Slunce s Lunou budou v neharmonickém aspektu na Marse v Blížencích. Mars v Blížencích je nerozhodný, protiřečí si, hned je tady, hned tam a neví, na kterou stranu barikády se má přidat, za jakou myšlenku má bojovat. Buďme neutrální, vše má svá pozitiva i negativa a soudy, při kterých hodnotíme, dáváme něčemu důležitost, něco zveličujeme, přeceňujeme a podceňujeme, rozehráváme životní dramata. Zastavme se a dopřejme si klid, ticho a samotu, tři medicíny, které léčí, při kterých jdeme do svého středu, k sobě domů a třídíme a srovnáváme si své myšlenky. Netlačme na konání a výkon, ale dopřejme si nečinnost, která je důležitá pro uvolnění.

Jsme-li uvolnění, energie volně proudí a naše tělo se regeneruje. Když jsme stažení a zatuhlí, energie stagnuje. Stagnuje-li tělo, stagnuje mysl, nechceme dělat změny a měnit svá přesvědčení. Každá transformace je spojená s pohybem procházejícím přes tělo. Když nás něco bolí, svým projevem nás upozorňuje, abychom si všimli, čemu se máme věnovat a co je pro nás důležité. Proto každá nemoc je očistou. Zastavuje nás, abychom si o samotě dopřáli klid a ticho, uvolnili se a propustili vše nezdravé, co jsme na sebe nabalili.

Dělejme vědomé očisty, při kterých se zbavujeme nánosů prachu, pod kterými jsme ztraceni. Čistěme tělo a mysl vědomým dýcháním, pohybem, procházkami v přírodě, zdravou stravou, abychom se cítili dobře, rozpomenuli se, kdo jsme, a navázali spojení se svým pravým já. Jsme-li spojení se sebou, máme jasno v tom, co je pro nás důležité.

Nechtějme být užiteční pro druhé, ale mějme odvahu jít za tím, co je nám jasné, že nám prospěje a přinese užitek. Hledejme možnosti, jak svůj život upgradovat, jak jej ozdravit, abychom žili v souladu se sebou a naše tělo bylo zdravé. Vnesme do svého života nové plodné myšlenky, jejichž výsledkem bude zdravý plodný život. Nové myšlenky mají tu moc nás posunout jinam. Nečekejme, že se něco změní, pokud stále dokola opakujeme stejný program.

To, pro co se v období pilné a pracovité Panny rozhodneme a bude začleněno do každodenního života, má šanci přežít a přinést plody. Když se každý den alespoň chvíli věnujeme tomu, co je pro nás užitečné, co potřebujeme, dělá nám radost a slouží nám, děláme svůj život čistším, projasňujeme jej a den ode dne se stáváme zdravějšími. To je užitečná práce, která stojí za to.

Zdroj:
https://www.facebook.com/AstroHannaLapachoCZ