Kouzlo tradic

Oproti městům, kde se pomalu, ale jistě tradiční slavnosti vytrácejí, venkov kouzlo tradic stále drží a vytváří tak pevné pouto s odkazy našich předků, námi v současnosti a dalšími generacemi, které teprve přicházejí.

Letnice, svatodušní neděle a pouť královniček

Významným svátkem oslavujícím zrání a plodnost jsou letnice neboli svatodušní neděle. Datum slavení svatodušních svátků je pohyblivé, vždy 50. den od Velikonoc. Vychází na neděli mezi 10. květnem až 13. červnem. V tento den chodí dívky z vesnice, tzv. královničky po staveních, kde rozdávají čerstvé vrbové a březové proutí či větvičky lípy nebo zimostrázu. Tyto ratolesti posvěcené v kostele mají hospodářům přinést bohatý rok a hojnou úrodu. Obchůzky královniček jsou oslavou znovuzrození, nevinnosti, mládí a pro některé vesnické dívky jsou obřadem otevírajícím bránu k jejich dospělosti.

Oslava vody a otevírání studánek

Děvčata mívala kromě oslavy letnic ještě jedno poslání – čištění a otevírání studánek.

Otevírání, vylévání či cídění studánek je český lidový zvyk. Posláním tohoto zvyku je ukončení sucha a přivolání deště. Kromě období intenzivního sucha bývá tento obřad prováděn během druhé poloviny jara až do svatojánské noci. V letošním kalendáři je mu určen 31. květen.

Někde se otevírání studánek provádělo v rámci průvodu královniček, jinde šlo o samostatnou tradici. Už dávní Slované oslavovali vodu jako zdroj života a na jaře jí přinášeli obětiny, jarní ratolesti či čerstvé kvítí. Věřili, že voda posílí přírodu a ta propukne v plné síle. Pro křesťany nabyl tento svátek ještě osobitějšího významu. Voda představovala a představuje slzy uplakaných očí Panny Marie po ukřižování Ježíše Krista. Proto je čištění studánek výsadou nevinných dívek.

Čištění studánky pro štěstí

Lidé věřili, že když vyčistí opuštěnou studánku, přivolají na sebe štěstí. Neboť jen čistá a průzračná voda má léčivou sílu. Voda z právě vyčištěné studánky má prý magickou moc a je dobré ji ve džbánku odnést trochu na pole, aby dodala sílu nové úrodě, pokropit jí les či dobytek.

„Jak studánka otvírá se, otvírá se vždycky v máji, tak se také srdce lidská otvírají.“

Posvátná voda…

Původní ochránkyně vod, vodní víly a rusalky, předaly patronát nad vodami Sv. Anně, Sv. Marii či Sv. Janu Křtiteli. Proto se dnes u většiny léčivých pramenů nacházejí také kapličky.

Voda jako nositelka veškerého života si zaslouží náš respekt a ochranu.

Nechť nám voda přináší život a zdraví!