Vše, na co myslíme a děje se okolo nás, je spouštěčem chemických procesů, které působí na každou buňku našeho těla. Tělo je továrna, která produkuje energii, která nás pohání či zastavuje. Když máme energie dostatek, chceme něco dělat, být užiteční, prospěšní, pomáhat a radit, až tím můžeme být otravní. Máme-li energie málo, můžeme být zastaveni nemocí, abychom si odpočinuli, jíž voláme o potřebnou pomoc, což nám může do určité míry vyhovovat, ale můžeme otravovat druhé.

Je-li mysl v souladu s tělem, jsme si vědomi, co nám dělá dobře, co kdy potřebujeme a jak tělo reaguje na probíhající dění. Když se máme rádi a vážíme si sami sebe, respektujeme své potřeby a snažíme se o zdravý prostor, abychom si vytvořili vhodné podmínky pro zdraví. Máme-li čisté nádí (energetické) kanály, jsme vedeni srdcem a sušumnou, která vede páteří, jsme spojeni se zemí i nebem. Důvěřujeme-li napojení, víme, že naše kroky jsou správné, i když nemusí být bezchybné a už se neptáme, co chceme od života, ale víme, co chce Vesmír od nás.

Naše myšlenky jsou v neustálém pochodu a dávají vše do chodu, který se projevuje vnějším – viditelným či vnitřním - neviditelným bojem; útěkem, když utíkáme pozorností od toho, co bychom měli řešit; anebo přijetím a klidem, že vše, co se děje, zvládneme. Spouštěčem myšlenek jsou pocity a emoce, proto čím více nahromaděných pocitů a nezpracovaných emocí máme, tím více myšlenek generujeme. Nedaří-li se nám mysl zastavit, potřebujeme se vypovídat, abychom vypustili myšlenkový přetlak a ulevilo se nám. Když povídáme o tom, co prožíváme a co nás tíží, myšlenky si třídíme, vyjasňujeme si svůj postoj a hledáme správné řešení.

Od novoluní v Panně 27. 8. 2022 je Mars v Blížencích stále v neharmonickém aspektu se Sluncem v Panně a navíc vstupuje do neharmonického aspektu s Venuší v Panně (přesně 16. 9. 2022). Projevuje se naše nespokojnost, jsme alergičtí na lži a pokrytectví, hledáme a analyzujeme, abychom našli správné názory, průkazné důkazy a správná řešení. Také ve vztazích, kde budeme hledat příčinu naší nerovnováhy, se projeví nahromaděná frustrace. Nejsme-li spokojeni s tím, kde se nacházíme, co prožíváme, co se kolem nás děje, budeme kritizovat, obviňovat a hledat viníky, kteří jsou příčinou našich neúspěchů a nenaplněných očekávání. To může být důvodem rozhodnutí, které uvede záležitosti do pohybu.

Slunce s Lunou budou v harmonickém aspektu se Severním Lunárním uzlem a Uranem v Býku a Černou Lunou v Raku. Život je neustálá změna, přičemž se vše cyklicky opakuje. Nejsme-li smíření s minulostí a neodpustili jsme sobě, svým předkům a těm, kterým bychom měli odpustit, traumata jako časovaná bomba ožívají a ovlivňují naši budoucnost. Pokud jsme my anebo naši předci chybovali, zkusme to napravit, abychom nevršili chyby, ale napravili, co se dá. Teď a tady zhodnocujeme minulost a tvoříme budoucnost. Změňme to, co můžeme. Teď je ten správný čas.

Odpouštějme, čistěme a dávejme do pořádku, co zvládneme. Co napravit nemůžeme, to s láskou přijměme. Láska je nejmocnější síla, která uzdravuje. Čistá láska si neklade podmínky, ale nemá nic společného se sebeobětováním. Mějme přijetí a dostatek pochopení pro sebe a bezpodmínečnou láskou uzdravujme své bolesti a traumata. Dokud sami sebe nepochopíme a nepřijmeme, nečekejme, že to dostaneme od druhých.

Jezme zdravě, pijme čistou vodou, dělejme si slané koupele anebo sprchováním nechme odplavit vše, co nás tíží. Rozpohybujeme tělo na čistém vzduchu, zklidňujme mysl hlubokými nádechy a výdechy a odpočívejme. Pocit radosti je měřítkem našeho správného konání.

Zdroj:
https://www.facebook.com/AstroHannaLapachoCZ