V pondělí 28. 3. se spojí Venuše se Saturnem ve Vodnáři, kdy jsme zkoušeni z lekce lásky. Je mnoho druhů lásky, úrovní a možností, jak milovat, ale láska vždy začíná u nás samotných. Čím více jsme naplněni láskou, tím více ji můžeme šířit dále do světa. Nikdo zvenčí nás nedokáže láskou „naplnit“ a plně uspokojit. Pokud očekáváme, že nás druhý učiní spokojenými, vkládáme do jeho rukou zodpovědnost za své štěstí a stáváme se na něm závislí. Každý jsme zodpovědný za sebe, své tvoření, naplnění a konání a také za svoji svobodu a nezávislost. Podívejme se na sebe s nadhledem a přijměme se takoví, jací jsme. Vyjádřeme svoji lásku zodpovědně a ohleduplně, upravujme své hranice a vymezujme si svůj prostor, abychom mohli svobodně dýchat, tvořit a milovat, ale přitom neubližovali druhým.

V sobotu 2. 4. se Slunce spojí se zraněným léčitelem Chironem a hned 3. 4. s vyjednávačem Merkurem v Beranu. Můžeme si doslova promluvit o svých zraněních z dětství, kdy se nám nedostalo pochopení a bezpodmínečného přijetí, přestože jsme dělali vše pro to, abychom byli viděni a zasloužili si lásku a citovou výživu, což způsobilo, že jsme přestali být sami sebou. Máme-li poléčená svá citová zranění, nezatěžují nás a neoslabují. Víme-li, kdo a kým jsme, nepotřebujeme naplňovat očekávání druhých a ztotožňovat se s tím, co si na nás projektují ostatní, ale jdeme s láskou za svými radostmi a pouštíme se do dobrodružství na základě vlastních rozhodnutí. Žijeme-li svůj život, jednáme podle sebe a naplňujeme svůj život.

V úterý 5. 4. přejde kráska Venuše do vodního znamení Ryb, ve kterém je v povýšení a pobude zde celý duben. Kdo má otevřené srdce, je sladěný s Vesmírem, pluje životem a vyzařuje svoji božskou jiskru, krásu, která vychází z něho. Důvěřujeme-li Vesmíru, že je o nás postaráno, milujeme život, přijímáme vše, co přichází, a tvoříme s láskou. Skrze sebe generujeme lásku Stvořitele. Jsme-li napojeni na vesmírnou energii, jsme tvořitelé lásky a láska je všude kolem nás.

V úterý 5. 4. se spojí aktivní Mars se Saturnem ve Vodnáři, kdy jsme zkoušeni, zda jednáme zodpovědně, dokážeme se postavit za sebe, ovládat se, zklidnit se a mít pochopení pro to, co se děje. Svým konáním jsme hybatelé událostí a svoji sílu můžeme využívat tvůrčím i destruktivním způsobem. Cítíme-li, že jsme v něčem omezování, můžeme tvrdohlavě prosazovat svoje, prorážet hlavou zeď, což způsobí, že narazíme a vyvoláme boj. Můžeme se ale také zastavit, zklidnit a vyčkat, až přijde vhodný čas, a mezitím se podívat z nadhledu, co je příčinou omezení, a přemýšlet o jiných způsobech a možnostech. Není potřeba jednat aktivně za každou cenu. Dokážeme-li se zklidnit, můžeme svoji aktivitu využít k soustředěné meditaci, což je nejvyšší aktivita, která existuje. Použijeme-li tuto pasivní aktivitu, ustane chaos a zmatek a můžeme tvořit mnohem účinněji.

V pátek 15. 4. přejde Mars do pasivního znamení Ryb a pobude zde až do 24. 5. Tento bojovník si nikdy nezačíná, energii nechává volně plynout a k akci využívá soustředěnou meditaci. Klidně ustoupí, aby byl klid, ale vše má svoje meze, a pokud je přesvědčen o své pravdě, ale není vyslyšen, dokáže seslat „potopu světa“. Pokud je jeho víra pevná, dostává se mu pomoci shůry a svým konáním pravdu projeví.

