Den po vstupu Slunce do znamení Berana se k němu přidá Luna a 21. 3. 2023 v 18:22 nastane novoluní v Beranu, které se zopakuje ještě 20. 4. 2023 v 6:12. Druhým novoluním, při kterém bude Slunce zatemněno, dojde k obratu, kdy až do července 2024 bude nejdříve probíhat úplněk ve znamení a teprve pak nastane novoluní. Bude docházet k tomu, že energie znamení se nám při úplňku nejdříve zviditelní v opačném znamení, abychom ji při novoluní mohli uchopit nově a proměnili ji na počátku cyklu.

Novoluní v Beranu je začátkem vykročení do života. Vše, co sejeme, v budoucnu sklidíme. Nemusíme to být přímo my, ale v některých záležitostech až naše děti anebo vnoučata sklidí úrodu toho, co jsme kdy zaseli. Každý jsme tu sám za sebe a na každém z nás záleží, jaké hodnoty ctíme a jak se chováme. Můžeme zasévat dobro a rozsévat lásku anebo soutěžením s použitím nekalých praktik šířit zlo. Svým charakterem, odvahou, vůlí a odpovědností budujeme svět kolem nás.

Během prvního novoluní v Beranu přestoupí Pluto z Kozoroha do znamení Vodnáře, ve kterém od března 2020 pobýval přísný Saturn a učil nás, že svoboda není automatická a svými strachy, nezodpovědností a lehkovážností o ni můžeme snadno přijít. Pluto, které 23. 3. vstoupí do Vodnáře, i když se ještě při retrográdním pohybu vrátí do Kozoroha, prověří, jak hluboce jsme si téměř tříletou lekci Saturna vzali k srdci. Pokud máme strach a požadujeme kontroly a omezení, která nás svazují, přicházíme o svobodu. Potřeba kontrol vytváří vůdce a autority, kterým roste moc a mají-li strach z její ztráty, šíří strach, aby o ni nepřišli. Když se necháme zastrašit a odevzdáme svoji moc do rukou druhých, přijdeme o svobodu. Až do roku 2043, kdy bude Pluto ve Vodnáři, bude odkrýváno, jak hluboko jsou naše strachy zakořeněné, zda se bojíme převzít zodpovědnost za svůj život a zastrašováním bude veden boj o moc. Budou nám podsouvány lživé informace, aby se naše vědomí nerozšiřovalo a s pomocí technologií a umělé inteligence budeme kontrolováni a omezováni. Technologie by nám měly sloužit a ne nás ovládat. Udělají za nás velkou práci, ale neměli bychom se stát jejich otroky a oběťmi. Zní-li jejich příkaz jasně, obyčejný člověk se s nimi nedomluví. Vše má své hranice, které je potřeba hlídat, abychom se nepřipravili o svobodu. Každý si musíme uvědomit, zda to, co tvoříme, děláme pro lidi anebo proti nim. Mějme na paměti rčení: „S čím kdo zachází, tím také schází.“ Lidskou společnost, kterou můžeme vybudovat, tvoří obyčejné lidství, jež tvoříme srdcem.

25. 3. se Mars, který je vládcem znamení Berana a téměř 7 měsíců (od 20. 8. 2022) se držel ve znamení Blíženců, kde sbíral potřebné informace, přesune do Raka, kde je v pádu, protože každý musíme ke své odvaze dospět sám. Když si vyjasníme, co v životě chceme a postavíme se na vlastní nohy, což je známkou dospělosti, budeme žít svůj život, který naplníme vlastním poznáním a svými prožitky. 30. 3. vytvoří Mars v Raku harmonický aspekt se Saturnem v Rybách, který podpoří naši odvahu překročit omezení a touhu vydat se za tím, co cítíme, že máme udělat. Jsme zodpovědní za to, co děláme, i za to, co neděláme. Vše je spojeno s prožitky, které nás naplňují pocity. Pokud z pohodlnosti či nedostatku odvahy neděláme to, co máme dělat, anebo děláme vše kvůli druhým, protože nedokážeme odmítnout, chceme se zavděčit a zalíbit, výsledek je stejný, cítíme se frustrovaní, nevyužití či zneužití. Buďme odvážní. Volme si své činnosti, kultivujme svoji vůli a dovolme si následovat volání své duše.

30. 3. vytvoří Slunce harmonický aspekt s Černou Lunou ve Lvu, kdy si posvítíme na svoji odvrácenou tvář. Dokud se bojíme podívat se na vlastní temnotu, odmítáme tu část sebe, ze které máme strach, a tuto temnotu si projektujeme na druhé. Když si myslíme, že to nepatří nám, ale druhým, cítíme se lepší a naše ego roste. Přijmeme-li své nejhlubší strachy, rozpoznáme temnotu, objevíme svoji sílu a odhalíme hluboké tajemství. Vše, co poznáme u sebe, pak poznáme u druhých a zjistíme, že všichni jsme stejní, že vše je jedno, nic není dobré ani špatné, ale toto zrcadlení a rozlišování je důležité na cestě poznání. Když přijmeme svoji temnotu, přestaneme egoisticky bojovat a zmizí potřeba někomu něco dokazovat. Tak budeme v harmonii, sami sebou ve své přirozenosti a budeme mít soucit a pochopení pro druhé.

6. 4. se Slunce spojí se zraněným léčitelem Chironem v Beranu, který ukáže, jak máme poléčená svá zranění z dětství. Cítíme-li bolest, jsme jí stahováni, proto nežijeme, ale přežíváme. Zranění nás vede k duchovnímu růstu, abychom poznali mysteria života, co je za oponou, přijali se tací, jací jsme, a nalezli bezpodmínečnou lásku a božství v sobě. Milovat se znamená nalézt harmonii, vnitřní klid a mír. Co se stalo, nejde vrátit, ale budoucnost začínáme tvořit tady a teď. Vlastní vůlí můžeme transformovat bolest v lásku a otevřít se životu. Zranění způsobující utrpení nejsou překážkou, ale cestou. Otočme list a začněme psát novou kapitolu, ve které se hrdina vydává za láskou ve svém srdci, aby nalezl klid a mír na duši. Svým aktivním přístupem, zapálením ohně, své božské jiskry v sobě, můžeme uzdravit nejen sebe, ale svým rozsvíceným světlem svítit na cestu, a tak pomoct podobně zraněným.

12. 4. se Slunce setká s Jupiterem v Beranu, kdy se nám otvírá nový 12letý cyklus (ten předešlý začal v dubnu 2011). Přicházejí nové možnosti, díky kterým můžeme získat vyšší poznání a otevřít se zázrakům života. Studujme mysteria života a všímejme si dokonalé synchronicity, jak nahoře, tak dole, se kterou vše do sebe zapadá. Můžeme dojít k pochopení, jak si svými rozhodnutími utváříme život a svým postojem se naplňujeme prožitky. Kdo je odvážný, vydává se na svoji dobrodružnou pouť, na cestu toho, v co věří, cestu lásky a pravdy, aby dospěl k poznání a moudrosti. Vše, co podnikneme s radostí a poctivými úmysly, bude vítězné. Získáme vlastní zkušenosti, které nás rozvíjejí, jsou nepřenositelné a utvářejí naši osobnost. Každý máme svoji vůli a možnost volby.

19. 4. vytvoří Saturn v Rybách harmonický aspekt se Severním Lunárním uzlem v Býku, kdy jsme podporováni, abychom se vyjadřovali kreativně, a vše, co děláme, dělali s láskou a vděčností, protože jsme byli obdarováni a máme možnost zhmotnit své božské dary a naplnit tak své poslání. Chceme-li něčeho dosáhnout, je potřeba se rozhodnout pro to, co chceme tvořit a důvěřovat, že se nám vždy správné dveře otevřou. Nic není náhoda, ani to, že jsme na světě. Skrze nás může být zviditelněna božská hra a projeveno božské vědomí.

Každý držíme volant, kolo života ve svých rukou a na řidiči záleží, jaká bude jeho jízda. Nasměrujme jej tam, co chceme poznat, vidět a zažít. Můžeme zabloudit, narazit a udělat chybu, ale bez toho bychom nepoznali život. Život není bezchybný, ale učí nás poznávat, ochutnávat a prožívat. Když stojíme, můžeme se kochat, ale také uvedením do pohybu můžeme poznat různá místa a zákoutí. Naše energie chce být smysluplně využita.

Vystupme z moře emocí, kterými jsme zaplaveni a zažehněme svoji božskou jiskru, aby naše světlo mohlo zářit. Není potřeba nikam spěchat, usilovat ani dokazovat druhým, ale přijímat život takový, jaký je. Tak bude náš život úspěšný.

A na závěr dva citáty. Jeden od britského politika Benjamina Disraeliho: „Úspěch je potomkem odvahy.“ A druhý od francouzského umělce Henriho Matisseho: „Jiné pojmenování pro kreativitu je odvaha.“

Zdroj:

https://www.facebook.com/AstroHannaLapachoCZ/