Jak se ženy v této době cítí

Ve fázi Matky jsme plné síly a energie, na rozdíl od fáze Panny se zde ale energie projevuje nesobecky a spíše vyzařuje, než aby se hnala kupředu. Umíme výborně naslouchat a citlivě volit slova, která použijeme. Je to doba pro vytváření nových vztahů a upevňování těch stávajících. Nabízí příležitost k dávání sebe, svých schopností, pozornosti a pomoci druhým. Matka má schopnost na sebe brát zodpovědnost za druhé, starat se o ně a milovat, nabízet jim vedení, rady a soucit.

U většiny žen vrcholí sexuální touha a naše těla vysílají do vzduchu hormony, které souvisí s naší sexuální přitažlivostí. „Jedna z mých pacientek, která pracuje jako číšnice, se mi svěřila, že největší spropitné mívá uprostřed cyklu, když ovuluje,“ píše americká gynekoložka Christiane Northrupová v knize Zdravá žena. Pokud jsou hormony v nerovnováze, ženám v této fázi chybí šmrnc, chuť do života a taky sexuální touha a vyzařování.

Co vám půjde snadno:

 • vcítit se do potřeb druhých
 • naladit se na druhé a mluvit jejich jazykem – tak, aby vám rozuměli
 • získat si lidi na svou stranu přesvědčivým projevem
 • budovat vztahy, seznamovat se s novými lidmi
 • zazářit ve společnosti, okouzlit druhé, svádět
 • propojovat druhé, pečovat o ně, vycházet vstříc
 • týmová spolupráce

Čemu je dobré se vyhynout:

 • manipulace s druhými
 • přílišná vyzývavost a marnivost
 • pocit oběti plynoucí z příliš velkého obětování se druhým a jejich potřebám na úkor svých vlastních potřeb
 • péče o druhé jen pro získání jejich náklonnosti
 • přílišná pečlivost a puntičkářství – matka přespříliš ochraňující své dítě
 • přílišná zodpovědnost za všechny a vše kolem sebe

Odvrácená strana Matky

Žena, která potlačuje energii Matky, si nejspíš neuvědomuje hluboká pouta sounáležitosti s druhými lidmi a vzájemné péče. Má zablokované přijímání a dávání. A naopak žena, jež dovolí, aby tyto energie její život ovládly, se může stát pasivně přijímající vůli druhých, bez ambic pro svůj vlastní život či bez sebedůvěry v jakékoli oblasti za hranicemi domova. V roli starostlivé pečovatelky bývá často zneužívána a neustále se vydává druhým, aniž by dbala na své vlastní potřeby. Rodinný život může považovat za jediný smysl své vlastní existence a nebývá schopná se adaptovat na odchod dětí z domova.

Naučte se říkat NE

Jsou situace, kdy nechcete druhým vyhovět, ale máte strach, aby si nemysleli, že jste sobecká. Byla jste vychovaná jako poslušná „hodná holka“ a je pro vás tak samozřejmé každému vycházet vstříc, že automaticky na všechny žádosti reagujete slovem „ano“. Nebo vám dělá problém cítit svoje potřeby (svoje tělo a emoce) a postavit se za ně. Než příště řeknete „ano“, zkuste si vzít chvíli na rozmyšlenou a zvažte, jestli skutečně chcete druhým vyhovět. Pro lidi kolem vás je vaše pomoc často pouze tím nejjednodušším řešením situace. Učte své děti, jak si mohou pomoci samy, a nedělejte vše automaticky za ně. To samé může platit pro kolegu v práci nebo pro partnera. Pokud budete neustále k dispozici, časem vám hrozí velká únava nebo vážná nemoc.