Co to je variabilita srdeční frekvence

Variabilita srdeční frekvence (nebo HRV) je mírou odchylky v čase mezi srdečními tepy. Během dne nezůstává interval mezi jednotlivými údery srdce přesně stejný a tato neustálá změna je normální a zdravá. Můžete dokonce cítit, jak se intervaly mění, když se posadíte s prsty na pulzu a pomalu se zhluboka nadechnete.

Tyto jemné výkyvy trvají jen zlomek sekundy a kdysi byly nedetekovatelné bez použití specializovaných lékařských přístrojů, jako je elektrokardiogram (EKG).

Zatímco tato metrika byla kdysi něčím, s čím se můžete setkat pouze v lékařském prostředí, technologický pokrok znamená, že řada fitness trackerů nyní měří vaši HRV a mnozí ji považují za běžné měření pro pochopení celkového zdraví, kondice a pohody.

Jak funguje variabilita srdeční frekvence?

Podle Harvard Health je variabilita srdeční frekvence řízena autonomním nervovým systémem (ANS), který také reguluje další tělesné funkce, jako je například srdeční frekvence, krevní tlak, dýchání a trávení. Existují dvě části ANS: sympatický nervový systém (známý častěji jako reakce na boj nebo útěk) a parasympatický nervový systém (odpočinek a trávení). Měření HRV nabízí neinvazivní způsob odhalování nerovnováhy ve vašem ANS.

Variabilita srdeční frekvence je založena na potřebách a zdraví vašeho těla a sympatický a parasympatický nervový systém podporují vaše srdce a ovlivňují, jak vaše tělo reaguje na okolní svět. Například když jste v nebezpečí, sympatický nervový systém a reakce na boj nebo útěk se spustí, uvolní se adrenalin a vaše srdeční frekvence se zvýší. Poté, co nebezpečí odezní, vaše tělo předá otěže zpět parasympatickému systému, což zase zpomalí vaši srdeční frekvenci a zklidní tělo. Podle Cleveland Clinic může měření HRV odrážet, jak přizpůsobivé je vaše tělo.

Zdroj: Youtube

Rozdíly ve variabilitě srdeční frekvence: Odraz zdraví, nebo signál problémů?

Každý z nás má jedinečnou variabilitu srdeční frekvence a někteří lidé mohou přirozeně zaznamenat vyšší nebo nižší variabilitu. To, co je pro vás vysoké, může být nízké pro někoho jiného a naopak. Neexistují žádné národní směrnice, které by uváděly přijatelný rámec pro měření „zdravé“ HRV, ale na rozdíl od klidové srdeční frekvence a krevního tlaku je vysoká HRV ve skutečnosti dobrá věc.

Pokud jste v chronickém stresu a žijete ve stavu neustálé pohotovosti (režimu boje nebo útěku), může to ovlivnit variabilitu srdečních tepů. V takovém případě se vaše tělo nemění mezi stavy relaxace a aktivace tak často, což znamená, že rozdíly mezi jednotlivými tepy srdce zůstávají minimální. Na druhou stranu u zdravého jedince s dobrou fyzickou kondicí budou tyto intervaly pravidelně kolísat. Reagují na stresové situace nebo fyzickou námahu a následně se vracejí do klidového stavu, což je znakem dobře fungujícího adaptabilního systému.

Pokud sledujete HRV, je důležité si pamatovat, že lze očekávat kolísání měření a měli byste své metriky porovnávat pouze s vlastními trendovými liniemi v průběhu času. Harvard Health zdůrazňuje, že pokud sledujete své HRV, můžete začít vidět korelaci mezi měřeními a volbami týkajícími se zdraví a životního stylu. Čím déle HRV sledujete, tím přesnější obrázek začne vykreslovat.
Protože vyšší variabilita srdeční frekvence odráží schopnost těla přizpůsobit se změnám a reagovat na ně, má se za to, že obvykle ukazuje na lepší zdravotní výsledky. Podle Harvard Health se vyšší HRV obvykle vztahuje k lepší kardiovaskulární zdatnosti. Cleveland Clinic dokonce naznačuje, že lidé s vysokou variabilitou srdeční frekvence jsou šťastnější a méně stresovaní, zatímco nižší variabilita srdeční frekvence může naznačovat současné nebo budoucí zdravotní problémy, přičemž systematický přezkum a metaanalýza z roku 2022 zdůrazňují, že nižší HRV může představovat vyšší riziko úmrtnosti.

Každý je jiný, takže pokud chcete lépe porozumět jedinečné variabilitě své srdeční frekvence a tomu, jak souvisí s vaším vlastním zdravím a celkovou pohodou, je nejlepší obrátit se na svého lékaře.

Jaké faktory ovlivňují variabilitu srdeční frekvence?

I když existuje řada faktorů životního stylu, které ovlivňují vaši HRV, existují také prvky, které nebudete moci ovlivnit, jako je váš věk, genetické faktory a hormonální výkyvy. Dokonce i váš menstruační cyklus může ovlivnit HRV, přičemž studie zjistila, že aktivita sympatického a parasympatického nervového systému se v každé fázi cyklu liší.

Mezi faktory, které ovlivňují HRV, patří:

·       Věk: HRV se obvykle s přibývajícím věkem snižuje.

·       Pohlaví: U žen do 30 let je HRV typicky nižší než u mužů. Tento rozdíl se však po třicítce začíná snižovat a po padesátce mizí.

·       Genetika: Základní HRV každého člověka je jiná a jedinečná genetická výbava bude hrát roli při ovlivňování toho, jak vaše HRV vypadá.

·       Spánek: Nedostatek spánku může negativně ovlivnit HRV a další markery kardiovaskulárního zdraví.

·       Duševní zdraví: Vyšší HRV obvykle naznačuje nižší hladiny stresu a nižší HRV je spojeno s vyššími případy deprese a úzkosti.

·       Fyzické zdraví: Menší a závažnější onemocnění, jako jsou běžné viry a závažnější srdeční onemocnění, mohou snížit HRV, zatímco jiné zdravotní problémy (jako jsou srdeční arytmie) mohou způsobit vyšší HRV. To je jeden z mnoha důvodů, proč je nejlepší diskutovat o HRV s lékařem, pokud HRV používáte k posouzení svého zdraví.

Jak můžete přesně změřit HRV?

Přestože nositelná zařízení nabízejí přístupný a levný způsob sledování HRV, je důležité si uvědomit, že komerčně dostupné přístroje nenabízejí stejnou úroveň citlivosti a přesnosti jako lékařská zařízení – elektrokardiogram. Pro hlubší analýzu a přesné hodnoty je nezbytný odborný lékařský názor.

Zdroje:

https://www.health.harvard.edu/blog/heart-rate-variability-new-way-track-well-2017112212789

https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/21773-heart-rate-variability-hrv

https://www.health.harvard.edu/blog/heart-rate-variability-new-way-track-well-2017112212789

https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/21773-heart-rate-variability-hrv

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0149763422003967?via%3Dihub

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4625231/

https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-019-02184-z#:~:text=This%20indicates%20that%2C%20as%20expected,quality%2C%20anxiety%20and%20depression%20symptoms