Nebojujeme, ale používejme svoji sílu na hledání míru uvnitř sebe. Přestaňme soudit druhé a zaměřme se na své potřeby a své pocity, abychom vyvážili vztah uvnitř sebe. Važme si toho, co každý z nás pociťuje a pokud se naše pocity doplňují, společně se radujme, jestliže si odporují, je potřeba si o tom promluvit.

To, co nám brání prožívat lásku, je strach, který uzavírá naše srdce. Když se bojíme, že dáme víc, než dostaneme, bojíme se dávat lásku otevřeným srdcem. Když se zamilujeme, srdce se otevře a na druhém spatřujeme všechny své přednosti a ještě to krásné, co je v nás skryto, proto je zamilování krásné. Po určitém čase se začne projevovat strach, jak dlouho nám to vydrží, zda mě miluje apod., který srdce uzavírá, a začínáme si klást podmínky, kterými rozehráváme hru, jíž druhého zkoušíme. Když se bojíme, abychom nedali víc, než dostaneme, začínáme posuzovat, co dostáváme a co nám druhý přináší a najednou vidíme nedostatky, které jsme před tím neviděli.

Když milujme s nedůvěrou, chceme druhého ovládat a klademe si podmínky, za jakých budeme milovat, co musí dělat, nedělat, říkat a jak se má celkově chovat. Chceme-li druhého vychovávat, „domestikovat“ ho a změnit jej k obrazu svému, uplatňujeme svoji moc a manipulujeme, druhého omezujeme, drezurujeme až terorizujeme, z čehož vzniká problém ve vztahu.

O lásku nemusíme žebrat, protože láska je neomezená. Můžeme milovat, i když vedle nás nikdo není, protože cítit lásku a být šťastný, nevychází od druhého, ale od nás samotných. Otevírejme srdce a radujme se, ať láska vstoupí do našeho života. Pokud se neradujeme a o lásku bojujeme, snažíme ji získat, „vymáčknout“ z druhých všemi možnými prostředky, ale nekalé prostředky nám přinesou jen chvilkové potěšení a radost.

Využijme během úplňku léčivé spojení Luny s Chironem v Beranu. Přijměme se s láskou, takoví jací jsme a poléčme a uzdravme se, abychom se nebáli být sami sebou. Harmonický aspekt Slunce se Saturnem ve Vodnáři nás vede k tomu, abychom byli zodpovědní ke svému životu, postavili se sami za sebe a z lásky k sobě si vytyčili svoje hranice, protože pravá láska nemá nic společného se sebeobětováním. Dělejme to, co nás dělá šťastnými, a podnikněme takové kroky, které nás povedou ke spokojenosti.

Neharmonické spojení Slunce s Černou Lunou nám ukazuje, že i naše temné stánky touží po přijetí. Neodmítejme to, co se nám nelíbí. Život poznáváme v dualitě, a pokud přehlížíme jednu stranu, nedokážeme ocenit druhou a to, co vytěsňujeme, se někde projeví. Zvědomme si své pudy a čeho všeho jsme ze strachu schopni, cítíme-li se v nebezpečí a také na co jsme zapomněli, neseme si z minulých životů a vytlačili jsme do nevědomí, ale rodinnou karmou a posvátnou krví, jsme spojeni. Uvědomme si, co jsme jako děti rádi dělali a co nás naplňovalo radostí, ale i to, co nás rozčilovalo, ubližovalo nám a museli jsme v sobě zkrotit anebo v nás bylo zkroceno a neseme si to jako nezpracované trauma.

Přijetí všech aspektů našeho života vede k celistvosti a uzdravení. Jde tu o nás a nikdo jiný nemá moc udělat nás šťastnými. Spíše nás udělá nešťastnými, pokud se necháme a nepostavíme se za sebe. Nenechme se vyvést z rovnováhy a pracujme na sobě, abychom sami byli v harmonii.

Zdroj:

https://www.facebook.com/AstroHannaLapachoCZ