Máme-li odvahu pustit se a jít do změny, která je rizikem a na určitou dobu může přinést nepohodlí, rozhodnutím vysíláme energie a vytváříme pole, které přitahuje situace a události. Některé kontakty se odpojují a jiné připojují a změna se děje. Když to nevzdáme, přepojíme se do nového obvodu, na který jsme energeticky vyladěni. Zapojením do správného obvodu se naše světlo rozsvítí.

Jakmile Slunce vstoupí do znamení Vodnáře, přidá se k němu 21. 1. Luna a ve 21:53 nastane novoluní ve Vodnáři, které je okamžikem probuzení, svobodného myšlení a uvědomění si své jedinečnosti. To posílí Uran v Býku, jež se 22. 1. 2023 otočí do přímého směru. Ten byl od 24. 8. 2022 retrográdní, abychom mohli zpracovat a zažít rozjeté změny, které nás lekají. S každou změnou přichází strach z nejistoty, ale retrográdní Uran nám dal čas na rozmyšlenou, abychom si uvědomili, zda chceme zůstat v nevyhovujícím a držet se domnělých jistot anebo nastoupit cestu změny a vpustit do svého života něco nového, i když nevíme, co nás čeká. Otočením Uranu do přímého směru půjdou až do 21. 4. všechny planety přímo. V tomto období roku Marsu můžeme udělat největší pokrok a svými rozhodnutími nasměrovat náš budoucí vývoj.

Revolucionář Uran vládne znamení Vodnáře a jeho spoluvládcem je zodpovědný Saturn. Saturn volí raději vrabce v hrsti nežli holuba na střeše. Spokojí se s menším, ale jistým, než by toužil po něčem nedostupném. Nabádá k opatrnosti, protože můžeme ztratit „vrabce“, kterého máme, ale Uran ví, že úspěch není držet ho v hrsti, svírat a kontrolovat, ale ponechat mu svobodu a volnost, aby život mohl proudit. Ve svobodě se projevuje potenciál každé živé bytosti a poznáváme skutečnou krásu života. Volný holub je šťastnější než vrabec v hrsti. Když se holub, který je symbolem lásky, stálosti, míru, Ducha svatého, duše a naděje, sám vrací, i když je volný, vrací se opravdová radost a život nenuceně plyne.

Uvědomme si revoluci, která s Uranem v Býku přichází (od roku 2018 do roku 2025) v oblasti zdrojů a posun v oblasti vlastnictví, ekonomické zvraty, které jsou s hromaděním hmoty spojené a dopady na ekologii. Náš život je závislý na přírodě a jejích zdrojích. Když pro peníze a blahobyt ničíme přírodu a čerpáme zdroje rychleji, nežli se stačí obnovit, chřadneme spolu s ní. Příroda je přirozená lékárna, kde získáváme energii pro své zdraví. Volně nám dává energii ve formě fyzické potravy, zklidňuje nás ve své náruči a dýcháním na zdravém vzduchu se dechem, jež je život, propojujeme s energií duchovního světa. Jsme součástí přírody, bez ní nepřežijeme, ale ona bez nás ano. Současnou krizí se probouzíme k uvědomění, které přináší změny a otevírají se nové možnosti využívání energie z obnovitelných zdrojů, o kterých psal již ve své době nedoceněný revolucionář Nikola Tesla, který měl Uran v Býku.

4. 2. se Uran v Býku neharmonicky spojí se Sluncem ve Vodnáři, se svým domovským znamením, kdy s námi bude zatřeseno, abychom si uvědomili skutečné hodnoty a že beze změny a přehodnocení to dál nepůjde. Co ve skutečnosti potřebujeme ke štěstí? Správné naštvání nás nadzvedne a pochopení bude tím pravým startérem, který rozběhne motory. Každá změna je výzvou, kterou se učíme, rosteme a posouváme se na novou úroveň, k té nejvyšší, kterou je Jednota. Strach ze ztráty jistot, které jsou pomíjivé, nás brzdi ve vývoji. Není důležité to, co vlastníme, ale to, co je nám vlastní. Vnější hodnoty, i když jsou okázalé, neukazují pravdivě na hodnotu člověka. Zvyšují nám sebehodnotu, posilují ego, ale oddělují nás jeden od druhého. Vnitřní hodnoty, které jsou nám vlastní, jsou věčné, nikdo nám je nemůže vzít a jsou naším skutečným zdrojem bohatství. Skrze sebe tvoříme. Ve vnějším světě se projevuje náš vnitřní hodnotový systém a to, co vytváříme, tu zůstane pro budoucí generace i po našem odchodu z pozemské roviny.

