Fytoterapie byla rozvinutá již ve Starověkém Egyptě a rostliny a jejich možný terapeutický přínos byly zkoumaný po staletí. Čím to, že jste ještě dnes schopní ve známých rostlinách objevit nové látky, o jejichž účincích se dosud nevědělo?

Odhaduje se, že celkový počet druhů rostlin na světě je asi 390 000. Mnoho rostlin má léčivé vlastnosti, ale ne všechny z nich byly doposud vědecky prozkoumány. Odhaduje se, že asi 70 000 druhů rostlin se používá pro léčebné účely po celém světě. Řada léčivých rostlin upadla během let v zapomnění, nebo se jejich užívání moc nerozšířilo. Je zde tedy velký potenciál pro nové objevy. Moderní analytické a biochemické metody, jakož i robotické zpracování vzorků, nám umožňují nejen provádět široký screening velkého množství extraktů rostlin na obsah potenciálních léčivých látek, ale zejména odhalovat jejich biologické aktivity. Zjistili jsme, a vědecky potvrdili, že je také velmi důležitá synergie mezi jednotlivými rostlinnými látkami a jejich správná kombinace mnohonásobně zvýší léčebný účinek. V našich výzkumných projektech si klademe za cíl tyto rostliny, ale i mikrořasy či lišejníky zkoumat, izolovat jejich účinné látky a zejména z nich připravovat moderní dermatologické a kosmetické preparáty. Moderní chemické technologie nám umožňují tyto látky kupř. formulovat do podoby lipozomů nebo lipidových kapiček nanorozměrů, které efektivně prostupují do hlubokých vrstev pokožky, kde působí – třeba na zmiňovaná záněty. To jsou techniky, které naši předchůdci neměli k dispozici.

V rámci svého výzkumu jste objel nejzapadlejší kouty světa – od Amazonského pralesa po Antarktidu, kde jste zkoumal mikroskopické řasy a lišejníky. Které expedice vás nejvíce inspirovaly ve vaší vědecké práci?

Možná nejvíc mě pro budoucí práci inspiroval dvouletý pobyt na Kubě, kde jsem byl ještě jako děcko s rodiči. Zde, a také pod vlivem mého otce, světoznámého chemika, se rodila moje touha objevovat skryté poklady přírodních látek. Každá z mých expedic byla nesmírně zajímavá a obohacující, namátkou za šamany kmene Mentawayv bažinatých pralesích ostrova Siberut u Sumatry či k šamanovi kmene Piaroa na horním toku Orinoka, v pralesích na hranici Venezuely, Kolumbie a Brazílie. Zde jsem měl možnost se seznámit s některými užívanými amazonskými bylinami a poznat místní techniky léčení, i postupy, kdy šaman v transu hovoří s duchy rostlin, a ti jej vedou v léčbě. Bylo velmi zajímavé pozorovat tyto techniky, které jsou tak odlišné od našeho přístupu tzv. „medicíny založené na důkazech“, detailních rozborech složení extraktů a laboratorních testů účinků. Moje zatím poslední expedice vedla na Antarktidu, kde jsme zkoumali místní unikátní řasy a mikroorganismy, které se adaptovali na přežití v těchto nehostinných podmínkách. Nalezli jsme mikrořasu, která díky látkám s antioxidačními účinky, jenž sama produkuje, je schopna přežít nejen silné UV záření na ledovci, ale i extrémní mrazy. Nyní tyto látky izolujeme a vyvíjíme kosmetické preparáty na ochranu pokožky.

Kdybyste měl jmenovat jednu jedinou – pro vás srdcovou – rostlinu, na níž nedáte dopustit pro její léčivý potenciál, která by to byla?

Úžasný léčivý potenciál skrývají kosatce, vykazující silné antimikrobiální, protizánětlivé a antioxidační účinky. V rámci výzkumného projektu jsme ve spolupráci s Botanickým ústavem AV ČR a VŠCHT Praha prozkoumali přes 150 odrůd kosatců a následně založili experimentální produkční „plantáž“. V blízké době rozšíříme řadu našich kosmetických přípravků značky NEOBOTANICS právě o produkty proti akné s výtažky z oddenků kosatců. Další z méně známých léčivek je komonice. Ta, v originální směsi s výtažky dalších osmi tradičních i zapomenutých českých léčivých bylin, je součástí několika krémů a sér pro ošetření pokožky s otoky, které jsme v letošním roce již uvedli na trh.

Zdroj: časopis Květy, docent Petr Kaštánek, Neobotanics