22. 2. vytvoří Merkur ve Vodnáři harmonický aspekt s Marsem v Blížencích, kdy nadhled a pochopení tříbí naše rozhodnutí a naše kroky. Vždy máme na výběr. Můžeme odpočívat, anebo konat. Můžeme, ale nemusíme. Je to na nás. Pozitivní myšlení nás vede vzhůru. Jsme-li probuzení, jsme vzhůru, vidíme svýma očima a máme jasno.

26. 2. vytvoří Slunce harmonický aspekt se Severním Lunárním uzlem v Býku, kdy odpuštění vede k rozpuštění vnitřních bloků, které nám brání vynést na povrch naše vnitřní bohatství. Dopřejme si čas pro sebe a uvědomujme si, co nás baví, kde bychom se rádi realizovali a co pro to můžeme udělat, abychom ukázali své kvality a nadání a náš život se proměnil v radost.

Ve znamení Ryb je v povýšení Venuše, která je pozemským projevem božské, bezpodmínečné lásky Neptuna. Všichni hledáme lásku, kterou jsme a kterou najdeme uvnitř sebe. Skrze nás je projevována a šířena do pozemské roviny. Na svět jsme přišli, abychom ji mohli prožít v těle. Tvořením lásky předáváme božskou lásku, kterou jsme obdařeni, jíž obohacujeme svět, a to je naším posláním.

24. 2. Venuše v Beranu vytvoří harmonický aspekt s Černou Lunou ve Lvu. Když jsme v harmonii, naše srdce je klidné, jsme uvolnění, vyzařujeme lásku a vytváříme vyvážené vztahy. Všichni jsme propojeni, jsme jedno a to, co děláme někomu, se nám vrátí, i když často od někoho jiného. Vše začíná a končí u nás. Máme-li zavřené srdce, naše láska je egoistická, sobecká a sebestředná. Když si nevěříme, lásku si vynucujeme silou, bojujeme o ni, oplácíme, vracíme a zraňujeme. Kdo má otevřené srdce, cítí božskou lásku, která je naplňující, proto vše nechává plynout. Důvěřuje, že vše k něčemu slouží, boje se neúčastní a raději ustoupí. Proto Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.” Buďme ve svém srdci, objevme lásku uvnitř sebe a vysílejme ji do světa těm, kdo ji nepoznali.

2. 3. se Venuše spojí s Jupiterem v Beranu a 3. 3. s Chironem v Beranu. Rozšiřující Jupiter nás otvírá a moudrý Chiron léčí naše zranění. Chceme-li poznat lásku, musíme se za ní vydat. Nenajdeme ji však ve vnějším světě, ale uvnitř sebe, proto musíme své smysly otočit dovnitř a vnímat, co se uvnitř nás děje. Druzí mohou zažehnout plamen lásky v našem srdci, ale pouze zrcadlí lásku, kterou máme v sobě. Vydáme-li se do svého nitra, narazíme na odpor, hněv, strach a různé démony, se kterými se budeme muset potkat a smířit. Láska není jen léčivá, láska i bolí, ale srdce má schopnost transformovat bolest v lásku. Kdo dokáže otevřít své srdce a začne cítit radost, uzdraví se. Naplňujme své srdce radostí. Dovolme si to a jděme za tím, co nás baví. Jakmile se naše srdce začne léčit, přestaneme se cítit osaměle, pocítíme lásku a promění se svět kolem nás.

6. 3. se Slunce harmonicky spojí s Uranem v Býku. Změny ve hmotě s námi otřásají a čím více se jim bráníme, tím více se dostáváme do víru a zmatku. Když přestaneme klást odpor a pustíme je do svého života, budeme unášeni a doplujeme tam, kde máme být a kam se máme posunout. Uvolněme se a přehodnoťme svůj hodnotový systém. Co je opravdu důležité? Za čím se ženeme? Uvědomme si, co vše máme a poděkujme, že nám bylo dáno.

7. 3. přestoupí náš přísný učitel Saturn do znamení Ryb, kde nás do května 2025 bude učit, že Vesmír nás miluje a dostáváme vše, co potřebujeme, ale lpěním, strachy, nedůvěrou a netrpělivostí si způsobujeme utrpení. Není potřeba trpět ani se obětovat. Pravá láska nemá nic společného se sebeobětováním. Máme-li se rádi, propouštíme ze svého života to, co nás vysiluje a ničí, abychom vystoupili ze začarovaného kruhu. Sami si nastavujeme hranice a rozhodujeme, co si necháme líbit, koho a kam necháme vstoupit a kdy je potřeba se ozvat. Oddáme-li se životu, budeme unášeni proudem tam, kde máme být a vše, co potřebujeme, k nám přijde. Když něco odchází, vždy něco nového přichází. Odejde jen to, co nám nepatří a to, co je skutečně naše, o to nemůžeme přijít. Zkušenosti každého z nás se propisují do kolektivního vědomí. Jedeme v tom společně. Jeden druhému jsme zrcadlem a vzájemně se učíme růst. Důvěřujme Vesmíru, že se o všechny stará.

12. 3. se Jupiter spojí s Chironem v Beranu, kdy se projeví naše zranění z dětství, která nás stahují do minulosti, brání nám v otevření se životu, proto nežijeme, ale přežíváme. Zranění slouží k duchovnímu růstu, posunu na vyšší úroveň, při kterém se učíme odpouštět. Odpuštění vede ke sjednocení. Když pustíme minulost a s odvahou se vydáme za tím, co jsme jako děti nedělali, nemohli, ale baví nás a přináší nám radost, můžeme svá zranění „přerůst“. Pochopíme-li jejich příčinu, uzdravíme se a dospějeme k moudrosti, pokoře a soucitu.

16. 3. se Slunce spojí s Neptunem v Rybách, který je vládcem znamení Ryb a od dubna 2011 do března 2025 v Rybách dokončuje svůj 165letý cyklus. Učí nás, že vše jede podle božského plánu, jehož jsme součástí. Promlouvá k nám skrze symboly a intuici, které často nevěnujeme pozornost, protože logická mysl ji přehluší. Když si nevěříme, mysl nám rozmluví, co uvnitř víme. Neptun nás všechny miluje, žehná nám a posílá vše, co potřebujeme. Chceme-li se s ním spojit, musíme stáhnout své smysly dovnitř a vnímat svůj vnitřní svět, své srdce, kde je božská jiskra. Čím více jsme ve svém srdci, tím více jsme napojeni na Neptuna, rozumíme Bohu či Vesmíru a tím více důvěřujeme sami sobě. Uvnitř nás je božské království, kde můžeme uzdravit a rozpustit vše, co sami dovolíme. Modlitbami a vděčností může být zažehnut plamen v nás. Uvolněme se a nechme si požehnat. Božská láska je bezpodmínečná. Nesoudí, nedělá rozdíly a je dostupná pro všechny.

17. 3. se Slunce spojí s Merkurem v Rybách, který je v Rybách v pádu i ve vyhnanství, protože život je iracionální, nedá se vymyslet, kontrolovat ani ovládat, nemůžeme nad ním vyzrát ani ho přechytračit. Život musíme žít a prožívat. Neexistuje univerzální návod na život. Každý máme jiné zadání, jiný nativní horoskop a jiné podmínky. Pochopení našich prožitků a reakcí našeho těla nás vede k pochopení života. Proto Buddha řekl: „Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.“

Mysl ovlivňuje chemii našeho těla a cesta ke zdravému tělu vede přes zdravou mysl. Naučme se ovládat svoji mysl. Když se dokážeme koncentrovat na jednu myšlenku, začínáme meditovat. Meditace promění náš život. Přestaneme přemýšlet o minulosti a budoucnosti a dokážeme se soustředit na tady a teď.

Odpouštějme sobě a smiřme se s tím, co bylo. Neřešme druhé, protože do nich nevidíme, ale díky nim poznáváme sebe a učíme se milovat sami sebe bezpodmínečně. Vnější svět je jen iluzí, naším klamným očekáváním. Opravdový život je uvnitř nás, vychází z břicha, kde máme „druhý mozek“ a náš život je o nás. My jsme tvůrci. Začněme důvěřovat sobě, své intuici a Vesmíru.

A na závěr citát slovenské spisovatelky Táni Keleové-Vasilkové: „Když někomu odpouštíte, neomlouváte tím jeho chování. Svým odpuštěním pouze zabráníte, aby jeho chování zničilo vaše srdce.“

Zdroj:

https://www.facebook.com/AstroHannaLapachoCZ/