Stále online, neustále pod tlakem deadlinů, úkolů, informací nám nedává vydechnout ani na chvíli. Neustálý proud informací a fungování v síti zkracuje dobu, po kterou jsme schopni se soustředit a přináší do mysli permanentní neklid. Naše pozornost je věnována především tomu, co se děje kolem nás. Na pozornost směrem k sobě nám nezbývá čas ani síly. Když už se konečně zastavíme, nemusí být „bytí se sebou“ snadné.


Vrácení pozornosti k sobě domů


Konec roku nabízí příležitost vrátit pozornost „k sobě domů“. „U sebe doma máme možnost si uvědomit jak se máme, co potřebujeme a co nám nejvíce může pomoci. Advent však není období, které by svědčilo změnám návyků. Může být však ideálním prostorem pro pozorování a uvědomování si toho, jak se náš život děje. A to právě teď, v přítomném okamžiku, říká Marcela Roflíková, zakladatelka Českého mindfulness institutu.


Přijít k sobě domů nám umožňuje si uvědomovat naši zkušenost. „Jinak bychom také mohli říci, že je to rozšíření pozornosti z hlavy do celého těla. Vlastní zkušenost popisujeme tzv. trojúhelníkem uvědomění. Můžeme si uvědomovat myšlenky, pocity i tělesné počitky. Jejich proměnlivost a nestálost, stejně jako postoj, který ke všem těmto stavům a fenoménům zaujímáme,“ popisuje Roflíková.


Rozvíjení osmi postojových kvalit


Při kultivování všímavosti nám může přinést podporu uvědomování si postojů. A to jak při meditaci, tak v okamžicích běžného dne. „To, jak se vztahujeme k naší zkušenosti, k tomu, s čím se setkáváme..., mluvíme o osmi postojových kvalitách. A tak jak objevujeme jejich pomoc a přínosy při meditaci, postupně se nám mohou objevovat v momentech běžného života a pomáhat nám tyto momenty zvládat snadněji,“ říká Roflíková.


Osmi kvalitami jsou: zvídavost, důvěra, trpělivost, sebe-laskavost a sebe-soucitnost, ne-posuzování, akceptace, nechávání-být, ne-usilování.


1. kvalita: Zvídavost – mysl začátečníka nebo také „jako poprvé“


Když děláme něco poprvé, jsme-li začátečníkem, věnujeme tomu co děláme mnohem větší pozornost. Vzpomenete si ještě na první jízdu v autoškole? Vsadím se, že kvalita vašeho soustředění na to, co jste dělali, byla obrovská. „Tato kvalita nám umožňuje i opakující se momenty, pocity, myšlenky vnímat jakoby se nikdy předtím nestali, jako poprvé. Osvobozujeme se tak od zajetí minulých zkušeností, nenecháváme naši pozornost uzavřít vůči momentální zkušenosti,“ říká lektorka mindfulness Marcela Roflíková.


Příkladem může být otázka: Jaká bude tato situace (právě) dneska? Za situaci si dosaďte cokoli. Cesta do práce, pracovní schůzka s obtížným kolegou nebo zákazníkem, debata s partnerem o tématu, na který máte odlišný názor.


„Při formálním rozvíjení mindfulness v meditaci nám mysl začátečníka může pomoci vztahovat se ke každému nádechu jako k unikátnímu. Každý nádech je skutečně unikátním je. A to i přes to, že někdo spočítal, že nádechů máme denně 22 000,“ uzavírá Marcela.


Než se teď pustíte do něčeho dalšího, přiveďte pozornost k sobě domů, do vnitřního prostoru těla a uvědomte si, s čím se setkáváte. V těle, mysli a srdci? Právě teď.


Poslechněte si podcast s vedenou meditací a inspirací, jak strávit první adventní týden všímavěji k sobě samým.

Navštěvujte sami sebe doma tak často, jak jen je to možné. Laskavý adventní čas.


Zdroj: http://www.mindfulness-institut.cz/