocity osamění Vás oslabují, uzavíráte se do sebe a trápení Vás víc a víc pohlcuje.

8.Vaše schopnost se bránit se pomalu, ale jistě hroutí. Manipulátor bývá inteligentní, takže na Vás jde postupně. Krůček po krůčku mění Vaše názory, životní styl. Mnohdy nejsou změny nijak agresivní, ale spíše nenápadné, plíživé. Když manipulátor vycítí, že byste se mohla začít bránit, ubere a dám Vám čas, abyste se uklidnila.

9. Partner ví, jak si Vás udržet. K tomu mu slouží klidové fáze ve vztahu. V takových chvílích partner ví, co říkat, jak se chovat, co Vám slíbit. Vždycky, když se k Vám chová hezky a vztah se zdá být v pořádku, řeknete si, že už to tak určitě zůstane. Až časem si připustíte, že to není upřímná snaha o nápravu, ale zase jenom promyšlená taktika.

10. Cítíte se jako blázen. Někdy máte stavy úplného zmatení, kdy nevíte, co je realita, čemu věřit. Pochybujete o svém úsudku. Partner Vás v těchto pochybnostech utvrzuje, opakuje Vám, že Vaše názory nemají žádnou hodnotu.

Zdroj:Manipulatori, Psychologie, Stop násilí, Ales Kalina