Plank

Plank neboli vzpor na loktech bývá využíván ke zpevnění středu těla. Pokud ale tělo není optimálně nastavené, pak dochází ke stažení břicha bez ohledu na souhru s ostatními svaly těla. Navíc v takovém případě bude břicho pracovat směrem dolů. Plank je jako jediný z těchto cviků statický, tedy reálně nedochází k pohybu v žádném kloubu. Proto je nesmírně důležité u planku udržet záměr pohybu vpřed, tedy jako kdybychom chtěli přes opřené paže přesunout celý trup vpřed. Díky tomu dosáhneme maximálního napřímení páteře. Hlava je opřená o zátylí, pohled směřuje vpřed a lehce nahoru. Klouby jsou neurologicky nastavené do zevních rotací, aby byly silné a stabilní. Od opor na loktech se odtlačujeme směrem vzhůru a dopředu.

Dřep

Dřep není jen jeden z nejoblíbenějších cviků ve fitness, je to pohyb, jehož dílčí část provádíme dennodenně, aniž bychom si to mnohdy uvědomovali. Ano, sedání na WC nebo na židli a následné zvedání je právě tento pohyb. Jenže tyto úkony provádíme tak nějak podvědomě sami správně, tak proč to nejde i v rámci dřepu. Je důležité si uvědomit, že hlavní pohyb se děje v kyčelním kloubu, ve kterém musí být dostatečná mobilita, abyste cvik mohli provést dostatečně hluboko. Obdobně jako v předchozím cviku hlava je imaginárně opřena o zátylí a pohled směřuje šikmo vzhůru a dopředu. Proč je tak důležitá opora hlavy a pohled? Díky němu docílíme mnohem většího napřímení páteře. Čím větší zátěž ve dřepu je, tím je logicky větší tendence ke kompresi. Váha těla na prstech, kde nacházíme sílu a stabilitu.

Shyby

Přítah neboli shyb bývá využíván k posilování zad a horních končetin. Nutno říct, že v tomto cviku by mělo pracovat veškeré trupové svalstvo, které přitahuje trup k oporám na horních končetinách. Aby byly šetřeny struktury ramenního kloubu, je optimální cvik začínat „aktivním visem“, což znamená, že již dole jsou nastaveny opory na horní končetině v oblasti loketního kloubu a ruky. Během provedení přítahu musí být opory neustále drženy – lopatky tedy nejdou k sobě ani nepadají dolů. Pak váhu trupu táhnou vzhůru svaly trupu, které jsou mnohem větší a silnější než svaly horní končetiny. Hlava je opět opřena a pohled směřuje vzhůru směrem k místu, kam se chceme přitáhnout.

Klik

U kliku je vhodné dodržovat stejné zásady jako u planku. Je třeba mít dobře nastavené opory na loktech, abychom udrželi lopatky roztažené po celou dobu pohybu. Váha trupu spočívá na prstech, nikoli na zápěstí. Dolní končetiny jsou taktéž opřené o prsty, nedochází k jejich prolamování. Pohyb vedeme lehce do oblouku, takže na začátku jsou ruce na úrovni horní části prsou, v dolní pozici pak přibližně na úrovni prsních bradavek. Kromě neustálé tendence se odtlačovat dále dodržujeme i záměr pohybu vpřed, abychom udrželi napřímení páteře.

Mrtvý tah

Mrtvý tah bývá uváděn jako jeden ze cviků na posílení dolní části zad. Nicméně pokud se budeme bavit o provedení mrtvého tahu s napřímením páteře, což vřele doporučuji, tak tam jako hlavní pracuje velký sval hýžďový. Dochází totiž primárně k pohybu v kyčelním kloubu. Proč je vhodné udržet napřímení páteře, bylo již uvedeno u popisu dřepu. Velkou osu vedeme podél bérců a stehen až do napřímení. Na závěr pohybu neprovádíme stažení hýždí, jinak by pracovaly směrem ke křížové kosti do její komprese.