Jak se ženy v této době cítí

V týdnu následujícím po ovulaci dochází, není-li vajíčko oplozeno, k přípravě na krvácení. Je to čas hodnocení a sebereflexe, kdy se ohlížíme na to, co jsme vytvořily – v pracovním i osobním životě. Přestáváte se zaměřovat na vnější svět a noříte se do svého vnitřního světa. V tomto týdnu je vhodná doba na prozkoumávání negativních či obtížných aspektů v našich životech, které bychom potřebovaly změnit.

U některých žen může být tato fáze nejdramatičtější ze všech. Přestože fyzických sil a výdrže pomalu ubývá, s postupující fází se může dostavit nervozita a neklid. V nitru ženy může růst potřeba aktivity, ale bez skutečného nasměrování. Na povrch do našeho vědomí se dostává vše, co nemáme zpracované. Snáze rozpoznáme, co v našem životě je v souladu s námi a co není.

V této fázi je proto klíčové získat odstup od každodenních tlaků, podívat se na svůj život s nadhledem a rozhodnout se, jaké změny je nutné udělat. Rozhodněte se ve svém životě něco změnit, i kdyby to mělo být něco nepatrného. „Po letech osobní zkušenosti i klinické praxe mohu konstatovat, že bolestné či nepříjemné věci, které vyvstanou v období před menstruací, jsou vždy skutečné a je třeba na ně reagovat,“ píše americká gynekoložka Christiane Northrupová. Emoční a pracovní stres se promítá do našeho zdraví, a pokud je ho příliš, vzniká hormonální nerovnováha. Jak prokázaly odborné studie, neřešené emocionální problémy mohou vyústit v narušení menstruačního cyklu i hormonálního prostředí.

Nerovnováha hormonů se v této fázi projevuje jako premenstruační syndrom (PMS), se širokou škálou projevů: od napětí v prsou, v podbřišku přes podrážděnost, plačtivost či depresi až k nekontrolovatelným výbuchům hněvu a vzteku. Premenstruační potíže budou o to horší, čím méně budeme v kontaktu se skrytými částmi svého vnitřního já. „Pokud se žena naučí respektovat svoji přirozenou potřebu stáhnout se v této fázi ze společenského života, je možné výkyvy nálad a jiné projevy PMS zmírnit nebo je alespoň chápat pozitivněji,“ slibuje Northrupová. Nastává čas na sebezkoumání, masáž, terapii, čas na to dopřát si odpočinek od vnějšího světa a podívat se na svoje emoce.

Co vám půjde snadno:

  • sebepoznání – dokážete nejlépe určit své silné a slabé stránky, přijít na to, jaká jste, vidět pravdu o sobě
  • vnímat svoje pocity silněji než jindy a díky tomu zjistit, co doopravdy chcete a potřebujete
  • vidět jasně vše, co ve vašem životě nefunguje, kde je problém, co je třeba opustit, mohou vás napadat i neobvyklá originální řešení
  • díky tomu, že jste napojená na sebe, máte touhu sdělit světu, jaká jste – to můžete projevit v tvorbě: malováním, tancem, vyšíváním, vařením nebo jakoukoli jinou tvorbou
  • veliká potřeba změny se může odrazit v touze po uspořádání bytu, úklidu, výmalby… Touha uklízet souvisí s potřebou zbavit se všeho nepotřebného nejen v bytě, ale i v sobě

Čemu je dobré se vyhnout:

  • uvíznutí v negativních myšlenkách a emocích, přecitlivělost, podrážděnost, vztahovačnost, zloba, agresivita, odsuzování, (sebe)lítost, hysterie, závislost, sobectví
  • v této fázi cyklu se vaše jinak příjemná nálada a optimismus mohou jako mávnutím kouzelného proutku změnit a najednou vidíte vše pesimisticky
  • ukazovat na druhé, vinit ze svých problémů své okolí

Odvrácená stránka Čarodějky

Energie fáze Čarodějky mohou být úžasně tvořivé, ale také v případě nerovnováhy destruktivní. Čarodějka symbolizuje sestoupení ze světlého vnějšího aspektu naší přirozenosti (tvář, kterou ukazujeme navenek) do našeho nitra (naše temné potlačované stránky, naše skutečná pravda o nás). „Jestliže žena není schopna tohoto sestupu, buď proto, že ignoruje změnu, jíž prochází, nebo proto, že potlačuje temnější aspekty své přirozenosti, přeruší se spojení mezi jejím tělem, myslí a cyklem. Energie, jež lze vyjádřit vědomou myslí, jsou tak uvězněny a nuceny se projevit často sebedestruktivním jednáním,“ píše Miranda Gray v knize Rudý měsíc. Dejte si pozor, abyste zbytečně nezačínala hádky plné emocí a neobviňovala všechny kolem z toho, jak se cítíte.

Jestliže v průběhu cyklu ignorujeme své potřeby a emoce, jestliže permanentně chodíme přes své limity a hranice a nejednáme v souladu se svým vnitřním nastavením (děláme práci, která nás nebaví, trávíme čas s lidmi, kteří nás jen vyčerpávají), potlačujeme pravou povahu své tvořivé energie. Ta se pak vybíjí po svém – často nevyzpytatelnými fyzickými a emočními výbuchy, které vedou k nejistotě, bezcílné hyperaktivitě a chování, kdy žena sekýruje své okolí. Po těchto výbuších mohou následovat pocity viny nebo výčitek, destruktivní sebeanalýza či frustrace. Přetlak energie lze v této fázi vybít i tvůrčím způsobem (tancem, výtvarnou nebo jinou uměleckou činností, háčkováním, zahrádkařením…) nebo pohybem na čerstvém vzduchu.

Cítíte-li v těle přetlak energie, vybijte ho s Alenou Vídeňskou na lekci HIIT.