Každý jsme originál. Přesto je lidi možné kategorizovat na základě určitých podobností. Možná znáte různé druhy typologie osobnosti – termíny jako sangvinik, cholerik či flegmatik používá psychologie běžně. Nebo dělení na introverty a extroverty, optimisty a pesimisty. Ájurvéda vyjadřuje naši přirozenost termínem prakrtí neboli konstituční typ. Prakrtí je určitý typ mentálního a fyzického nastavení, který je společný vymezené skupině lidí. Individuální nastavení určuje naše sklony, tedy to, co nám bude či nebude dělat dobře, k čemu budeme přirozeně tíhnout a od čeho se budeme odvracet.


Co nám bylo dáno do vínku

Prakrtí zahrnuje veškeré naše fyzické znaky, mentální rysy a emocionální sklony. Je v souladu s tím, jaký je náš záměr v tomto životě. Naše vlastní prakrtí se nám často nezdá, a tak s ní bojujeme. Nepřijímáme, že každá žena nemůže být baletka nebo modelka a z každého kluka zase nemůže vyrůst šlachovitý fotbalista nebo svalnatý Rambo. A tak se trápíme tím, že jsme takoví, jací jsme. Trýzníme se nesmyslnými dietami, v posilovně na pásu, navštěvujeme plastického chirurga...

Ájurvéda nám otevírá cestu, po níž se můžeme vrátit tam, kam patříme – ke svojí přirozenosti. Učí nás žít v souladu s ní, oceňovat požehnání, které nám naše konstituce přináší, nikoli proti ní bojovat. K tomu potřebujeme pochopit neviditelné síly, které tvoří naše tělo i celý vesmír.

Pět elementů

Hmotný vesmír je tvořen takzvanou velkou pěticí základních prvků, které si můžete představit jako jednotlivá skupenství hmoty: prostor, vzduch, oheň, voda a země. Těchto pět elementů se v těle projevuje jako tři elementární biofyzikální energie, jimž ájurvéda říká dóši. Protože jsou tři, říká se jim v sánskrtu tridóša.

Z prostoru a vzduchu vzniká první z nich – váta, jež řídí veškerý pohyb a oběh v těle. Oheň a voda spolu vytvářejí druhý princip – pitta, jenž ovládá metabolismus, veškerou přeměnu energií a tělesné teplo. Z vody a země povstává třetí princip – kapha, jenž má na starosti tělesnou stavbu a udržuje v těle vodu, hmotný princip, který dává stabilitu a drží věci pohromadě.

Bez těchto tří forem energie – pohybu, transformace a stability – by byl život nemyslitelný. Všechny jsou pro nás stejně hodnotné a nezbytné. Žádná dóša sama o sobě není schopná zplodit a udržet život – všechny tři působí společně.

V lidském těle tyto neviditelné síly vytvářejí konstituci neboli psychofyzický typ. Jedinečný klíč k pochopení nemoci a nemocného. Vzájemná souhra dóš nám umožňuje si udržet zdraví nebo naopak přináší nemoc. Při harmonické komunikaci se tělesné prvky navzájem posilují, zatímco její narušení způsobuje v těle chaos. Přítomnost dóš v organismu pozorujeme pouze tehdy, když se některá z nich vychýlí z rovnováhy a v těle je jí přebytek nebo naopak nedostatek. Důsledkem je oslabení tělesné vitality a imunity a postupem času vznik nemoci.


Co narušuje rovnováhu dóš?

Znečištění vzduchu, elektromagnetický smog, stres, vedlejší účinky chemických léků, pesticidy, chemikálie a průmyslově upravené potraviny, neharmonické uspořádání prostoru a mezilidských vztahů... Svět, v němž žijeme, je plný vlivů, které nás vychylují z rovnováhy a narušují vyváženost dóš.

V důsledku toho může být dóša zvýšená nebo oslabená. Většina lidí zejména v takzvaném civilizovaném světě má zvýšené dóši proto, že jsme zvyklí přijímat více věcí, než jsme schopni strávit. Jedná se o jídlo, smyslové vjemy, informace, zážitky, ale i požitky. Souhrnně řečeno jsme to, co jíme, jak myslíme a jednáme. Vše proto začíná zažíváním. Uzdravit ho je prvním krokem k znovuzískání ztracené rovnováhy.


Tři formy energie

Nejen na naše telo, ale i na život je možné nahlížet jako na kombinaci těchto tří principů: pohybu, a tudíž komunikace (váta), látkové přeměny, tedy transformace (pitta), a koheze neboli soudržnosti (kapha). Jejich spolupůsobení je nutné k jakékoli lidské činnosti. A také zodpovídá za optimální trávení.


Zjistěte, kdo jste

Jedna dóša může dominovat, ve stejném zastoupení mohou být i dvě, výjimečně všechny tři. Nejčastěji jsme kombinací dvou z nich a třetí je zanedbatelná. Dominantní dóša souvisí s typem naší postavy, temperamentem i zdravotními potížemi, ke kterým máme sklony. Nejsnazším způsobem, jak zjistit, která dóša u vás převažuje, je obrátit se na ájurvédského lékaře či terapeuta. Ten s vámi nejdříve krátce probere vaši současnou situaci a zdravotní stav, pak vezme do ruky vaše zápěstí a zaměří se na tep. „Používám diagnostický systém sedmi jemných vrstev pulzu, měřím první, třetí a sedmou vrstvu,“ popisuje ájurvédská terapeutka Tereza Lindauerová ze studia Zdraví v harmonii.

První vrstva pulzu pomáhá určit aktuální stav, říká se jí vikrtí, třetí ukazuje subdóši, podle kterých se odvozují konkrétní nemoci a indispozice. Ze sedmé vrstvy se odborník dozví, jaký byl stav dóš v okamžiku vašeho narození. Ten se oznacuje slovem prakrtí a vychází se z něj při určování stravy a životního stylu. K doplnění diagnostiky se terapeut dívá na nehty a na jazyk. „Ten je jako mapa, vidím na něm orgány, třeba střeva. Hutný povlak znamená, že jsou v trávicím traktu toxiny a je potřeba tělo vyčistit,“ říká Tereza Lindauerová.