Proč zrovna zkřížené syndromy

Jedná se o komplexní funkční poruchy se svalovými dysbalancemi. Na jedné straně u nich nacházíme svaly s nižším svalovým napětím, tzv. hypotonické, a na straně druhé svaly s vyšším svalovým napětím, tzv. hypertonické, které často bývají i zkrácené. Hypotonické vykazují nižší aktivitu, kdežto hypertonické jsou často hyperaktivní.

Svalová práce funguje ve smyslu antagonie – klouby nejsou funkční, rozsah pohybu je omezen, nebo je naopak přítomna hypermobilita. Pro zajištění optimální funkce pohybového aparátu je důležité, aby svaly pracovaly v synergii. Rozložení svalů hypotonických a hypertonických odpovídá (až na drobné výjimky) tvaru kříže, z čehož vzniklo označení zkřížené syndromy.

Jak vypadá horní zkřížený syndrom

Horní zkřížený syndrom nacházíme v oblasti hlavy, krční a hrudní páteře. Pokud to vezmeme odshora, tak nalézáme předsunuté držení hlavy, kdy hlava padá dopředu. Z toho důvodu dochází k deformaci krční páteře – její horní úsek se dostává do tzv. hyperlordózy, dolní úsek naopak do hyperkyfózy. V takovém postavení je páteř v kompresi a je ohrožena rychlejším rozvojem degenerativních procesů.

Když se posuneme níže, tak hrudní páteř se nachází také v hyperkyfóze, laicky označované jako „kulatá záda“, ramena padají dopředu a dovnitř. I zde se setkáme s kompresí páteře, která je v tomto místě klinicky velmi významná, neboť omezuje schopnost rotace. Hrudní koš je stažený a je omezena jeho pohyblivost, časté jsou blokády žeber.

Jak vypadá dolní zkřížený syndrom

Naproti tomu dolní zkřížený syndrom najdeme v oblasti bederní páteře a pánve. Vlivem svalové nerovnováhy se bederní páteř dostává do tzv. hyperlordózy, kde současně s tím opět nastává komprese. Pánev přepadává dopředu a dolů do tzv. anteverze. Lidově se takové postavení označuje jako „vystrčený nebo kachní zadek“.

Následkem je vnitřně rotační postavení kyčelních kloubů, což zvyšuje riziko rychlejšího rozvoje artrózy. U dolního zkříženého syndromu často nacházíme kloubní blokády v oblasti bederní páteře, křížokyčelních kloubů (kloubní spojení páteře s pánví), dále výhřezy meziobratlových plotének.

Náprava zkřížených syndromů

Náprava každé funkční poruchy by měla být komplexní, to znamená, že nestačí přetížené hypertonické svaly uvolňovat a hypotonické posilovat. Svaly musí pracovat v synergii v rámci celotělového řetězce – a ten je možné upravit pouze změnou pohybového vzoru přes úpravu opor. Jakmile pozměníme opory, svaly začnou pracovat správným způsobem, tedy směrem, a nebudou pracovat izolovaně. Hypertonické a zkrácené svaly se tím začnou protahovat, hypotonické naopak více aktivovat. Úpravu nastavení těla je třeba postupně zahrnout do každodenního života, do práce a do sportu.