Mnoho lidí si myslí, že když se spálí od slunce, je to stejné, jako když se spálí o něco horkého. Ve skutečnosti to ale není teplo slunečních paprsků, které nám spálí pokožku. Je to totiž světlo.

Zdroj: Youtube


Na videu je zřetelně vidět, jak vypadá tvář řidiče kamionu, který za volantem pravidelně sedal 28 let. Levá strana jeho obličeje byla denně vystavena slunci, pravá strana byla víceméně ve stínu. A právě levá strana obličeje vypadá minimálně o deset let starší.

Opalovat se, nebo ne?

Jedním z důvodů, proč se lidé vystavují slunci, je hromadění vitaminu D. Narozdíl od jiných vitaminů se vitamin D vyrábí fotosyntézou na kůži pomocí slunečního záření. Vitamin D je důležitý pro fungování metabolického systému a zajišťuje rovnováhu vápníku v těle. Bohužel má ale sluneční záření více negativ, než pozitiv.

Další důvod, proč se většina lidí vystavuje slunci, je samozřejmě opálení. Musíme vás ale zklamat. Žádné zdravé opálení totiž neexistuje. Zajímavé je, že sluneční záření jako takové, kůži neobarvuje. Opálení je obrannou reakcí našeho těla, proti působení ultrafialového záření. Pokud tedy sluneční paprsky zasáhnou pokožku, začne se v těle tvořit více melaninu. To je tmavý pigment, který UV záření dokáže pohlcovat. Čím déle se ovšem slunci vystavujeme, tím se produkce melaninu snižuje, a to může v našem těle i naší pokožce napáchat velkou neplechu.

UVA a UVB

Sluneční světlo je složeno z různých typů záření, včetně viditelného světla, infračerveného záření (teplo) a ultrafialového (UV) záření. Když mluvíme o spálení od slunce, hovoříme o poškození způsobeném UV zářením.

UV záření je neviditelné pro lidské oko a je rozděleno na tři typy: UVA, UVB a UVC. UVC záření je nejnebezpečnější, ale naštěstí ho ozonová vrstva z velké části blokuje. UVB záření je méně intenzivní, ale může způsobit spálení kůže a přispívá k vývoji rakoviny kůže. UVA záření proniká hluboko do kůže a je hlavní příčinou předčasného stárnutí a vrásek.

Riziko záření

Když se vystavíme slunci bez ochrany, UV záření může silně poškodit DNA v našich kožních buňkách, což vede k tvorbě škodlivých molekul zvaných volné radikály. Tyto volné radikály mohou poškodit kolagen a elastin, dva klíčové proteiny, které udržují naši pokožku pružnou a hladkou. Výsledkem je spálení od slunce, které se projevuje jako zarudnutí, otok a bolest. Dalším stádiem je pak otok, puchýře a loupání pokožky - to už by pro vás mělo být velice alarmující. Opakované spálení od slunce a dlouhodobá expozice UV záření totiž mohou zvýšit riziko vzniku rakoviny kůže, včetně nebezpečného melanomu.

SPF - co to je a proč ho používat

SPF znamená Sun Protection Factor. Číslo na opalovacích krémech ve zkratce udává, jak moc krém chrání před slunečním zářením. Číslo SPF ukazuje, kolikrát déle může člověk zůstat na slunci bez spálení, než kdyby nebyl chráněn. Například, pokud byste se normálně spálili po 10 minutách, SPF 30 by vám teoreticky mělo poskytnout 300 minut ochrany.

Při výběru SPF je důležité vzít v úvahu několik faktorů. Vyšší SPF poskytuje lepší ochranu, ale žádný krém na opalování neblokuje 100% UV záření. SPF 30 blokuje asi 97% UVB záření, zatímco SPF 50 blokuje asi 98%. Je také důležité si uvědomit, že SPF neudává ochranu před UVA zářením. Pro kompletní ochranu hledejte produkty, které jsou označeny jako "širokospektrální" nebo "UVA/UVB", což znamená, že chrání před oběma typy záření.

Jak se chránit před sluncem?


Ačkoli slunce nám pomáhá produkovat vitamin D a zlepšuje naši náladu, je důležité si uvědomit, že příliš mnoho slunečního záření může být škodlivé. Proto je důležité se chránit a být opatrný při vystavování se slunci.

Používejte krém na opalování s dostatečným SPF, noste ochranné oblečení a omezte čas strávený na slunci během nejintenzivnějších hodin dne - tedy kolem poledne. A pamatujte, že i když je obloha zatažená, UV záření stále proniká skrz mraky, takže ochrana je důležitá i v těchto dnech.

Slunce může být naším přítelem i nepřítelem. Klíčem je najít správnou rovnováhu mezi využitím jeho výhod a minimalizací rizik. I když nám sluníčko pomáhá produkovat vitamin D a zlepšuje naši náladu, je důležité si uvědomit, že příliš mnoho slunečního záření může být škodlivé, až devastující.

Zdroje: