Tělo je úžasná továrna, která spotřebovává to, co přijme, a vylučuje to, co nepotřebuje. Řízení této továrny zajišťuje mozek prostřednictvím impulzů, nervových přenašečů a hormonů, které jsou chemickými koordinátory a spouští reakce. Když tělo a mysl spolupracují, v systému vládne harmonie.

V pátek 27. srpna Slunce vytváří neharmonický aspekt s Černou Lunou, kdy se mohou objevit informace a skutečnosti, o kterých jsme neměli ani tušení nebo které nám byly záměrně tajeny, zveličeny či jinak zkresleny. Můžete to být pro nás bolestivé, když zjistíme nová fakta, a že to, čemu jsme věřili, je úplně jinak. Můžeme se dostat do pocitu zmaru a nesmyslnosti, připadat si podvedení a hloupí, že jsme naletěli a nechali se napálit. I když to pro nás může být frustrující, pro budoucnost je to obohacující, protože nové poznání nás osvobozuje. Dostáváme svobodu se rozhodnout jinak a změnit tak svůj směr, pokud to přijmeme a zpracujeme. Přijetí, kdy se musíme vzchopit z otřesu a zvyknout si na nové skutečnosti a udělat změny ve svém životě, může být náročnější než popření. Pokud nejsme ochotní řešit nové skutečnosti, podívat se na záležitosti jinak a bráníme se změně, informace popíráme.

K tomuto aspektu se přidá Severní Lunární uzel, který se přesně 7. září spojí s Černou Lunou v Blížencích, a při novoluní v Panně dojde ke spojení karmických prvků. Jestliže si raději něco nalháváme, protože se bojíme podívat pravdě do očí, setkat se se svými strachy a převzít zodpovědnost za své „hříchy minulosti“, pak nemůžeme vystoupit z karmického kola. Karmu si vytváříme svým konáním a často se točíme jako v začarovaném kruhu, pokud děláme dokola stejné věci. To, co nechápeme, musíme v realitě prožít, abychom vyrovnali účty tam, kde je máme otevřené. Jak se říká, sytý hladovému nevěří, ale kdo dokáže pochopit obě strany a vnímá, že mezi „má dáti a dal“ musí být rovnítko, pak nahlíží na záležitosti z opačných pólů, chápe obě strany, nesoudí a může dojít k obratu a vystoupení z karmických zátěží.

Severní Lunární uzel v Blížencích, který vytvoří neharmonický aspekt se Sluncem v Panně přesně 29. srpna, ukazuje, že moudrost, kterou jsme nabyli his-stori(y)-ckými zkušenostmi, jak šly děj-iny, máme vnést do obyčejného života. Co ještě potřebujeme prožít, jaké utrpení si vzájemně způsobovat, abychom pochopili, kudy cesta nevede? Starověké civilizace věděly to, co se nám dnes pomocí vědy potvrzuje. Zatímco tehdejší lidé věřili v existenci něčeho vyššího, nehmotného, neviditelného, duchovního a v souladu s touto energií žili a ctili ji, my věříme v to, co vidíme, co je hmotné. Máme pocit, že o vše musíme bojovat, vše si zasloužit, a k tomu, oč usilujeme, používáme různé lsti a pasti. Pokud nám lest vyjde, podaří se nám někoho podvést, máme pocit vítězství, ale pokud získáme něco, co nám nepatří, budeme to muset nějakým způsobem odvést. Buďme moudří ve své mysli, která plodí myšlenky, a myšlenka je ta, která tvoří. Zamysleme se nad tím, jak spolu souvisí myšlenky, slova a činy.

V době novoluní v Panně 7. září Slunce vytvoří harmonický aspekt s Uranem, který je od 20. srpna retrográdní. Tehdy si můžeme uvědomit, jak si tvoříme realitu. Když něco chceme, soustředíme se na to, pracujeme na tom, abychom to měli, a ono se to děje. Nejsme-li si jistí, že to chceme, chybí nám sebejistota, pochybujeme o svém záměru a svými kritickými myšlenkami se podkopáváme, přesouváme pozornost jinam, ztrácíme koncentraci a tím i svůj záměr. Sebejistota musí vycházet z důvěry v sebe, v přijetí své přirozenosti a přirozeného tvoření, z důvěry ve své konání, kdy se nenecháme svázat představami a hodnocením druhých. Pokud jsou naše úmysly a záměry čistě ze srdce, cesta se vždycky ukáže.

V úterý 14. září Slunce vytvoří opozici s Neptunem v Rybách, kdy můžeme vystřízlivět z klamu a iluze, pokud se nenecháme ukolébat a budeme věnovat pozornost detailům. Detail, který nesedí, je klíčem k odkrytí nesrovnalostí. Jsme-li naopak ponořeni do detailů, zamotáváme se a ztrácíme. Pak je potřeba „rozostřit vidění“ a podívat se na vše jako na jeden celek, kdy z celého obrazu vystoupí to důležité.

