V pátek 18. 2. 2022 bude Jupiter v Rybách vytvářet příznivý aspekt s Uranem v Býku. Zatímco Jupiter je v Rybách ve svém živlu, rozdává lásku všem a všude, Uran se v Býku cítí nepružně a ztuhle. Jupiter nám ukazuje cestu a předává poselství, které tu zanechal Ježíš. K tomuto aspektu bychom mohli přiřadit jeho slova: „Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království.“ I když je bohatství projevem Božího požehnání, touha po majetku a lpění na něm nám brání v opravdové lásce, ve spojení s Bohem, protože naše srdce je okouzleno krásou hmoty, která nás brzdí v poznání duchovní krásy. Lpění, chtění a žádostivost jsou příčinou našeho utrpení, jak řekl Buddha. Při příznivém aspektu Jupitera s Uranem propojme tyto dvě moudrosti a odevzdejme se v důvěře, že je o nás postaráno, a nebojme se změn, které nás osvobodí. Každý konec je jen změnou formy a změny, které děláme v hmotném světě, jsou koncem a zároveň novým začátkem, který je růstem a poznáním na duchovní cestě.

Ve dnech 23. a 24. 2. budou Mars a Venuše v Kozorohu vytvářet příznivý aspekt s Neptunem v Rybách. Mars je mužská, aktivní energie a Venuše ženská, pasivní. Obě energie jsou pro tvoření stejně důležité a všichni je máme v sobě. Ženský princip tvoří krásu a zhmotňuje, když je oplodněn mužskou akcí. Mužský princip je rozhodný a ve spojení s ženským principem tvoří bezpečný prostor a není destruktivní. Prochází-li spolu znamením Kozoroha, můžeme si uvědomit, že každý z nich dosahuje cíle, lásky, jiným způsobem, a když jsou v harmonii, dosáhnou jej snadněji.

Neptun žehná Boží energií jejich lásce, posvětí jejich spojení a dodá důvěru na jejich mystické cestě, která vede k Božství. Budou tak připraveni na spojení s mocným Plutem, kam Venuše s Marsem společně doputují při novoluní 2. 3. 2022. Pluto prověří, zda je jejich láska opravdová. Vztahy projdou hlubokou prověrkou a přežijí ty, jejichž láska je vzájemná a jsou pro sebe těmi pravými. Mají-li pevné základy, strach a žárlivost jimi neotřesou, žádní „kostlivci“ ve skříni je nevystraší a vztah se upevní.

V neděli 6. 3. se Venuše společně s Marsem přesunou do znamení Vodnáře, kde budou bok po boku zažívat svobodu v lásce. Láska vše spojuje, a tak mohou být spolu stejně jako od sebe, protože každý z nich si uvědomuje svoji zodpovědnost za své štěstí a za svoji polovinu vztahu.

Ve středu 2. 3. 2022 v 18:34 nastane nov v Rybách, kdy můžeme až do úplňku 18. 3. v 8:17 rozpouštět „soli“ života a nechat odejít starou minulost, která nám dala zkušenosti. Bez ní bychom nebyli tam, kde jsme, a neměli poznání, které máme. Smiřme se s tím, co už nemůžeme změnit, a odpusťme sobě a druhým. Odpuštění je největší dar, který můžeme dát sami sobě. Dělejme si očistné rituály, dopřejme si koupele a nechme odplavit, co nám neslouží, pijme vodu a proplachujme a řeďme emoce uvnitř sebe. Při novoluní bude Slunce s Lunou v blízkosti duchovního učitele Jupitera, se kterým se Slunce spojí přesně 5. 3., a budou vytvářet příznivý aspekt na osvoboditele Urana v Býku. Využijme toto spojení a čerpejme z učení Ježíše a Buddhy. I když nás život dostává na kolena, neztrácejme víru. Jupiter přeje odvážným a vždy nám posvítí na cestu, když v sobě nacházíme důvěru a sílu vstát. Uran nám dává prozření, jaké hodnoty jsou v životě důležité, bez čeho se můžeme obejít a naopak pro co stojí žít. Věříme-li v lásku, vidíme světlo, které nám svítí na cestu, a s odvahou jdeme vstříc novým zkušenostem a prožitkům.

Ve středu2. 3. se také spojí Merkur se Saturnem ve Vodnáři, kdy můžeme přehodnotit své myšlenkové pochody a začít myslet nově. Možná si dnes myslíme, že něco není možné, ale časem zjistíme, že to možné je anebo je to úplně jinak. Mnohokrát se v historii ukázalo, že různá dogmata nešlo změnit. Pokud se je někdo pokusil vyvrátit, i když měl vědecké podklady, byl za své názory upálen či perzekuován. Přestože něco bylo nesprávně chápáno, bylo to šířeno dál, protože se to někomu hodilo. Neděje se to náhodou i dnes? Jsme si jisti, že to, co je nám tvrzeno, nemůže být jinak? Zkusme se také zamýšlet nad technologickým pokrokem, co nám přináší a jakým směrem se náš vývoj ubírá. Nechme technologie, ať nám slouží, ale buďme obezřetní, aby s několika vyvolenými nepřevzali vládu k ovládnutí zbytku. Vše plánovanými a postupnými kroky někam vede, a kdo je o krok napřed, má výhodu, protože udává směr.

V neděli 13. 3. se Slunce spojí s božským Neptunem. Uvolněme se, nechme odplavit staré bloky a nechme si požehnat touto Boží bezpodmínečnou láskou. Všichni jsme dítětem Božím, které je milováno a přijímáno takové, jaké je. Zastavme se a užívejme si své bytí, to, že jsme. Otevřeme-li se této nejvyšší lásce, budeme naplněni a nic víc nepotřebujeme.

Ve středu 16. 3. vytvoří Slunce příznivé aspekty na Severní Lunární uzel v Býku a Jižní Lunární uzel ve Štíru. Uvnitř máme sílu, která je mnohem mocnější než vnější síla, a tou si tvoříme vnější realitu. Tato síla závisí na našem vnitřním nastavení. Je ovládána našimi emocemi a blokována našimi strachy. Uvědomme si při tomto příznivém aspektu, jak si tvoříme vlastní realitu, že vše vychází z lásky a jak změnou uvnitř sebe, kdy otevřeme své srdce, můžeme změnit vnější záležitosti.

V pátek 18. 3. se Slunce harmonicky spojí s Plutem v Kozorohu. Můžeme očistit a přeskládat zajeté systémy a struktury, v jejichž pasti jsme uvízli, jež nás zotročují, udržují ve strachu a brání nám odevzdat se plynutí života. Když se pustíme starých programů, vyčistíme a vytvoříme prostor pro nové.

A na závěr si zazpívejme písničku Jedno s Jiřím Koběrským: „Život je příběh, každý svůj píše, všichni jsme hosté pozemské říše, někdo chce vládnout celému světu, ovládnout strachem naši planetu. Bohem jsme stvořeni a zpět jdeme k pánu… Až celá zem se spojí a každý s tváří svojí odvahu najde zemřít, teprve pak budem žít. Zas pozná lidská rasa, co je život a krása, až spojíme se v jedno, světlo vystřídá temno.“

Zdroj: Astro Hanna Lapacho