A protože svět stravování rozhodně není černobílý, pojí se s tímto fenoménem řada kontroverzních názorů. Jedni tvrdí, že se tím zákazníkovi usnadní zhodnocení produktu. Jediný pohled na barevnou stupnici s písmeny od „A“ po „E“ mu napoví, do jaké míry si daná potravina rozumí se zásadami zdravého stravování. Odpadne prý luštění etikety s údaji o obsahu jednotlivých makroživin a dalších složek.

ALE:

Vzápětí se ozve protistrana a jejím argumentům rozhodně nebude chybět potřebná váha. Logicky totiž musí zaznít, že u řady lidí v návaznosti na nutri-score převládne názor, že pokud budou kupovat „áčkové“ produkty, bude jejich jídelníček zdravý a v pořádku. Což může být značně zavádějící, protože pokud budete konzumovat nadbytečné množství sebezdravějšího jídla, jednoduše ztloustnete kvůli nadbytku kalorií.

Podobných diskuzí už se vedly desítky, ať už se týkaly označení „bez tuku“, či „bez cukru“ atd. Vždy muselo zaznít, že netučný či nízkotučný produkt má samozřejmě svoje výhody, ale není možné na něj zcela bezvýhradně nahlížet jako na super zdravý. Zkrátka a dobře zásady zdravého stravování je třeba chápat z celé řady úhlů, přičemž hlavní roli hraje jak kvalita konzumovaného jídla, tak jeho množství.

Jak porozumět nutri-score hodnocení potravin

Z regálu v hypermarketu vyndáte krabičku a na ní uvidíte barevnou škálu s písmeny. Seznamte se s nutri-score

Písmena v pěti barevně odlišených polích znamenají:

  • A – nejlepší možná volba
  • B – stále ještě dobrá volba
  • C – ucházející volba
  • D – méně dobrá volba
  • E – nejméně dobrá volba

Barvy jsou voleny tak, aby sytá zelená značila potraviny s vysokou výživovou hodnotou (A), světlejší odstín je určen pro stále ještě vhodné produkty, které by ve vašem jídelníčku neměly chybět (B). Žlutá symbolizuje zlatou střední cestu, v zásadně není velkou chybou takovým produktem doplnit zelenou skupinu, ale jistá opatrnost je na místě (C). Oranžová už se pojí s produkty, jejichž složky jsou ve zdravém jídelníčku více než diskutabilní, dává smysl je omezovat (D). No a červená – alarmující – barva upozorňuje, že něco takového by se vám na talíři mělo objevit jen sporadicky (D).

Jak vzniká nutri-score

Jde vlastně o bodový systém. Na jeho základě se potravina ohodnotí nejprve z hlediska nežádoucích látek, tedy takových, které by se měly v jídelníčku omezit. Jde především o cukry a nevhodné druhy tuků, ale také o obsah sodíku a celkový obsah kalorií.

Následně produkt získá „plusové“ body za žádoucí složky, kterými jsou z makroživin bílkoviny a vláknina. V tomto směru se hodnotí také podíl zdravých příměsí, tedy zeleniny, ovoce a ořechů. Do hry by ovšem podle řady odborníků měly vstupovat i další parametry (obsah vitaminů, minerálů, glykemický index atd.).

Následně se od bodů za nežádoucí složky odečtou body za složky žádoucí a výsledný počet bodů už je možné promítnout do samotné barevné škály s písmeny:

  • A = -15 až -1 bod
  • B = 0–2 body
  • C = 3–10 bodů
  • D = 11 až 18 bodů
  • E = 19 a více bodů

Asi není třeba dodávat, že i zde existují výjimky, protože některé druhy potravin by se dostaly k vysloveně nežádoucímu výsledku zcela nespravedlivě. To se týká zejména sýrů, olejů, tuků a některých nápojů. Metody výpočtů jsou tedy často komplikovanější, než jsme si právě znázornili.

A je zcela jasné, že z pohledu nutričních odborníků má systém nutri-score svoje nedostatky. Z pohledu zákazníka tedy může být do jisté míry užitečným pomocníkem, nicméně vaše jediné povědomí o zdravém životním stylu by nemělo být omezeno pouze na sledování tohoto hlediska. V praxi by tak mohlo být přínosné například hodnocení více různých produktů stejného druhu. Pokud třeba müsli směs získává negativní hodnocení za přidaný cukr a nadbytečné tuky, pak by pro vás jako pro koncového zákazníka mohlo mít nutri-score určitou výpovědní hodnotu. Jak ale upozorňují odborníci – vždy je třeba brát v potaz i další zákonitosti. Jinak by měl mít sestavený jídelníček senior, jinak aktivní sportovec a rozdíly najdete i u batolat.

Mějte tedy výsledek nutri-score na zřeteli, ale nezapomínejte na svůj zdravý rozum a specifické nároky členů vaší domácnosti.

Zdroje: