Zakřivení lidské páteře

Než si začneme rozebírat skoliózu, tak vnímám jako důležité si ukázat, že naše páteř fyziologicky zaujímá určité zakřivení. Naše páteř je v předozadním směru dvojesovitě zakřivená – tato zakřivení se označují jako lordózy a kyfózy. Zakřivení páteře do dvojitého písmene „S“ funguje jako pružina, která společně s meziobratlovými ploténkami pomáhá tlumit nárazy, které vznikají při chůzi a jiných činnostech. Navíc takto zakřivená páteř je mnohem odolnější vůči zatížení, než kdyby byla čistě rovná. Každý z nás má tato zakřivení různě vyjádřena. Někteří mají zakřivení oploštělejší, jiní naopak prohloubenější. Ne vždy se ale jedná o patologii, neboť je potřeba vzít v potaz také funkčnost takové páteře a vztahy okolních svalů. U zdravé lidské páteře se ovšem setkáme i s dalším zakřivením, a to v bočním směru. Ano, lidská páteř se fyziologicky vyznačuje lehkým vybočením obratlů do strany. Je to s největší pravděpodobností dáno asymetrií mezi svalovými řetězci, což se objevuje už u kojenců. U dětí se poté do hry přidává již výrazněji projevená tzv. lateralizace, tedy upřednostňování levé nebo pravé končetiny.

Skolióza nebo skoliotické držení?

Jak jsme si uvedli, lidská páteř je přirozeně zakřivená v předozadním směru i směrem do strany. Je tedy každá takto zakřivená páteř skoliotická? Není, jelikož toto fyziologické zakřivení do strany by se správně jako skolióza označovat nemělo, vede to pak ke zbytečným záměnám s opravdovou skoliózou. Vhodnější název je skoliotické držení páteře nebo posturální skolióza, neboť se v tomto případě jedná o vychýlení páteře pouze do strany. U opravdové skoliózy totiž navíc nacházíme rotaci obratlů a zpravidla také jejich deformaci, protože většina skolióz se objevuje již v dětském věku. Dále zde bývají přidružené patologie na nervové úrovni. Zejména rotace obratlů se považuje za velmi důležité diagnostické kritérium.

Jak poznat pravou skoliózu?

Při jakémkoli podezření na skoliózu, ať už u dítěte, nebo dospělého, je vhodné dotyčnou osobu poslat ke specialistovi, u kterého by měla proběhnout další vyšetření. Ne každou skoliózu lze totiž poznat na první pohled. U mírnějších forem mohou zůstat projevy skoliózy zejména netrénovanému oku skryty. Skolióza se nejdříve vyšetřuje pohledem, pohmatem, případně s využitím specifických testů. Dále je důležité zobrazení páteře pomocí rentgenu, které ukáže úroveň vychýlení obratlů do strany (udává se ve stupních) a jejich rotaci. U mírných forem je rentgenový snímek skoro jedinou jistotou, jak poznat rotaci obratlů. Při diagnostice skoliózy u dětí je důležité zhodnotit tzv. kostní zralost, která se posuzuje také z rentgenového snímku. Zjednodušeně nám říká, nakolik se kosti dítěte nebo juniora blíží kostem dospělého člověka. Čím méně zralé kosti, tím je větší pravděpodobnost, že se skolióza bude dále zhoršovat. Po proběhnutí všech vyšetření je stanovena konečná diagnóza a vybrána vhodná terapie, která se odvíjí od závažnosti skoliózy.

Skolióza a cvičení

Po stanovení diagnózy skoliózy určitě není třeba klesat na mysli. Rozhodně to neznamená, že dotyčný nemůže provozovat žádnou fyzickou aktivitu. Naopak je cvičení velmi důležité, protože skoliózy potřebují aktivovat správné svalové řetězce, aby došlo k napřímení páteře a její optimální stabilizaci. Pak je mnohem menší riziko, že bude dále docházet k prohlubování patologického zakřivení. U lehkých forem většinou nebývají žádná sportovní omezení, u závažnějších je třeba se vyvarovat velkému zatížení páteře, proto se cvičí pouze s vahou vlastního těla.