Souvislost mezi moderní psychologií a filozofií Východu

Při hlubším zkoumání čaker, jejich vlivu na náš každodenní život a při práci s nimi objevíte téměř naprostou shodu s Maslowovou pyramidou lidských potřeb. Stejně jako popsal známý psycholog Abraham Harold Maslow v roce 1943 důležitost postupného uspokojování lidských potřeb od těch základních fyziologických (potrava, spánek, sex) přes potřeby bezpečí a jistoty, sounáležitosti a lásky, směrem k uznání a úctě až k samotné seberealizaci, tak i jednotlivé čakry ovlivňují a harmonizují nejprve tělo a jemu vlastní procesy, posléze díky srdeční čakře objevujeme aspekty, které svou kvalitou přesahují konkrétní fyzickou existenci, až docházíme k samotnému světlu a propojenosti v souladu s Universem při realizaci poslání své duše.

Jak začít s čakrami systematicky pracovat?

K práci se systémem čaker není třeba žádné speciální školení ani jasnovidecké schopnosti. Pro začátek postačí upřímný záměr, dovednost pozorovat, odvaha objevovat dosud nepoznané souvislosti a vůle vydat se cestou směrem ke kultivaci zralejší, moudřejší a vědomější verze sebe sama. Při práci s čakrami úměrně roste také všeobecná citlivost a vnímavost, která nám může pomoci doplnit střípky toho, co nám doposud unikalo. Jak o sobě sama, tak o vnějším světě. Ocitáme se na jakési spirále životního poznání a energie, která nás nese vzhůru…

Systém čaker

Některé zdroje uvádějí, že se v lidském těle nachází přes 88 tisíc čaker, jakýchsi „rozvoden“ energie. Sedm hlavních čaker se nachází podél hlavní osy těla, páteře, na přední straně. Právě zde se nachází tzv. kšetramy, vstupní brány k čakře. Čakry si můžeme představit jako lotosový květ díky trychtýřovitě otevřenému tvaru. Rozdělení květů na jednotlivé okvětní lístky znázorňuje kanálky energie, nádí, kterými energie do čaker proudí a je vedena dál do vibračních polí. Symbolický počet okvětních lístků lotosového květu každé čakry odpovídá počtu kanálků, které energii do čakry přivádějí. Od čtyř u kořenové čakry až po tisíc u čakry na temeni hlavy.

Cyklický vývoj po sedmiletí

Veškerý vývoj přírody, včetně lidského života, se děje v cyklech. Od narození do svého posledního výdechu čelíme výzvám nejrůznějšího charakteru, jsme otevření odlišným vlivům a zkušenostem, novému poznání. Každých sedm let dominuje vliv jedné čakry, počínaje tou první kořenovou. Současně se během tohoto sedmiletí prostřídají ve svém vlivu postupně i ostatní čakry, od první až po sedmou. Vždy tak, že hlavní vliv má jedna čakra dominantní pro celý sedmiletý cyklus určující také hlavní téma pro toto období. Vedlejší úlohu má pak další čakra, která nese téma pro jeden rok. Tak procházíme rok za rokem dalšími vývojovými stupni. Základní proměna je vždy možná každých sedm let. Ve věku 49 let, tedy 7 čaker krát 7 let, ukončujeme první vývojový cyklus poznání. Poté otevíráme druhé kolo, které někteří v požehnaném věku 98 let dokončují…

Akční krok pro harmonizaci života

Toužíte ve svém životě něco „doladit“ či vylepšit? Dopřejte si sebereflexi a uvědomte si, kterých oblastí se to, co vám nevyhovuje, týká. V příštím díle našeho miniseriálu se zaměříme na konkrétní životní témata jednotlivých čaker s doporučením na harmonizační meditace, které si můžete díky videoportálu Kondice dopřát z pohodlí svého domova tak často, jak jen budete chtít.