Dominance vzniká již v prenatálním vývoji

Lateralita vzniká již v období prenatálního vývoje a do velké míry souvisí s genetickými predispozicemi. Vyhraněnost mozkové hemisféry se začíná projevovat mezi prvním a čtvrtým rokem života a souvisí mimo jiné s umístěním centra řeči v mozku. Do dvanácti let bývá obvykle zcela vyvinuta.

Pro ideální vývoj celistvé bytosti je nejlepší nechat vývoj přirozeně plynout

V určitých obdobích minulosti se leváci převychovávali na praváky – ať už z náboženských důvodů a vlivem předsudků a pověr, nebo kvůli praktické výuce ve škole. Veškerý vzdělávací systém minulosti a často i současnosti bohužel velmi nahrává „pravácké“ většině a znevýhodňuje leváky. Jak stylem výuky a charakterem výkladu učiva, tak třeba stylem psaní. Převýchova v tomto smyslu je velmi škodlivá. Vede k celkovému narušení osobnosti jedince v oblasti vývoje intelektu a schopnosti učení, sociálních vztahů, empatie a zvládání emocí.

S čím vším souvisí „praváctví“ a „leváctví“

Levá mozková hemisféra ovládá pravou stranu těla a ve své síle určuje dominantní orgán: pravou ruku, nohu, oko, ucho. Pravá mozková hemisféra zase ovládá levou stranu těla a určuje dominantní orgány tam. Ovšem každá z hemisfér zahrnuje velmi specifická centra podporující určité dovednosti a schopnosti každého jedince.

Levohemisferik = logik a pravohemisferik = umělec?

Teorie rozdělení mozku na pravou a levou hemisféru pochází z práce Rogera C. Sperryho, který byl v roce 1981 nominován na Nobelovu cenu. Tato teorie tvrdí, že levá hemisféra je zodpovědná za analytické uvažování, fakta, logiku, vědu, slova a verbální vyjadřování slovem i písmem, kritické uvažování a početní operace, zatímco pravá hemisféra je zodpovědná za tvořivost, fantazii a představivost, paměť, vnímání intuice, vnímání pocitů a emocí a holistické uvažování. Časté zjednodušování v populární psychologii tak označuje levou hemisféru jako „logickou“ a pravou jako „kreativní“.

Propojení hemisfér pro synergii v řešení úkolu

Člověk však není ovládán jen jednou hemisférou. Mezi oběma hemisférami je hustá síť neuronových propojení. Obě hemisféry spolupracují s měnícími se úrovněmi důležitosti, v závislosti na úkolu. Tomu se říká dominance hemisféry.

Nakolik je důležité podporovat vzájemné propojení hemisfér?

Z předchozího přehledu je jasné, že každá hemisféra si poradí s konkrétním úkolem podle toho, k čemu je předurčena – k verbálnímu projevu, analýze a logice či k intuici, empatii a tvoření? Pokud budeme podporovat propojení obou hemisfér cvičením zapojujícím střídavě pravou a levou polovinu těla, zajistíme tak konstantní růst synapsí, tedy propojení, mezi oběma hemisférami. Tím kultivujeme a necháme růst své dovednosti a schopnosti. Tato napojení podporují komplexnější funkce mozku jako schopnost chápat souvislosti a odhodlání řešit složité problémy, uvědomělost, empatie, emoční odolnost, schopnost adaptace – přizpůsobení se, intuici a morálku.

Jak podpořit propojení hemisfér

Mezi cviky, které podporují propojování hemisfér, patří ty, při nichž zapojujeme pravou a levou polovinu těla současně – ať už při práci s tělem ve sportu (křížové cviky, tleskání do kříže), nebo například psaní (malování či psaní oběma rukama současně).

Chcete si cviky na podporu propojování hemisfér vyzkoušet na vlastní kůži? V průběhu srpna pro vás zveřejníme video s konkrétními jednoduchými cviky, které můžete zařadit do své pravidelné tréninkové praxe či je společně cvičit s dětmi, abyste je podpořili v integraci jejich osobnosti a mimo jiné také v procesu učení.