Jen pro pořádek….

INZULÍN je hormon vylučovaný slinivkou břišní, napomáhá udržet rovnováhu glukózy v krvi a zajišťuje její transport do svalových, tukových a jaterních buněk. S cukrovkou je tento hormon úzce spojován proto, že organismus diabetika není schopen produkovat inzulín, případně ho netvoří dostatečné množství a je třeba ho dodávat prostřednictvím léků.

INZULÍNOVÁ REZISTENCE nastává, když svalové, tukové a jaterní buňky nereagují na inzulín dostatečně citlivě. Slinivka se pak snaží produkovat více inzulínu ve snaze zajistit žádoucí transport glukózy. Pokud vyprodukuje množství potřebné k udržení správné hladiny glukózy, mluvíme o tzv. bezpříznakové inzulínové rezistenci. To je ale většinou jen přechodný stav. Postupem času není slinivka schopna zajistit dostatek inzulínu a vzniká…

PREDIABETES charakterizovaným zvýšenou hladinou glukózy v krvi, z něj se následně vyvíjí již klasická cukrovka (diabetes mellitus 2. typu).

CO JE PŘÍČINOU INZULÍNOVÉ REZISTENCE?

  • obezita (zejména pokud se tuk ukládá v oblasti břicha);
  • nedostatek pohybu;
  • kouření.

Za rizikový faktor se považuje i skutečnost, že někdo v blízké rodině trpí cukrovkou. Náchylnější jsou i lidé užívající dlouhodobě určité druhy léků (glukokortikoidy, antipsychotika) a také pacienti se spánkovou apnoe.

PŘÍZNAKY

V tomto směru můžeme vycházet spíše ze sekundárních příznaků, protože zejména v počátečním stadiu je inzulínová rezistence v podstatě bezpříznaková. Odborníci udávají jako jeden z ukazatelů obvod pasu více než 88 cm u žen a více než 102 cm u mužů.

JAKÁ JSOU RIZIKA?

Pokud nemají lidé s inzulínovou rezistencí žádné výrazné zdravotní potíže, hrozí jim vůbec něco? Ano, riziko srdeční či cévní mozkové příhody je u nich dvojnásobné oproti zdravým lidem. Mezinárodní diabetická federace také uvádí, že riziko úmrtí z výše uvedených důvodů je v jejich případě trojnásobné.

Dlouhodobě zvýšená hladina inzulínu v důsledku inzulínové rezistence bývá také spojována s vyšším rizikem některých druhů rakoviny, v těle se totiž vytváří prostředí podporující růst rakovinných buněk a organismus současně není dostatečně schopen tyto buňky sám ničit.

JAK MOHOU LÉKAŘI INZULÍNOVOU REZISTENCI DIAGNOSTIKOVAT?

Bohužel velmi obtížně. Na základě běžně prováděných krevních testů se většinou odhalí až stav prediabetický. Pokud pro vás platí některý z výše uvedených rizikových faktorů, pak požádejte svého praktického lékaře o provedení příslušných krevních testů, choďte na preventivní kontroly pravidelně, a především zapracujte na svém životním stylu.

Dodržování zásad zdravého životního stylu je tou nejlepší prevencí.