Vnější svět nás odvádí od nás samotných. Máme rozpor mezí tím, co vidíme a co cítíme, nevíme, co je správně, čeho se máme držet a jak se v tom všem orientovat. Zpracováváme tolik informací, pocitů a vjemů, které vše komplikují. Hádáme se sami se sebou, zda chceme to, co chceme, komu a čemu máme dát přednost a koho máme poslechnout. Kdo naslouchá druhým, často se přizpůsobuje a dělá kompromisy, jež ve výsledku nevedou k jeho spokojenosti. Kdo neumí druhým naslouchat, prosazuje jen své zájmy, chová se sobecky a bezohledně. Když nasloucháme svému srdci, jdeme zlatou střední cestou. Jsme-li ve svém středu, jasné srdce vnáší světlo do temnoty nevědomí, vše se vyjasňuje, je jednoduché a jasné. Komunikujeme-li srdcem, slova nejsou potřeba.

Vypouštíme-li otravný plyn či pliveme jed, válka nikdy neskončí

Potřebujeme-li mít pravdu za každou cenu, naše ego bojuje o pozornost a důležitost. Když vedeme informační válku, některé informace záměrně vyzdvihujeme, např. jaký jsem chudák anebo jak je vše úžasné, a jiné zatajujeme, např. že zas takový chudák nejsem a vše tak úplně úžasné není, a čekáme, jak se druhý chytí, zda jsme zasáhli emoce, které generují myšlenky, čímž vytváříme diskusní a někdy přímo bitevní pole. Chceme-li mít rozumově „navrch“, vždy něco „chytrého“ vymyslíme, abychom se dotkli emocí a zaujali. Máme-li potřebu druhého trumfovat, abychom si potvrdili svoji důležitost, anebo ho trestat, protože se cítíme slabí a máme pocit, že nás život trestá, a oplácíme stejnou mincí, snažíme se zasáhnout citlivé místo, druhého ponížit a zvýšit si tak své ego. Vypouštíme-li otravný plyn či pliveme jed, válka nikdy neskončí.

Cukr nebo bič?

Oba naši učitelé vytvoří při úplňku aspekty na světla – Slunce s Lunou. Rozvíjející učitel Jupiter se s nimi spojí neharmonicky a omezující Saturn se propojí harmonicky. Vše má své meze a slušnost se vyplácí. Dejme si pozor na to, co říkáme a jak to říkáme, a to, co říkají druzí, si neberme osobně. Kdo má potřebu bičovat slovy, má zraněné srdce, proto používá „bič“, ale i přemíra „cukru“ je nebezpečná. Máme-li velkou potřebu sladké chvály, znamená to, že si nedůvěřujeme a můžeme být „bonbónky“ svedeni na scestí.

Obraťte pozornost k sobě

Zastavme se a obraťme svoji pozornost dovnitř. Naslouchejme svému srdci, které vysílá jasné signály: „Měj se rád/ráda“ a svým světlem projasňuje mysl. Otevírejme srdce jógovými pozicemi a naučme se důvěřovat sobě, svým pocitům, projevům těla a svému srdci, které nám vždy cestu ukáže a přitáhne to, co k nám patří. Využijme Jupiter, který do 20. 12. ukončuje svoji pouť v posledním znamení Ryb, a zaměřujme svoji pozornost na to, co nám dělá dobře, pouštějme bolestnou minulost a odpouštějme. Odpuštění je úleva a osvobození.

Zdroj:

https://www.facebook.com/AstroHannaLapachoCZ/