Udělejme si malou rekapitulaci a přijměme vše, co jsme prožili. Poděkujme za to, co jsme se naučili, pochopili a kam se posunuli. Přijetí nás vede ke smíření. Když přestaneme klást odpor a bojovat, utichne vnitřní boj, nastolí se klid a mír uvnitř nás a uvidíme, že život se o vše stará. Vše se odvíjí podle kosmického plánu a slouží k našemu růstu.

Každý se více či méně dostáváme do pozice oběti, protože se cítíme bezmocní k záležitostem vnějšího světa. Vnější svět, stejně jako chování druhých lidí, nemůžeme změnit, ale můžeme ovlivnit svůj postoj. Využijme spojení Merkura se Saturnem ve Vodnáři a začněme přemýšlet jinak, nově. Měňme své myšlenkové pochody, které jsou naší největší životní překážkou. Vytváříme-li si plány, děláme si starosti a máme různá očekávání, cítíme se bezmocní, když nám naše představy nevychází.

I když se nám může zdát, že agresivní lidé jsou silní a mocní, za svojí útočností skrývají strach, kdy se bojí bezmoci, proto útočí, aby svojí agresivitou druhé zastrašili a získali, co chtějí. Druzí lidé jsou našimi největšími učiteli, kteří nás učí bezpodmínečně milovat sami sebe. Poděkujme za lekce, kterými se učíme postavit se do své síly, odvaze, statečnosti, sebepřijetí a sebelásce. Když milujeme sami sebe, víme, co je pro nás dobré, proto kolem sebe vytváříme prostředí, ve kterém se cítíme dobře.

Při spojení mocného Pluta, laskavé Venuše a aktivního Marse v Kozorohu odkryjme pravou podstatu našeho bytí, lásku v sobě a vyrovnejme svoji klidnou ženskou a aktivní mužskou polaritu. V životě nastávají situace, které vyžadují naše aktivní jednání, a jiné, které naopak potřebují, abychom nic nepodnikali, uvolnili se a dali věcem volný průběh. Dopřejme si při novoluní v Rybách čas pro sebe, abychom zjistili, co potřebujeme právě my. Řiďme se svým srdcem a jděme cestou lásky, která je tou největší silou, jež dokáže léčit. Láska zahrnuje péči, odpovědnost, respekt, úctu a pokoru. Máme-li to vše pro sebe, máme to i pro druhé. Když vyléčíme sami sebe, budeme zářit a svým světlem tvořit prostředí, ve kterém bude i pro ostatní radost pobývat.

Dopřávejme si během novoluní očistné koupele, pijme čistou vodu, proplachujme své emoce a buďme sami se sebou, v sobě, v klidu a míru. Jedině o samotě si můžeme uvědomit sebe.