V úterý 12. 4. se spojí duchovní učitel Jupiter s božským Neptunem v Rybách. Ryby jsou posledním znamením zvěrokruhu, proto vše ukončují a dořešují, co se během cyklu nahromadilo a nevyřešilo, abychom mohli vejít na novou cestu bez zátěže minulosti. Zatímco jeden cyklus Jupitera trvá 12 let, Neptun jej udělá za 165 let a od dubna 2011 do března 2025, kdy bude v Rybách, ukončuje, co se nahromadilo a nebylo dořešeno, přijato, smířeno a odpuštěno od roku 1861. Neptun v Rybách nás spojuje do jednoty, posílá bezpodmínečnou lásku a dává nám božské poznání, že vše, co se děje, má svůj důvod a smysl, i když jej z pozemského života nevidíme. Jupiter nás učí, jak se otevřít důvěře a spojit se s Vesmírem, abychom beze strachu žili pravdu ve svém srdci. Toto spojení Neptuna s Jupiterem si můžeme představit jako setkání Ježíše se svým otcem Bohem, který seslal svého syna na zem, aby nám ukázal cestu, jak být spaseni, co vše je možné a jaké schopnosti můžeme mít. Kdo důvěřuje, že je pod ochranou Boha či Vesmíru, ví, že jeho pozemské kroky jsou pod vyšším vedením, a odvážně naplňuje své poslání, pro které byl zrozen. Uvolněme se, otevřeme své srdce a důvěřujme. Kdo věří, že Ježíš je cesta, pravda a láska, získá nevídané poznání a může spatřit zázraky. Buďme otevření, důvěřujme světlu ve svém srdci a věřme, že v každém okamžiku jsme vedeni. Jdeme-li odvážně cestou světla a lásky, cestou pravé víry, dostane se nám osvícení a spásy.

Ve středu 13. 4. se Slunce harmonicky spojí se Saturnem ve Vodnáři a dostaneme podporu k novým projektům. Bereme-li zodpovědnost za sebe a svůj život, můžeme s odvahou a důvěrou vyrazit na novou objevnou cestu, nalézt nové možnosti a tvořit nová pravidla, která odstartují změny a přinesou novoty.

V pátek 15. 4. se Černá Luna po devíti měsících přesune ze znamení Blíženců, kdy jsme poznávali váhu slov, informací a médií a hledali, co je pravda a lež, do znamení Raka. Do 8. 1. 2023 budeme harmonizovat svoji duši, domov a rodinu a ukáže se, jak jsme citově vyrovnaní, máme harmonické vztahy sami se sebou, ve své rodině a národě. To, že jsme se narodili do své rodiny, není náhoda. Nejčastěji jsme zraňování právě v rodině, v místě, kde bychom se měli cítit bezpečně. Zde rozvíjíme svoji citovou složku a učíme se, jak zacházet s emocemi a pečovat o své pocity, které jsou naším kompasem a příčinou radosti či utrpení. Zablokované emoce v nás spouští nevědomé programy a brzdí naši kreativitu. Jsme-li citově vyrovnaní a naplnění láskou, rozpouštíme citová zranění, rodinnou a rodovou karmu. Dávejme si lásku, hýčkejme svoji duši, pochovejme se, mějme pro sebe pochopení a trpělivost. Kdo je citlivý k sobě, má soucit pro druhé. Cítíme-li se sami bezpečně, dokážeme s láskou pečovat o druhé.

Vstup Černé Luny do znamení Raka 15. 4. podpoří Mars v Rybách. Obyčejným činem, jako je objetí, můžeme pocítit, že jsme v bezpečí a milováni. Zastavme se, projevme dobrou vůli a obejměme své nejbližší. Uvidíme, jak mocný nástroj to je. Dojde k uvolnění, zmizí strachy, rozpustí se nepříjemné pocity a může dojít k odpuštění. Naordinujme si devítiměsíční kúru objímání.

V pondělí 18. 4. se spojí vyjednávač Merkur s rebelem Uranem v Býku. Uran je vyšší oktávou Merkura, a zatímco Merkur řeší momentální situaci, Uran se dívá do budoucnosti. Společně se mohou domluvit a vyměnit si informace, jak změnit hodnotový systém a vnímaní lidstva, aby se konzumní společnost proměnila a mohlo dojít ke změnám, kterými bude vneseno světlo do našich životů. Může dojít k pochopení a posunu vědomí.

A na závěr si zazpívejme se skupinou Kryštof písničku Teď hned: „Neboj, zas všechno v dobré se obrátí. Zahoď svůj strach, že slunce se nevrátí. Světlo ví přesně, jak projít tmou, mraky nad hlavou se rozplynou, nikdo se na cestách domů neztratí. Vždyť největší tma je vždycky před svítáním a nejhlubší dna těsně před stoupáním, a když vyletíš nad naši planetu, tak uvidíš, že se nepletu, že bydlí tam Bůh a že nás ochrání.“