Tráví ženy dostatek času mezi ženami? Dříve se například dělaly některé domácí práce společně, dnes se potkáváme spíš pro obveselení, za nějakým konkrétním účelem, je to tak dobře nastavené?

Myslím, že ne. Je to samozřejmě velmi individuální, každá žena má jinou potřebu být se ženami a také záleží, jak už nyní ve skutečnosti žije, jak to v současné době cítí, atd. Sama jsem dlouhou dobu pracovala mezi muži a nevnímala jsem, že by mi společnost žen chyběla. I když dobré kamarádky jsem tenkrát měla, jenom jsem si to tak neuvědomovala. Až časem mi postupně začal význam sesterství docházet a uvědomila jsem si, jak nedocenitelné je. Věřím, že být ve společnosti podobně naladěných žen je pro ženy velmi přínosné. Moci se na nějakou ženu opravdu spolehnout, že se za nás postaví a bude nám držet bezpečný prostor, je krásný pocit.

Co si představit pod pojmem ženské kruhy? Zní to spirituálně, co když já duchovně zaměřená nejsem?

Ženský kruh je bezpečný prostor pro ženy, kde mohou být slyšeny a mohou například sdílet zkušenosti na určité předem dané téma nebo se něco o tomto tématu dozvědět, inspirovat se, uvědomit si něco o sobě. Je to prostor, kde se ženy vzájemně podporují. Každá máme nějaké svoje strachy, slabá místa a přes podporu žen na kruzích si je můžeme postupně dosycovat.

Pravé společenství žen nás může naplňovat sebeuvědoměním, radostí, důvěrou v sebe sama. Velmi záleží na tématu, na struktuře kruhu, co průvodkyně chce kruhem docílit, jaký stanoví záměr kruhu.

Čistě ženské kolektivy v práci nebývají příliš oblíbené - nemůže se zvrtnout i ženský kruh?

To je častá obava, protože máme někdy špatné zkušenosti právě s ženskými kolektivy v práci, jak říkáte. Ženský kruh je ale úplně jiný, je to akce, která má svoje pravidla, a proto by se nikdy neměl zvrtnout do podoby nějakého ženského kolektivu v práci, který může být nevraživý. V žádném případě nedochází k nějakému pomlouvání, hádání, intrikám. Kruh je vždy zaměřen na to, aby naopak každá ze žen, která o to bude mít zájem, mohla v bezpečném prostoru sdílet, inspirovat se, uvědomit si pro sebe cenné věci. Naopak umožňuje ženám rozkvést a cítit sounáležitost. Buduje se tam sesterství, o kterém se v poslední době už hodně mluví. Což je schopnost nejen slovně ženu podpořit, ale právě držet jí bezpečný prostor, stát při ní i v těžké chvíli. Jde o to si uvědomit, že sílu nezískáme tím, že někomu podřežeme větev, ale tím, že druhou ženu podpoříme v tom, aby sama našla odvahu na to, co potřebuje.

V mém okolí nic takového není, můžu takový kruh založit i já?

Určitě můžete. Není na to třeba žádná speciální certifikace. Jenom je třeba vědět, jak takový kruh funguje, jaká má pravidla, jak udržet opravdu bezpečný prostor pro ostatní ženy, jak se zachovat v některých náročnějších situacích. Takže určitě doporučuji si o tom buď něco nastudovat nebo nějaké kruhy nejdřív navštívit a nasát atmosféru a vypozorovat, jak kruhy probíhají a jak je vést. Vždy je vhodné mít nějaký záměr pro kruh a s ním i název kruhu a tento záměr držet po dobu kruhu, spolu s bezpečným prostorem a uvolněnou atmosférou. Aby skutečně váš ženský kruh bylo místo, na které se budou ženy rády vracet a budou odtamtud odcházet spokojené.

Zdroj:

  • autorský rozhovor časopisu Kondice
  • petra-vesela.cz