10. 2. se Merkur spojí s Plutem v Kozorohu, kdy můžeme nahlédnout pod pokličku, abychom zjistili, co se vaří. Můžeme být překvapení z toho, co nám dříve nedošlo, nevěděli jsme, popírali anebo jsme před tím strkali hlavu do písku. Překvapivé zjištění promění naše vnímání světa a 11. 2., kdy se Merkur přesune do Vodnáře, kde pobude do 2. 3., se nám z těch všech informací může točit hlava. Zachvátí-li nás chaos, je to počátek, ve kterém se vše rodí. Není potřeba reagovat a unáhleně jednat, ale zklidnit svoji mysl hlubokými nádechy a výdechy. Když se soustředíme na dech, zklidníme se a mysl se vyjasní. Klid mysli a citový odstup, kdy se stáváme nezávislými pozorovateli, nás dokážou vyvést z náročných situací.

16. 2. se Slunce spojí se Saturnem ve Vodnáři. Bude to jejich poslední vodnářská konjunkce (leden 21, únor 22 a únor 23), kterou jsme zažívali před 30 lety (leden 92 a únor 93), které vedlo k osamostatnění Česka, a znovu se ve Vodnáři setkají poprvé v lednu 2051. Je na nás kladen důraz, abychom ke svobodě přistupovali zodpovědně a dovolili si uvolnění. Svoboda není automatická. Svoboda je zodpovědnost. Uvědomme si své strachy, které jsou přirozené, ale nepředávejme zodpovědnost za svůj život do rukou druhých, kteří se nás snaží chránit, ale nenaslouchají nám. Pokud pro své bezpečí požadujeme kontroly a omezení, přicházíme o svobodu. Nenechme se svázat omezeními, osamostatněme se. Nepotřebujeme žádná komplikovaná pravidla, zákony a nařízení, ve kterých se ztrácíme, ale vzájemnou ohleduplností a nasloucháním můžeme budovat svobodnou lidskou společnost. Jsme součástí systému a těmi, kdo jej tvoří.

V realitě se projevuje to, co vysíláme. Když se pro něco rozhodneme, vysíláme myšlenky a jejich energie razí cestu, kterou následně svými kroky uskutečňujeme. Naše kroky vede zacílená myšlenka. I když srdce vysílá frekvence cíle, negativní programy ruší jeho vibrace a mysl přelaďuje mozkové vlny na jiné frekvence. Nejistota, nerozhodnost, strach, nedůvěra a pochybnosti nám brání v dosažení cíle.

Dejme se do pohybu v roce Marsu, který nás učí, že z bodu A do bodu B se dostaneme jedině svojí vůlí, odvahou a vlastním přičiněním. Rozhoupejme svoji energii a vyčistěme své energetické kanály pohybem. Pobytem na zdravém vzduchu pročistěme svoji mysl a vědomým dýcháním ji zklidněme. Není potřeba usilovat, ale mít v sobě jasno a vidět světlo, protože jasná mysl se dokáže koncentrovat na bod, do kterého se chceme dostat a zacílená myšlenka vytváří pole a situace, ve kterých musíme jednat a tím se posouváme k cíli.

Rozhodujme se srdcem a buďme jako „surfař“. Všímejme si energií, kterými jsme obklopeni a poznávejme vlny, které můžeme využít. Když přichází správná vlna, jděme jí vstříc, spojme se s ní a nechme se s důvěrou unášet proudem. Tak se život stane nádhernou jízdou.

A na závěr dva citáty od Nikoly Tesly: „Instinkt je něčím, co překonává znalosti. Máme nepochybně určitá jemnější vlákna, která nám umožňují vnímat pravdu, když logická dedukce nebo jakékoliv jiné úmyslné úsilí mozku je marné.“ A druhý: „Pokud chcete nalézt tajemství vesmíru, je ukryto v pojmech energie, frekvence a vibrace.“

Zdroj:

https://www.facebook.com/AstroHannaLapachoCZ/