Ať už pobýváte v nemocnici s jakýmkoliv problémem, sestra vám ráno v šest přijde změřit teplotu. Praxe, která zůstává věky stejná. Přinejmenším od roku 1866, kdy T. C. Allbutt, anglický lékař a fyzik, sestrojil první lékařský teploměr.

Teplota lidského těla však byla používána jako rozhodující diagnostický faktor už od prvních dnů klinické medicíny, i když přesné měřící nástroje bývaly obvykle suplovány prostým dotekem na kůži postiženého, což jako podstatnou diagnostickou metodu prosazoval už Hippokrates trvající na tom, že lékaři musí umět rozpoznat příznaky „abnormální teploty“. Coby „nadpřirozené teplo“ vnímal horečku zase Galén. Přibližně od 16. století se objevovaly první neobratné pokusy o přesnější měření teploty lidského těla, nicméně až německý lékař Carl Wunderlich studoval tělesnou teplotu v podpaží přibližně u 25 000 lidí a nakonec stanovil, že průměrná teplota zdravého člověka je 37° C. Všichni jsme to od té doby brali jako fakt.

O půl stupně chladnější

Dnes už víme mnohem více - tělesná teplota se v průběhu dne mění podle aktivit a vnějších faktorů. K večeru má tendenci ke zvyšování. Nejnižší teplotu máme asi dvě hodiny před probuzením. Ženy mívají vyšší tělesnou teplotu než muži a mladší lidé mívají vyšší teploty než lidé starší. Nedávné studie však ukázaly, že i přes veškeré změny, jimiž naše tělesná teplota prochází, její průměrná hodnota u člověka od konce devatenáctého století klesla takřka o půl stupně. Už před dvaceti lety vědecký tým na Universitě Maryland v Baltimoru zjistil na testovaném vzorku lidí, že jejich teploty jsou v průměru 36,8°C. Studie z roku 2017, jíž se účastnilo více, než 35 000 lidí ve Velké Británii už zjistila, že jejich průměrná teplota je 36,6°C. Vědci začali okamžitě pátrat po možných příčinách našeho ochlazování. Jako jeden z důvodů bývá často zmiňována nižší rychlost metabolismu současného člověka. Frekventované v této souvislosti bývá tvrzení o menší četnosti infekcí a zánětů: V době Wunderlicha bývala běžná tuberkulóza, syfilis, chronické onemocnění dásní a mnohé další stavy, které mohly zvýšit tělesnou teplotu.

„Jsem si jistá, že většina lidí v devatenáctém století trpěla chronickým zánětlivým stavem,“ říká Julie Parsonnetová, epidemioložka, která vede výzkumný tým na Stanfordské univerzitě. „Dnes máme kvalitnější výživu, dokonalejší lékařskou péči a lepší veřejné zdraví. Také máme klimatizaci a topení, takže v našich domovech žijeme pohodlněji a není těžké udržet tělo v teple.“

Senioři v ohrožení

Podle odborníků dnes naše tělo nejlépe funguje při teplotě 36,3° C – 36,8° C. Protože výška tělesné teploty záleží i na hydrataci organismu, mívají nižší teploty například senioři, pro které už teplota okolo 37° C může být ukazatelem zdravotního problému. „Starší lidé mají obecně méně výkonný metabolismus pro udržení teploty a víc prochládají,“ říká přední český neurofyziolog profesor František Vyskočil, DrSc. „Často procházejí slabšími infekcemi bez horečky, dokonce i při covidu a chřipce. Jakmile jim stoupne teplota k 38° C, je to už varovné. U seniorů tak horečka naznačuje závažnou virovou nebo bakteriální infekci, nebo jde o přehřátí, sepsi, maligních novotvary, vedlejší účinky léků nebo příznaky běžných chronických stavů, jako je revmatická artritida. Stručně řečeno, horečka u starších lidí často naznačuje vážnější základní problém. Mnoho lidí uvažuje o 37° C jako standardní zdravé tělesné teplotě, ale zdravá teplota se ve skutečnosti mírně liší. A tato odchylka může být zvláště výrazná u starších lidí.“

Samozřejmě se výška teploty mění i způsobem jejího měření. Teplota v konečníku, vagině nebo v uchu bývá okolo 37,5° C, teplota v ústech je přibližně 36,8° , teplota pod paží pak cca 36,5° C.

Teplotní rekordy

10. července 1980 byl do nemocnice v Atlantě, v době, kdy v oblasti panovala nesnesitelná vedra, přijat s těžkým úpalem Willie Jones. Lékaři mu tehdy naměřili neuvěřitelnou horečku 115 stupňů Fahrenheita, což je asi 46,1° C. Strávil 24 dní v nemocnici a vzdor veškerým předpokladům a dosavadním medicínským zkušenostem přežil. Coby držitel rekordu člověka přeživšího nejvyšší horečku vstoupil i do Guinnessovy knihy světových rekordů. Běžná praxe je však zdaleka jiná.

Za hranici horečky bývá obvykle považována teplota 38°C, kdy postižený může zažívat návaly horka či naopak zimnici, má žízeň a pocit značného nepohodlí. Při 39°C je už pravděpodobné silné pocení, zarudnutí pokožky, zrychlená srdeční frekvence či dušnost. U dětí mohou nastat křeče. Teploty atakující 40° C bývají častější u dětí. U dospělých se mohou objevit mdloby, dehydratace, slabost, zvracení, bolesti hlavy, dušnost a závratě. Horečka už v tuto chvíli může u některých jedinců začínat být i život ohrožující. Naměření 41° C je signál pro neodkladné volání záchranky. K dosavadním potenciálním projevům se přidružuje zmatenost, halucinace, delirium, ospalost.

42° C znamená vážné ohrožení života. Dotyčný se může dostat do kómatu, mohou se objevit křeče. Krevní tlak může být velmi vysoký nebo naopak nízký, srdeční frekvence značně stoupne. V ohrožení jsou životně důležité orgány. Při 43° C dochází obvykle ke smrti nebo vážnému poškození mozku, velmi pravděpodobný je kardiorespirační kolaps. Během pobytu v nemocnici je v současné době takřka nemožné, aby se pacient dostal do tohoto bodu, na potlačení horečky dnes medicína disponuje nejen obecně známými prostředky, ale i speciálními technologiemi. Vesměs jde při terapii o kombinaci antipyretik a fyzikálního chlazení – chladící podložky, helmy, zábaly, ledové obklady pokládané do pacientových třísel, ochlazující infuzní roztoky, v některých případech se indikuje výplach močového měchýře nebo žaludku ledovým fyziologickým roztokem. V případě potřeby lze též využívat přístrojů k řízené hypotermii.

Podle profesora Vyskočila horečky až do cca 40,5 ° C nemusí být vážnou hrozbou pro zdraví, nicméně ty vyšší, zvlášť okolo 42° C a více, mohou vést ke křečím a smrti.

„Během horečky se snižuje objem krve a moči v důsledku ztráty vody zvýšeným pocením. Bez vody ale ustává ochlazování pocením a po hodinách či dnech se tělesné bílkoviny začínají rozkládat, což vede ke zvýšenému vylučování dusíkatých produktů močí. Když teplota těla rychle stoupá, může postižená osoba cítit chlad nebo dokonce se třást zimnicí kvůli zvýšenému nastavení termostatu v thalamu; naopak, když teplota rychle klesá, může člověk mít pocit tepla a zrudlou vlhkou pokožku.“

Zásadní nebezpečí podle prof. Vyskočila tedy spočívá v dehydrataci, a postupném výpadku ochlazování pocením, přičemž zejména u dětí může dojít k nevratné poruše mozku.

Na druhé straně nemusí být horečka jen příznak nemoci. Po staletí se teplo a horečky využívaly například k léčení duševních chorob. Už Hippokrates tvrdil, že malarická horečka může mít léčebný účinek u epileptiků. A ještě před sto lety bývali někteří psychiatričtí pacienti záměrně infikováni malárií s třídenními či čtyřdenními horečkami s poměrně dobrými medicínskými výsledky

Zdroj: časopis Květy, profesor F. Vyskočil, Stanford Medicine