V pátek 17. září vytvoří Slunce harmonický aspekt s Plutem v Kozorohu. Uvnitř nás je síla, kterou dokážeme štěpit atomy. Touto silou se umíme léčit –stejně jako ničit. Pokud se na tento vnitřní zdroj napojíme, dokážeme uzdravit každou buňku našeho těla, jež je součástí celku, orgánu a organismu. Buňky v těle odumírají a opět se obnovují, čímž se naše tělo přeměňuje a regeneruje. Kožní buňky se obnoví za 7 dní, sliznice střev za 3 dny a kosti za 5 až 6 let. Pokud buňky dostávají potřebnou energii, jsou zásobovány a vyživovány, jsou zdravé a s nimi celý organismus. Na zdraví každé buňky, i když je jedna z mnoha, záleží, protože je součástí celku. Stejně tak záleží na každém člověku. Uvědomujme si tuto sílu v nás a uzdravme své buňky a celý systém.

Merkur v pondělí 30. srpna ukončuje svoji pouť v Panně. Do té doby můžeme pročisťovat svoji mysl, analyzovat přesvědčení, která nám neprospívají, a zbavovat se představ, přesvědčení a odsudků, které nám neslouží. Zbavíme-li se toxických myšlenkových pochodů, uzdravíme mysl a s ní i tělo. Až Merkur vejde do Vah, naše mysl bude váhavá, bude hledat, jak své myšlenky podat druhým a spojit opačné polarity. V pátek 3. září vytvoří Merkur harmonický aspekt s Černou Lunou a se Severním Lunárním uzlem. Pokud zdravě přemýšlíme, pak dokážeme jasně vysvětlit a obhájit svůj názor, nenecháme se zastrašit, nepodlehneme pomluvám, intrikám a lžím, protože víme, že víme.

V neděli 5. září vytvoří Merkur harmonický aspekt se Saturnem, kdy dokážeme pochopit starostlivé řeči rodičů a autorit (a případně se od nich oddělit), které projevují svůj strach a zastrašováním nás vedou k poslušnosti. Například věty typu: „Nechoď tam, spadneš!“ anebo „Nedělej to, ublížíš si!“ vedou dítě k tomu, že přestává dělat to, co chce, a dělá to, co chce okolí. Čím delší dobu je dítě pod tlakem anebo čím větší tlak je na něho vynaložen, tím delší dobu hledá v dospělosti cestu k sobě a přepisuje negativní, omezující, zastrašující a kritické zápisy ve své mysli. A tak se ukáže, kdo myslí samostatně, dospěle a zodpovědně.

Mars se do 15. září nachází ve znamení Panny, kdy můžeme pilovat to, na čem zrovna pracujeme, zdokonalovat se v záležitostech, které nám prospívají a dělají dobře. Pokud se některé činnosti pravidelně věnujeme, toto dělá-ní nás vz-dělá-vá, zdokonalujeme se v detailech, rosteme v jeho umu a stáváme se odborníky. Dělání spojené s pohybem myšlenkovým anebo fyzickým, nejlépe když jsou v rovnováze, tříbí naše smysly, ovlivňuje naši mysl a má vliv na naše zdraví.

Ve čtvrtek 2. září vytvoří Mars opozici s Neptunem v Rybách, kdy si můžeme uvědomit, že pohyb je pro tělo důležitý, ale nadbytek nás vyčerpává, proto bychom měli udržovat rovnováhu mezi činností a nečinností. Tehdy máme čas se zklidnit, tělo se odpočinkem zregeneruje a může přijít inspirace z vyšších dimenzí.

V pondělí 6. září vytvoří Mars harmonický aspekt s Plutem, kdy si můžeme uvědomit, jaká moc nás vede k tomu, abychom pracovali. Pokud pracujeme proto, abychom zaměstnali mysl, jsme odváděni od procesů, které se dějí uvnitř nás, a necítíme své tělo. Jsou-li touto mocí peníze, honíme se za nimi, vyčerpáváme se a obětujeme své zdraví, abychom je následně investovali do léčení. Dokážeme-li s tímto hnacím motorem správně zacházet, máme moc ve svých rukou. Když tělu poskytneme prostor a čas k regeneraci, sami se dokážeme léčit.

Na závěr si můžeme zazpívat s Mirem Žbirkou a Ráchel Skleničkovou písničku o panenském světě, který čistou láskou léčí a uzdravuje: „Ten, kdo má svůj čistý svět, nemusí se bát lživých slov a podlých vět, nečeká ho pád. Ten, kdo v lásku uvěřil, jiným neškodí, neudělá s ďáblem deal, nemá důvody. Máš v srdci led, měj lidi rád, tak začni hned, než přijde zkrat.“