Masér právě proto přistoupí nejprve k jejich uvolnění tím, že nadzvedává různými hmaty kůži – odlepuje jednotlivé fascie od sebe. Pro někoho to může být nepříjemné, až bolestivé – dle toho, jak jsou fascie stažené a ‚slepené‘. Po jejich uvolnění masér začne identifikovat trigger pointy (nejčastěji se zaměří na jednu část těla, která vás trápí, ale dopřát si můžete i komplexní péči o celé tělo a uvolnit všechny spoušťové body). Ty pak začne tlakovými hmaty a pohyby uvolňovat – palci, ale někdy také lokty. Dobrý masér by měl podle podle pohmatu vždy poznat, jaký má vyvinout tlak, aby pro vás byla i tato terapie přínosná a nebyla to muka.

Z vlastní zkušenosti musím říct, že to prostě bez malého diskomfortu nejde (však jsem ta záda měla pěkně ztuhlá). Bezprostředně po terapii přichází velká úleva, bolestivé body jsou prostě pryč. Druhý den někdy může nastoupit znovu fáze bolestivosti, protože zkrácené svaly se roztáhly, masér notně popracoval i s fasciemi a pro tělo je tohle všechno nová zkušenost. Toto však brzy odezní a vaše svaly trigger point terapii rozhodně ocení – budou dobře prokrvené, pružné a zvýší se jejich rozsah.

Před pokračováním doporučujeme přečíst první část článku Co jsou trigger pointy a proč jim věnovat pozornost.

Uvolněte uzlíky

ÚLEVA PRO RAMENA I HRUDNÍK POMOCÍ MÍČKU

Míčkem můžete nejdřív zajet až dozadu na horní část trapézu a několikrát po něm krouživým pohybem a mírným tlakem přejet. Pak se soustřeďte na oblast kolem klíční kosti, kružte míčkem pod ní, nad ní, a když projíždíte její okolí, snažte se uvolňovat celou ruku té strany, na které pracujete. Přejděte na střed hrudníku, dělejte malé kroužky, nezrychlujte, tlak je přiměřený. Postupujte do strany, kroužky můžete dělat větší. Vnímejte citlivější místa, jemně se do nich míčkem ‚zavrtávejte‘ a zhluboka se několikrát nadechněte a vydechněte. Nakonec ještě několikrát projeďte míčkem celou tuto stranu hrudníku a totéž opakujte na druhé straně.

UVOLNĚNÍ HÝŽDÍ MÍČKEM

Míčkem se dají masírovat také bolestivá místa v hýžďových svalech. Sedněte si na něj jednou hýždí a kružte po míčku. Vnímejte, zda někde nemáte nějaká citlivější místa, a když taková objevíte, najděte si ještě i nejcitlivější úhel a tam do míčku ztěžkněte. Totéž opakujte na druhé straně hýždí.

Svalové uzlíky v oblasti hýždí se dají uvolnit i pomocí válce. Dejte si ho napříč, sedněte si na něj, několikrát přejeďte sedacími kostmi před válec a za něj. Opřete se do válce, přetočte se k jedné straně, zvedněte chodidlo a dejte ho přes koleno druhé nohy, tím se dostanete zase do trochu jiného úhlu a můžete hýždi líp propracovat. Ztěžkněte do válce a jemně jím přejíždějte pod hýždí. Pokud najdete bolestivý bod, chvíli se zastavte a znovu ztěžkněte do válce. Opět několikrát ‚projeďte‘ hýždi a strany vyměňte.

LEHKÁ LÝTKA

Sedněte si na zem, jednu nohu natáhněte a válec dejte pod lýtko. Druhou nohu pokrčte, opřete se o ruce. Přizvedněte hýždě a přejíždějte válcem pod zcela uvolněným lýtkem a tím ho masírujete. Přetáčejte přitom nohu ze strany na stranu. Pak si sedněte, zastavte se na nejširším místě lýtka, nechte nohu ztěžknout a překlápějte pánev ze strany na stranu a tím přetáčíte i nohu na válci. Pro větší intenzitu můžete dát nohu přes nohu a dál ještě chvilku masírovat. To samé udělejte s druhou nohou.

STEHNA JAKO PÍRKO

Posuňte válec pod stehna, opřete se o ruce a nadzvedněte hýždě. Aktivně se odtlačujte od rukou, vytahujte se za hlavou a přitom ztěžkněte nohama do válce a projíždějte jím celou zadní stranu stehen. (A) Uvolněte vnější stranu stehen: Přetočte se na bok, válec dejte pod spodní kyčel, opřete se loktem spodní ruky o podložku. Spodní nohu nechte položenou na podložce, horní pokrčte v koleni a vepředu ji opřete o chodidlo. Odtlačte se od lokte, nadzvedněte pánev, druhou ruku nechte před tělem a přejíždějte po válci dopředu a dozadu. Totéž opakujte s druhou končetinou. Nakonec uvolníme přední stranu stehen.

ÚLEVA PRO ZÁDA

Válec si dejte do půlky zad. Vyjeďte jím až k lopatkám. Pozor na vlasy, raději si je stáhněte! Můžete zvednout ruce a několikrát si válcem projet po horní straně zad, prociťte každé místo. Pak propleťte prsty, dejte si ruce v týl, hlava se opře o dlaně, uvolněte ramena, jste dobře opření o chodidla a nadzvedněte hýždě. Odstrkujte se od chodidel a lokty rozevírejte do šířky, přitahujte se chodidly a lokty vytahujte ke stropu.

Nakonec se zastavte válcem pod lopatkami, lokty mějte u sebe, vystrčte je ke stropu a válcem projíždějte oblast mezi lopatkami tam a zpět. Pak rozevřete lokty, přetočte se k jedné straně, můžete zvednout jednu ruku a promasírujte jednu lopatku. Odstrčte se od chodidla, vytáhněte se nahoru, přitáhněte se chodidly a těžkněte do válce. Totéž opakujte na druhé straně zad.